Jiří Trnka

Jiří TrnkaJiří Trnka V druhé polovině 30. let Trnka navrhoval též hračky pro firmu Pospíšil v Rokycanech. Jako scénograf, autor loutek, příležitostný režisér a autor textů nadále spolupracoval se Skupovým divadlem. V roce 1936 založil v pražském divadle Rokoko vlastní loutkovou scénu Dřevěné divadlo, kde působil jako výtvarník, loutkoherec i spoluautor her, ale pro finanční potíže divadlo po první sezoně zaniklo.

V druhé polovině 30. let se začal výrazněji věnovat knižní ilustraci a volné tvorbě; do konce života ilustroval více než stovku knih českých i světových autorů, významnou složku jeho tvorby tvořily ilustrace knih pro děti. Událostí roku 1939 se na knižním trhu staly jeho ilustrace k pohádkové knize Míša Kulička. V témže roce zahájil scénografickou spolupráci s Osvobozeným divadlem (Nebe na zemi) a Národním divadlem v Praze, kde vyhrál soutěž na výpravu Smetanovy Libuše. Podílel se rovněž na výpravách filmů v barrandovských ateliérech.

Za války se Trnka stal spolu s Adolfem Zábranským tvůrcem nového ilustračního typu pro děti, vedle dalších v roce 1941 ilustroval Karafiátovy Broučky a zároveň začala jeho dlouholetá spolupráce s Františkem Hrubínem (Říkejte si se mnou až po soubor Špalíček). Uprostřed okupace namaloval obrazový triptych Český Betlém (1943), v němž vyjádřil svou představu krásy, pokoje a míru.

V roce 1945 se stal uměleckým vedoucím pražského studia kresleného filmu (pozdější Bratři v triku, které založil spolu s Hermínou Týrlovou a Karlem Zemanem), působícího pod patronátem Filmového ústavu. V roce 1946 založil studio loutkového filmu, kam za ním přešli i jeho budoucí hlavní spolupracovníci Karel Látal a Břetislav Pojar.

Trnkova filmová tvorba, stejně jako jeho ilustrace vynikala osobitou poetickou imaginací i humorem, charakteristickou pohybovou stylizací, nápaditým propojením výtvarné a hudební složky filmu, evokací krajinné atmosféry a přinesla svému tvůrci celosvětové uznání a řadu domácích i zahraničních prestižních ocenění. Roku 1967 byl Trnka jmenován profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové a do své smrti 30. 12. 1969 zde vedl ateliér ilustrace a užité grafiky.

Trnkovy knižní ilustrace