Historie Radia Praha

 
 

65 let Radia Praha

Místo úvodu

Miroslav KrupičkaMiroslav KrupičkaPětašedesát let v životě rozhlasové stanice je dlouhá doba. Poměřováno životem člověka představuje čtyři generace. A protože člověk rychle zapomíná, jsou pětašedesátiny Radia Praha dobrou příležitostí připomenout si, jak šla doba. Byla pestrá. Jsou období, na která můžeme být hrdí, za jiná je nám stydno. Ale takové byly dějiny.

Přestože by se zdálo, že díky archivům bude rekonstrukce historie Radia Praha snadná, nebylo tomu tak. Archivy jsou neúplné a neutříděné a řadu faktů se podařilo doložit jen díky osobnímu svědectví. Zvláštní dík patří pamětníkům předválečného krátkovlnného vysílání - Boženě Danešové-Trojanové, žijící v Praze, Heleně Kronské-Stepanové, žijící v Německu a Ivanu Jelínkovi, žijícímu ve Velké Británii, kteří nám poskytli vzácná svědectví. Stejně tak bych chtěl poděkovat všem současným i bývalým kolegům z Radia Praha i z Českého rozhlasu, kteří k rekonstrukci místy již zapomenuté historie přispěli.

Říká se, že je užitečné znát minulost, abychom věděli, kam směřujeme. Z minulosti lze usoudit, že Radio Praha je nezničitelné. Přestálo všechny historické karamboly a funguje dál. Jeho ambicí není být globálním zdrojem informací o všem a pro všechny. Bude malou stanicí, vypovídající o tom, co se v české politice, ekonomice a kultuře děje. Bude "hlasem České republiky" ve světě a to je důležité. Je užitečné mít takové rádio, které vám nabídne zprávy z Prahy třeba v Americe. A stačí k tomu tak málo - rozhlasový přijímač ! Technologie poslechu se jistě změní, ale své posluchače si rádio jako médium vždycky najde. Jsem pevně přesvědčen o tom, že své posluchače si najde i Radio Praha.