Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů tímto uděluji Radiu Praha, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ 45245053, DIČ CZ45245053, zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase, souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů – jména, příjmení, adresy a emailové adresy pro účel zpracování:

■ poskytování služeb média veřejné služby
■ osobní údaje budou po udělení souhlasu zpracovány po dobu nezbytně nutnou k uvedenému účelu v souladu se skartačním řádem a příslušnými zákonnými ustanoveními
■ zasílání nově vygenerovaných hesel

Osobní údaje budou firmou zpracovávány po dobu trvání akce, pro jejíž účely byly poskytnuty, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů k uvedeným účelům lze kdykoli odvolat na stejné adrese. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

© 1996–2018 Český rozhlas