Staroměstský orloj

Minulost oroje je obestřena mnoha tajemstvími. O orloji se tradují strašidelné pověsti a legendy. Říká se, že pokud se zastaví, je amen s celými Čechami. Oslepený mistr HanušOslepený mistr Hanuš Jestliže se porouchá, přijde špatný rok, a když se k němu chová někdo neuctivě nebo nepřátelsky, bude potrestán.

Pověst, v níž se traduje, jak staroměstský orloj vznikl, je zaznamenána ve Starých pověstech českých Aloise Jiráska. Podle této pověsti orloj vybudoval mistr Hanuš. Po dokončení prací jej nechali pražští radní oslepit, aby nemohl vyrobit kopii. Mistr Hanuš se ale pomstil - orloj zastavil.

V další z pověstí se říká, že orloj nevznikl proto, aby měřil čas, ale jako plán tajného bratrstva majícího ve znaku archanděla Uriela (židovský anděl zanjící tajemství pohybu nebeských těles, patron alchymie a proroctví) - chtěli udájně vytvořit časomíru zla.

Podle jiné pověsti orloj vládne nad dušemi lidí a osudem celé země.

Další zajímavou legendou je ta o kostlivci na staroměstském orloji. Již samotná postava kostlivce vzbuzuje hrůzu. Traduje se ovšem, že pokud se orloj na delší dobu pokazí, přijdou na český národ těžské časy. Kostlivec tomu dává znamení tím, že kývá hlavou. Tuto kletbu může údajně zrušit pouze chlapec narozený o novoroční noci. A jak? Po znovuuvedení orloje do pohybu se chlapec musí rozeběhnout od Týnského chrámu směrem k orloji. Pokud doběhne před posledním úderem hodin, zruší tím kostlivcovu moc a odvrátí tak neštěstí od české země.

KostlivecKostlivec Kostlivec byl ovšem v jistých dobách i znamením naděje. V horní části orloje, tam, kde nyní obíhají každou hodinu apoštolové, byla kdysi údajně kobka. V dávných dobách byl v kobce po neshodách uvězněn rytíř, měl být popraven a pomalu už ztrácel naději na svou záchranu. Hledě z okna kobky však najednou uviděl, jak se vrabec, který byl celou hodinu uvězněn v zavřených dásních kostlivce, osvobodil a odletěl pryč. A tu se mu naděje navrátila zpět.

Jak to s oním rytířem pokračovalo? Jaký je osud českého národa? A je opravdu svázán s chodem orloje? To se již z pověstí nedozvíme...

Zpět