150 let Sokolské obce

Roku 1863 podal Miroslav Tyrš návrh na zřízení tělocvičného ústavu pro dívky. Jeho vedení se ujal dr. Musil a jelikož myšlenka sklidila úspěch, vznikl o šest let později Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Za první starostku byla zvolena spisovatelka Sofie Podlipská.

V tělocvičně Sokola Pražského se zpočátku scházelo na 60 zájemkyň. Cvičebním úborem byly červeně zdobené tmavošedé šaty, červené punčochy a červená šerpa. Hlavní cvičitelkou byla Klemeňa Hanušová, která upravila Tyršovu soustavu pro potřeby žen a dávala důraz na estetičnost a ladnost vystupování. Zavedla také ortopedický tělocvik a zasadila se o rozvoj školního tělocviku. Její vliv byl významný i z hlediska emancipace, výrazně ovlivnila postavení žen v tehdejší společnosti.

Další významnou ženou byla dcera J. Fügnera a manželka M. Tyrše Renáta Tyršová. Do sokolské historie se zapsala pracemi v oboru vzdělávání a národopisu, připravovala výstavy a zasadila se o vznik sokolského muzea. V roce 1931 jí byl udělen čestný doktorát na Univerzitě Karlově.

První společné vystoupení sokolských žen se uskutečnilo v roce 1901. Na IV. všesokolském sletu tehdy 867 žen předvedlo sestavu s kužely. V roce 1911 byla ustanovena samostatná ženská komise ČOS a o tři roky později, v květnu 1914, bylo ženám konečně přiznáno právoplatné členství a všechny výhody z toho plynoucí. První náčelnicí ČOS byla v roce 1919 zvolena Milada Malá.

Dlouholetou náčelnicí ČOS byla Marie Provazníková. Profesorka pro střední a vysoké školy vedla všesokolské slety v letech 1932, 1938 a 1948. Před svým odchodem do exilu přivedla družstvo žen na Olympijských hrách 1948 v Londýně ke zlatým medailím v soutěži družstev.


Zpět na hlavní stránku