2011: Rok sv. Anežky

Sv. Anežka Česká (1211-1282)

Anežka pocházela z královského rodu Přemyslovců. Přestože měla nabídky sňatku z různých evropských panovnických dvorů, nakonec si zvolila řeholní cestu. Iniciovala vznik řádu křižovníků s červenou hvězdou a sama se stala abatyší kláštera klarisek. Se svatou Klárou ji pojil přátelský vztah. Proslula svou pokorou a péčí o nemocné. Už za svého života byla lidmi považována za světici, svatořečena však byla až v roce 1989. Patří k patronům českých zemí.


800. výročí narození sv. Anežky připomíná cyklus církevních oslav. Ty nejvýznamnější jsou uvedeny v následujícím přehledu:

Kostel sv. Františka na Křižovnickém náměstíKostel sv. Františka na Křižovnickém náměstí 20. ledna – mše v kostele sv. Františka u Karlova mostu v den výročí narození Anežky

2. března – pontifikální mše v kostele sv. Františka na památku úmrtí sv. Anežky

25. března – v den svátku Zvěstování Panně Marii přijala Anežka řeholní roucho


Klášter Doksany, foto: Archiv klášteraKlášter Doksany, foto: Archiv kláštera 1. dubna – mše svatá v Anežském klášteře

11. června – mše svatá v klášteře Doksany v den výročí přijetí sv. Anežky do řádu

20. července – odhalení sochy sv. Anežky na 3. nádvoří Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu České republiky


Anežský klášterAnežský klášter 11. září – koncert „Ad honorem S. Agnetis“ v kostele sv. Františka. Světová premiéra Miss abeatae Agnetis, mše zkomponované Giuseppe Gonellim pro řád křižovníků. Na koncertě zazní i další skladby věnované sv. Anežce. Je součástí festivalu duchovní hudby Svatováclavské slavnosti.

13. září – představení unikátní plastiky sv. Anežky na sloupové hlavici z Anežského kláštera.

10. listopadu – prezentace čtenářské edice křižovníka J. F. Beckovského z 18. století v Muzeu Karlova mostu. Setkání nazvané „Chudého a poníženého Krista následuješ“ hudebně doprovází Michael Pospíšil a Ritornello.

Sv. Anežka pečuje o nemocnéhoSv. Anežka pečuje o nemocného 12. listopadu – mše svatá ve svatovítské katedrále u příležitosti výročí svatořečení Anežky

22.-24. listopadu – mezinárodní vědecká konference „Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby“ na Teologické fakultě Univerzity Karlovy

25. listopadu – zahájení výstavy „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“ v Anežském klášteře. Veřejnosti bude přístupná až do 25. března 2012.