Život za Protektorátu

"Divokost spolu se zbabělostí je až doposud znakem češství, Haškův Švejk jest skutečným národním hrdinou tohoto neschopného národa ... V tomto velkém existenčním boji, v němž jde o čest, svobodu I chléb tak tvůrčího národa, jakým je národ německý, nemůže být brán ohled na neschopné a namyšlené Poláky, Čechy a jiné takové národy bez veškerých hodnot. Musí být zatlačeny na východ, aby byla uvolněna půda pro obdělávání pracovitou rukou germánského sedláka. Jenom tím je dána možnost ulehčení německému národu, který je tak stísněn na nedostatečném prostoru a tím je ovšem také dána možnost vzniku nové kulturné epochy bílého člověka."

Alfred Rosenberg, přední ideolog NSDAP, z jeho díla Mýtus 20.století

Statistika

Obecně se uvádí, že za nacistické okupace zemřelo okolo 300 tisíc československých občanů. Z toho 40 000 – 60 000 obětí byli lidé, kteří přišli o život kvůli aktivnímu odporu, počet vězněných osob byl několikanásobně vyšší. Zhruba 270 tisíc obětí představují Židé. Okupanti si celkem přisvojili do roku 1945 přes půl milionu hektarů zemědělské půdy. Protektorát byl také nucen platit tzv. „válečnou daň“, která v roce 1940 činila 3 miliardy korun, roku 1944 již 12 miliard korun. Německo finančními machinacemi připravilo český stát během okupace o 43 tun ryzího měnového zlata.

 

Kdo byl kdo

 

Fotogalerie

Celá galerie známek

Celá galerie bankovek

 

Související odkazy


Zpět na hlavní stránku