Protektorát Čechy a Morava

V březnu 2009 jsme si připomněli sedmdesát let od jedné z nejtragičtějších událostí českých dějin, vzniku Protektorátu Čechy a Morava. V následujícím projektu vám přinášíme přehled nejzlomovějších okamžiků, které navždy poznamenaly osud českého národa.

Bitva na rozhlasových vlnách

O událostech bezprostředně ve dnech krize nejlépe vypovídá závěrečná část pořadu, který připravil britský publicista David Vaughan, bývalý šéfredaktor Radia Praha. Více zde

 

Významná data a fakta

Druhá republika: Obecně jde o pojmenování pro Československo v období mezi mnichovskou dohodou a vznikem protektorátu. Od 22. listopadu 1938 byl oficiální název Česko - Slovenská republika a tento státní útvar o rozloze 98.912 km² tvořily Čechy, Morava, Slezsko, Slovenská krajina a Zakarpatská Ukrajina. Úředními jazyky byly čeština a slovenština. K rozpadu Česko - Slovenska došlo mezi 14. až 16. březnem 1939 vyhlášením samostatného Slovenského státu a Zakarpatské Ukrajiny, okupací a následným vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava. Pokračování

 

Život v protektorátu

Z archivu Radia Praha jsme vybrali nejzajímavější příspěvky týkající se okupace Čech a Moravy. Pokračování

 

Konečné řešení židovské otázky

V září 1935 byly v Německu zavedeny Norimberské zákony s přesnou rasovou definicí židovství. Od této doby byl za Žida považován nejen ten, kdo se hlásil k židovskému náboženství, ale i každý, jehož rodiče či prarodiče, případně manželský partner, v současnosti či dříve vyznávali židovské náboženství. Tzv. ghetto bez zdí mělo být prvním krokem v "celkovém řešení židovské otázky". Pokračování

 

Holocaust Romů

Dozvíte se, jak vypadala skladba romské populace za první republiky, jaký byl osud romských uprchlíků po nástupu nacismu, jak a proč vznikly na území Čech a Moravy pracovní kárné tábory, později koncentrační, a jaký byl osud Romů na území protektorátu. Pokračování

 

Atentát na Reinharda Heydricha

Příběh atentátu na říšského protektora patří k nejvýznamnějším i nejtragičtějším kapitolám novodobé české historie. Naše partnerská stanice Český rozhlas 3 - Vltava připravila desetidílný rozhlasový dokument, v němž uslyšíte podrobné vyprávění posledních žijících aktérů, svědků a pamětníků velkého válečného příběhu. Pokračování

 

Z rozhlasového archivu

Rubrika z rozhlasového archivu nás tentokrát zavede do prvních dnů Protektorátu Čechy a Morava. Uslyšíte prezidenta Emila Háchu, reportéra Františka Kocourka a na první dny okupace bude vzpomínat režisér Miloslav Disman. Pokračování

 

O humoru, pověstech, kolaboraci i statečných postojích českého národa

Spolu s historikem Janem Němečkem se zamyslíme nad tématy odboje, kolaborace i úkoly české historiografie. Pokračování