Gregor Johann Mendel (1822-1884)

Mendelovo muzeum, foto: Archiv muzeaMendelovo muzeum, foto: Archiv muzea Nynější Mendelovo muzeum bylo založeno v roce 2002 a navázalo tak na svého předchůdce z roku 1922, kdy byla část expozice umístěna ve starobrněnském klášteře a zbytek v tzv. Německém domě v Brně. Komunistický režim muzeum po roce 1948 zrušil. V současnosti patří pod Masarykovu univerzitu a využívá opět prostory augustiniánského opatství na Starém Brně, kde Mendel působil.

Hlavním posláním Mendelova muzea je šířit vědecký odkaz průkopníka genetiky. V roce 2009 byla otevřena v pěti místnostech stálá expozice, která je členěna podle oborů, jimž se Mendel věnoval. V poslední z místností jsou zmapovány milníky genetiky, zajímavá je však i historie této bývalé učebny - vzdělával se zde mj. Leoš Janáček.

V muzeu se setkávají akademici se širší veřejností. Zájemce o umění potěší pravidelné krátkodobé výstavy. Důležitou aktivitou je pořádání přednášek, včetně mezinárodně uznávaných Mendel lectures.

Zpět