Max Švabinský

Lunety v areálu OctárnyLunety v areálu Octárny V historickém jádru Kroměříže se dochovala část františkánského kláštera z let 1617-1620. Po zrušení církevního řádu v roce 1788 byl objekt využíván k soukromým účelům, např. jako vojenská pekárna nebo výrobna octa, která dala místu zažitý název Octárna. Dnes zde stojí hotelový komplex. Čtyři velké lunety zdobící jednu z hraničních zdí Octárny, sem byly v roce 1998 přeneseny z Colloredovy (později Švabinského) kolonády v Podzámecké zahradě. Mistr je namaloval ve 40. letech minulého století původně pro Národní divadlo v Praze, kde měly nahradit fresky Josefa Tulky.

Zpět