Karlův most

Dne 17.června 2007 bylo slavnostně otevřeno Muzeum Karlova mostu. Muzeum se nachází na Křížovnickém náměstí v Praze přímo u paty Karlova mostu. Prostory v bývalém klášterním špitálu pro jeho expozici poskytl Řád křížovníků, který je s mostem spojen dlouhou historií. V souvislosti s významným výročím 650 let existence Karlova mostu tak vznikla stálá expozice, jejímž cílem je prezentovat kulturněhistorický kontext založení, vývoje a současnosti této výjimečné stavby. Mezi hlavní instituce podílející se na vzniku muzea patří Národní muzeum, Technické muzeum, Muzeum hl. m. Prahy, Správa pražského hradu a Řád křížovníků.

O krátký rozhovor jsme požádali zakladatele a ředitele muzea Zdeňka Bergmana.

Jak vznikla myšlenka založení Muzea Karlova mostu?

Myšlenka vznikla u pana architekta Ondřeje Šefců z Národního památkového ústavu, který je autorem projektu muzea. Společně jsme zkonzultovali ideový návrh a nakonec měli to štěstí, že jsme našli místo u Juditina a tedy i přímo u paty Karlova mostu. Jsme moc rádi, že náš projekt našel odezvu u magistrátu (hl.města Prahy), který nás podpořil, a můžeme tak spoustu expozic tvořit v partnerství.

Co všechno mohou návštěvníci v muzeu spatřit?

Nejdůležitější je model Karlova mostu současně s mostem Juditiným v jednom modelu. Tyto dva mosty totiž od roku stavby Karlova mostu, tedy od roku 1357 až do roku 1406, koexistovali. Juditin most, který se pravděpodobně z jedné třetiny zřítil při povodni v roce 1342, byl vyspraven dřevěnými lávkami, a poté po nich probíhala pěší komunikace zhruba až do roku 1406, tedy do roku úplné dostavby Karlova mostu. Takže toto je unikátní záležitostí, vůbec první 3D model situace z druhé poloviny 14.století. Další, evropsky unikátní expozicí, je stavební huť. Zhotovil ji pan doktor Cihla společně s panem tesařem Růžičkou a jedná se o naprosto identickou vědeckou expozici stavebního umění, vyloženě gotického charakteru. Naleznete zde gotické jeřáby, gotické nástroje.. zkrátka tato expozice tvoří jádro odkazu k položení základního kamene Karlova mostu.

U příležitosti 650. výročí se koná celá řada oslav, na co se mohou návštěvníci nejvíce těšit?

Já bych je určitě chtěl pozvat k hodině duchů z 8. na 9. července, kdy bude v muzeu a okolo muzea probíhat středověký rej - bezhlavý templář, lazebnice Zuzana... Na to se určitě těšíme všichni, protože to děláme s láskou. Staré město je pro nás domovem a chtěli bychom pozvat všechny, kteří zastávají stejný názor, aby přišli a potěšili se spolu s námi s Karlovým mostem.

Více k programu oslav naleznete zde.

 

Co zajímavého vás při návštěvě muzea čeká?

Archeologické nálezy a modely

Nový unikátní model rozestavěného Karlova mostu, historické řezy vozovkou Karlova mostu, nově dokončená analýza malty ..

Karel IV. a Řád křížovníků

Tato část mapuje období panování Karla IV. se zaměřením na těžbu zlata a stříbra.

Stavební huť

Sekce věnovaná řemeslné práci na Karlově mostě.

Archeologie

Unikátní model pražského hradu a podhradí z 10.století s ještě původním dřevěným mostem.

Vodní stavitelství

Modely zapůjčené ze sbírky Národního muzea.

Galerie

Proměnná součást expozice určená k pořádání krátkodobých výstav tématicky spojených s Karlovým mostem.Muzeum Karlova mostu
Křížovnické náměstí 3
Otevírací doba: Každý den od 10:00 do 20:00


Více se dozvíte na stránkách www.muzeumkarlovamostu.cz


Zpět