Historie Radia Praha

Krátkovlnné vysílače Radia Praha v Litomyšli ve východních ČecháchKrátkovlnné vysílače Radia Praha v Litomyšli ve východních Čechách V roce 2001 Radio Praha vysílalo v šesti jazycích: v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, češtině a ruštině. Celková doba vysílání činila 24 hodin denně, z toho premiérového vysílání 3 hodiny denně (půl hodiny v každém jazyce), zbytek tvoří reprízy. Reprízované relace mají aktualizované zprávy. Všechny relace jsou půlhodinové a mají standardní složení: zprávy, zpravodajský blok, výběr z českého tisku a rubrika. Témata rubrik se denně mění a každá redakce je přizpůsobuje potřebám svého publika. Víkendová vysílání mají trochu odlehčenou strukturu, neobsahují tolik zpravodajství a více se v nich objevují témata kulturní, společenská, historická, hudební atp.

Nové dimenze dosahuje i mezinárodní spolupráce. Radio Praha vyrábí některé pořady ve spolupráci s jinými rozhlasovými stanicemi nebo pro ně. Česká redakce Radia Praha připravuje pořady pro krajanské rozhlasové stanice Radio SBS v Austrálii, Radio Daruvar v Chorvatsku, Radio Temešvár v Rumunsku a několik rozhlasových stanic ve Spojených státech. Tyto pořady jsou odesílány na kazetách nebo po internetu.

Ruská redakce zasílá po internetu své rubriky dvěma rozhlasovým stanicím v Rusku. Anglická redakce připravuje pořad Central Europe Today, mapující problémy střední Evropy, na němž participují Radio Slovakia, Radio Budapest a Radio Polonia a přispívá do pořadu Europe East (Radio Polonia). Anglická a německá redakce spolupracují s několika evropskými rozhlasovými stanicemi na projektu Radio E. Německá redakce společně s Radiem Slovakia vyrábí česko-slovenský magazín. Francouzská redakce přispívá do pořadu Accents d´Europe, produkovaného Radio France International. Iberoamerická redakce posílá některé své pořady rozhlasovým stanicím v Latinské Americe.

Základním vysílacím médiem Radia Praha zůstávají navzdory všem pochybnostem krátké vlny. Radio Praha využívá dva vysílače v Litomyšli, každý o výkonu 100 kW, které jdou podle potřeby sdružovat na výkon 200 kW.

Webové stránky Radia Praha www.radio.czWebové stránky Radia Praha www.radio.cz Relativně nízký výkon vysílačů a nepříznivé podmínky dálkového šíření radiových vln způsobují, že příjem v některých oblastech světa je obtížný a nepravidelný. Z tohoto důvodu si Radio Praha zřizuje přenosové vysílání prostřednictvím zahraničních stanic, které umožňují lepší pokrytí cílových oblastí signálem. Od roku 1998 je anglické a španělské vysílání přenášeno na krátkých vlnách prostřednictvím stanice Radio Miami International na Floridě. V roce 2000 se Radio Praha vrátilo na slovenský vysílač Rimavská Sobota, z něhož je na krátkých vlnách přenášeno ruské vysílání, od roku 2001 i německé vysílání.

Radio Praha nezůstává stranou ani tzv. nových technologií, především internetu a satelitního vysílání. K internetu je Radio Praha připojeno od konce roku 1994. Jako jedno z prvních českých médií začalo na své webové stránce http://www.radio.cz nabízet zprávy v textové podobě ve všech vysílacích jazycích.

Romské stránky na webu Radia PrahaRomské stránky na webu Radia Praha Od roku 1996 jsou pořady Radia Praha na internetu k dispozici ve zvukové podobě ve formátu RealAudio a od roku 1999 ve formátu MP3. Mezi služby, které webové stránky Radia Praha nabízejí, patří každodenní automatické zasílání zpráv e-mailem. V roce 2000 tuto službu využívalo přes 6000 uživatelů. Webové stránky Radia Praha neobsahují jen vysílané pořady nebo jejich části. Radio Praha pojímá internet jako svébytné médium, k němuž patří specifický obsah.

Na stránkách Radia Praha tak najdete nejrůznější zajímavosti o České republice, soutěže nebo "Romské stránky", které přibližují život českých Romů. O tom, že práci Internet teamu Radia Praha je možné považovat za úspěšnou, svědčí stoupající návštěvnost. V roce 2001 dosahovala průměrně 50 000 návštěv (sesions) měsíčně.

Pokud jde o satelitní vysílání, pořady Radia Praha v angličtině a španělštině jsou dostupné v Severní Americe přes družice Galaxy a Telstar, pořady v angličtině a němčině v Evropě přes satelity Astra a Eutelsat Hotbird. Přenosy zajišťuje od roku 1995 britská společnost World Radio Network. Vysílání přes satelit umožňuje příjem individuálním posluchačům a zároveň rozšiřuje technické podmínky pro přenosová vysílání. Retranslační partneři Radia Praha přijímají satelitní signál ve Spojených státech a na Slovensku a vysílání dál šíří na krátkých vlnách. Další výhodou je to, že společnost WRN dodává program do některých kabelových a rozhlasových sítí v západní Evropě a Severní Americe. Vysílání Radia Praha v angličtině je tak možné slyšet v soukromých rádiích například v Berlíně, Bruselu, Londýně nebo v amerických rozhlasových stanicích, sdružených do sítě National Public Radio.

Studiový dům Českého rozhlasuStudiový dům Českého rozhlasu Od roku 1993 vysílá Radio Praha znovu i pro posluchače na českém území. Anglická relace je šířena na FM frekvenci regionálního vysílání Českého rozhlasu Regina Praha. Od roku 1996 jsou na základě dohody s BBC vysílány dvě anglické relace denně na FM síti BBC v České republice. Tato vysílání jsou určena turistům a cizincům, žijícím v České republice, a zaznamenávají živý ohlas. Protože cizinců na českém území přibývá, Radio Praha zamýšlí v budoucnu zpřístupnit na českém území i vysílání v jiných jazycích.

Hovoříme-li o nových technologiích, za zmínku stojí také přechod na digitální způsob výroby a vysílání. Došlo k němu v roce 2000 v souvislosti se zprovozněním nového studiového domu Českého rozhlasu.

Studio Radia PrahaStudio Radia Praha V praxi to znamená, že redaktoři již nepracují s pásky a zvuk je editován digitálně na minidiscích nebo v editačních systémech v osobních počítačích. Vysílání je odbavováno digitálně ze systému Dalet.

Výčet činností Radia Praha by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o činnosti Radia Praha v mezinárodních organizacích. Radio Praha je aktivním členem specializované skupiny pro mezinárodní rozhlas Evropské rozhlasové a televizní unie (EBU). Tato skupina slouží jako fórum pro navazování spolupráce mezi členy EBU a podporuje vývoj nejnovějších technologií, vhodných pro mezinárodní rozhlas, například systému DRM (Digital Radio Mondial).

QSL lístek z let 2000-2001QSL lístek z let 2000-2001 Od roku 1999 je Radio Praha členem Asociace mezinárodních rozhlasových stanic (Association for International Broadcasting) se sídlem ve Velké Británii. Radio Praha je také zakládajícím členem Asociace pro koordinací krátkovlnných frekvencí (High Frequency Coordination Conference). Mezinárodní skupina specialistů, která později asociaci založila, se poprvé sešla v roce 1990 z iniciativy dlouholetého redaktora DX hlídek Radia Praha a koordinátora frekvencí Oldřicha Čípa. Ten jí také od jejího vzniku předsedá. HFCC je registrována v České republice a sídlí v Českém rozhlase v Praze. Globální charakter koordinace zdůrazňuje podpora Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), která v roce 1997 schválila zařazení postupů, vyvinutých v HFCC do Mezinárodního radiokomunikačního řádu. HFCC sdružuje 60 rozhlasových stanic z 30 zemí, které představují 80 procent krátkovlnného vysílání na světě.

Ovšem jsou to především posluchači, kdo udržují rádio při životě. Stále víc jich používá při kontaktu e-mail, ale péče je věnována všem stejná. Jednotlivé redakce Radia Praha připravují nejrůznější posluchačské soutěže, účastní se setkání s posluchači. Každý rok je vydávána série osmi QSL lístků, které jsou mezi sběrateli žádaným artiklem.

Vítěz soutěže Radia Praha Juan Carlos Buscaglia z Argentiny při návštěvě v PrazeVítěz soutěže Radia Praha Juan Carlos Buscaglia z Argentiny při návštěvě v Praze Dopisový ohlas stoupl z 12 000 dopisů v roce 1999 na 13 000 v roce 2000. V roce 2001 - u příležitosti 65. výročí zahájení vysílání do zahraničí - Radio Praha vyhlásilo soutěž, v níž měli posluchači odpovědět na dvě otázky: "Jak jsem potkal Radio Praha ?" a "Kdyby bylo Radio Praha člověkem, jaký by byl ?"

Ze zhruba tisícovky odpovědí byl vybrán posluchač Juan Carlos Buscaglia z Argentiny, který mj. napsal: "Radio Praha je pro mě společnicí, s níž se setkávám, když ji potřebuji. Zná píseň mého srdce a zpívá mi, když zapomenu slova. Je přítelkyní na život a na smrt, přítelkyní, která mě provází všemi údobími mého života - těmi šťastnými i méně šťastnými. Je nevěstou, do níž jsem zamilován už 25 let." Budiž slova Juana Carlose Buscaglii znamením, že Radio Praha bude mít co říci i posluchačům ve třetím tisíciletí.

 
   Zpět na obsah