Historie Radia Praha

V období 2006 – 2011 prošlo Radio Praha dramatickými změnami. Česká vláda v rámci boje s deficitem veřejných financí začala redukovat vládní výdaje. Ministerstvo zahraničí, jehož prostřednictvím je zahraniční vysílání financováno, promítlo úsporná opatření do rozpočtu Radia Praha. V roce 2010 byl rozpočet zkrácen o 20% a v roce 2011 o dalších 42%. V důsledku toho byly zrušeny retranslace na krátkovlnných vysílačích v zahraničí a v roce 2010 byl vypnut jeden ze dvou krátkovlnných vysílačů v Litomyšli. K 31. lednu 2011 bylo po 75 letech zcela ukončeno vysílání na krátkých vlnách. Odejít musela čtvrtina zaměstnanců.

Navzdory úsporným opatřením tato situace neměla na zaměření ani na program zásadní dopad. Radio Praha jako jedna ze stanic Českého rozhlasu dále vyrábí zpravodajské půlhodinové pořady v šesti jazycích, v nichž zahraniční posluchače, krajany i cizince v České republice informuje o všem podstatném, co se ve státě děje. Začátkem roku 2011 byl do programu zařazen pořad Hudební neděle, prezentující českou hudbu.

 

Internet a nové technologie

Po ukončení vysílání na krátkých vlnách posílila role nových technologií a internetu, který se stal hlavní a nejvýznamnější platformou pro šíření vysílání. Ukazuje se, že dlouhodobé investice do internetu se vyplácejí a s potěšením lze konstatovat, že webové stránky Radia Praha www.radio.cz zaznamenávají zvyšující se návštěvnost.

Průměrná měsíční návštěvnost www.radio.cz (visits) v letech 2006 – 2010

Velmi důležité pro šíření vysílání jsou další nové technologie, především podcasting a mobilní telefony. V mobilních telefonech lze poslouchat živé vysílání Radia Praha ve formátech MP3, RealAudio, WMA a AAC. Podcasting byl zahájen v roce 2007. Průměrný počet stažených podcastů se pohybuje kolem 300 000 měsíčně, což svědčí o tom, že tato technologie je pro poslech rozhlasového vysílání perspektivní. Další cestou, kterou Radio Praha nastoupilo, je přítomnost na sociálních sítích (Facebook, Twitter).

Vysílání přes satelit pokračuje v nezměněné podobě. Veškeré vysílání Radia Praha v Evropě je možné přijímat v paketu CS Link přes satelit Astra 3A na 23.5 stupňů východně. Vysílání v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině je v Evropě přenášeno také v paketu WRN na Eutelsatu Hotbird 6, 13 stupňů východně.

 

Vysílání na AM a FM

Po ukončení vysílání na krátkých vlnách začátkem roku 2011 nezmizely pořady Radia Praha z éteru úplně. Radio Miami International šíří anglické a španělské vysílání v Severní Americe na frekvenci 9955 kHz. Ruské vysílání je od roku 2006 přenášeno na středovlnné frekvenci 738 kHz v Moskvě díky World Radio Network.

Pokračuje také vysílání na FM v Praze. Od roku 2010 Český rozhlas Regina na 92.6 FM v Praze vysílá kromě zpráv v angličtině také zprávy v němčině a ruštině. Francouzský kulturní pořad Radia Praha je nadále vysílán na pražské frekvenci RFI 99.3 FM.

 

Rebroadcasting

Dalším důležitým způsobem šíření vysílání Radia Praha je rebroadcasting na partnerských rozhlasových stanicích. Vysílání Radia Praha v roce 2011 přebírají následující stanice:

Rakousko:

Španělsko:

Argentina:

 • Radio R, Patagonia (španělsky)

Chile:

Bolívie:

 • Radio Laser Libertad (španělsky)

Ekvádor:

 • Radio la Vida (španělsky)

Mexiko:

USA, Karibik:

Rusko:

Ukrajina:

 • Radio Oděsa (rusky)

Francie/ČR:

 

Krajané

Zvláštní místo v publiku Radia Praha zaujímají krajané. Český rozhlas 7 pro krajany vysílá jednou týdně specializovaný pořad a provozuje webové stránky www.krajane.net. Jejich návštěvnost se pohybuje mezi 10 000 a 15 000 za měsíc. Stránky přinášejí mj. aktuality, praktické informace a databáze krajanských spolků a médií. Redaktoři Radia Praha se v rámci možností účastní akcí pořádaných krajany, na některých spolupracují. Od roku 2004, kdy webové stránky pro krajany vznikly, se staly efektivním nástrojem komunikace s Čechy v zahraničí.

Radio Praha podporuje krajanské rozhlasové stanice v zahraničí tím, že jim dodává program. Objem výroby (v hodinách) pořadů pro krajanská rádia znázorňuje následující graf:

Program Radia Praha přebírají následující krajanské rozhlasové stanice:

Slovensko:

Ukrajina:

 • Radio Žitomir (česky)

Srbsko:

Chorvatsko:

Rumunsko:

Austrálie:

 

Mezinárodní spolupráce a projekty

V roce 2008 se Český rozhlas stal členem konsorcia Euranet, které nahradilo projekt Radio E. Euranet je sdružením evropských rozhlasových stanic, které společně produkují a vysílají rozhlasové pořady. Radio Praha přispívá do anglických, německých, francouzských a španělských pořadů Euranetu a vytváří české webové stránky projektu.

V roce 2006 Radio Praha vyrobilo a odvysílalo v češtině a němčině hru českého dramatika Miroslava Bambuška Pryč. Jednalo se o světovou premiéru. Obsah hry přibližuje na příběhu dvou mladých lidí složité období poválečného odsunu Němců z československého území. Hra byla následně prezentována v Českém centru ve Vídni a v Českém centru v Berlíně. Hra Miroslava Bambuška je ke stažení v češtině a němčině.

 

Posluchači

Mottem přístupu Radia Praha zůstává „posluchač je na prvním místě“. Sekretariát a redaktoři Radia Praha odpovídají na všechny došlé ohlasy. Počet ohlasů se bohužel vlivem zrušení krátkovlnného vysílání snižuje. Vliv internetu se projevuje i v komunikaci s posluchači. V posledních letech e-maily převažují nad dopisy. Radio Praha pokračuje ve vydávání QSL lístků i po skončení krátkovlnného vysílání v lednu 2011.

Dopisový ohlas 2006-2010 (počet ohlasů)

Jednou z forem komunikace s posluchači jsou soutěže. Největší je výroční soutěž Radia Praha, jejíž první ročník se konal v roce 2001. Vítězové soutěže získali týdenní pobyt v Praze.

Vítězové uplynulých ročníků soutěže Radia Praha:

2006 Dmitrij Balykin, Rusko
2007 Klara Pedešič, Chorvatsko
2008 Jorg Teuschl, Německo
2009 Claire Bris-Cep, Francie
2010 Tracy Andreotti, USA

Claude Henry, Tracy Andreotti a Miroslav KrupičkaClaude Henry, Tracy Andreotti a Miroslav Krupička

 

Události v historii Radia Praha 2006 - 2011

2006

 • v lednu zahájen podcasting

2007

 • v říjnu začalo vysílání Radia Praha v DRM (anglicky a německy) v rozsahu 2 hodiny denně z anglického vysílače v Rampishamu, ukončeno 2009

2008

 • Český rozhlas členem konsorcia Euranet www.euranet.eu
 • první videosnímky na internetu Radia Praha

2009

 • Radio Praha vyhlašovatelem soutěže Český rock do Evropy, vítězná skupina Zrní vystoupila v červnu v Kleisthausu v Berlíně
 • v září spuštěna nová podoba webu www.radio.cz
 • Radio Praha má profil na Facebooku

2010

 • ukončen provoz jednoho ze dvou krátkovlnných vysílačů o výkonu 100 kW v Litomyšli
 • představena nová zvuková grafika
 • Český rozhlas Regina na 92.6 FM v Praze vysílá zprávy Radia Praha v angličtině němčině a ruštině, zprávy v angličtině začíná vysílat digitální stanice Českého rozhlasu Radio Wave

2011

 • 31. ledna bylo ukončeno vysílání na krátkých vlnách
 • od května má Radio Praha profil na Twitteru
 

Autorem textu je ředitel Radia Praha
Miroslav Krupička

   Zpět na obsah