Emil Holub

Emil HolubEmil HolubEmil Holub se narodil v Holicích 7. října 1847 do rodiny městského lékaře Františka Holuba. Jeho vášeň pro přírodu se datuje od prvních školních let během kterých trávil mnoho času četbou cestopisných knih nebo pozorováním přírody. Po vzoru otce, který byl lékařem, se rozhodl pro studia na lékařské fakultě v Praze. Během studií se seznamuje s mnoha známými osobnostmi. Vzniká celoživotní přátelství v Vojtou Náprstkem. V té době již věděl, že se chce stát cestovatelem a také znal cíl svých výprav - Afriku, která ho velmi přitahovala. K uskutečnění snu mu pomohl právě Vojtěch Náprstek, také cestovatel, a další čeští vědci.

První cesta do Afriky (1872-1879)

A v roce 1872, krátce po ukončení studia, se mladý Emil vydal na svou cestu do Afriky, s cílem objevit prameny Nilu a místa, kam doposud lidská noha nevkročila. Vybaven 500 floriny, lékařským teploměrem a několika kompasy, se vydal na cestu do Southamptonu v Anglii, odtud do Kapského města a Port Elizabeth, kde s pomocí rakouského konzula obdržel povolení k vykonávání lékařské profese, a mohl si tak vydělat peníze na cestu.

Druhá cesta do Afriky (1883-1886)

Po překročení Zambezi, Emil Holub vstupil jako první na území bojovného kmene Mašukulumbů. Expedici provázely problémy. Dr. Holub trpěl revmatickými bolestmi, dva průvodci zemřeli na malárii, třetí se ve špatném zdravotním stavu vydává zpět do Evropy. Další postup je velmi těžký. Nespolehlivost místních nosičů, extrémnost podnebí a podlomené zdraví dělají své. Všem rychle ubývají síly.

 

Památník Dr. Emila Holuba v Holicích

V rodném městě Emila Holuba se nachází jeho muzeum, jehož počátky sahají do roku 1947, kdy se slavilo 100 let od Holubova narození.

2. května 2012 bylo po roční rekonstrukci muzeum opět otevřeno. Na rekonstrukci se podílel architekt David Vávra, který pro muzeum zhotovil skleněný model Viktoriiných vodopádů.

www.holubovomuzeum.cz

 

Památník Dr. Emila Holuba v Zambii

Emil Holub má bustu před Národním muzeem v Livingstonu v Zambii. Byla odhalena v roce 2005 u příležitosti 130. výročí nakreslení první mapy Viktoriích vodopádů. Emil Holub je pro historii Zambie a Zimbabwe velmi důležitý. Byl jediným spolehlivým pramenem pro poznání kultury Loziú, kteří na tomto území žili koncem 18. a 19. století. Socha byla zhotovena podle českých nákresů a fotografií, které byly získány z pražského Náprstkova muzea. Zhotovena byla místním známým zambijským sochařem.