Na cestách s Boženou Němcovou

Praha

1842 – 1845, 1851 – 1861, 1861 - 1862

Sochy Boženy Němcové na Slovanském ostrověSochy Boženy Němcové na Slovanském ostrově Poprvé se Božena Němcová přistěhovala do Prahy v polovině roku 1842, když byl její manžel opět přeložen, tentokrát do vyšší funkce. Rodina bydlela v bytě v ulici Na Poříčí 1049. 2. října 1842 se Němcovým narodil nejmladší syn Jaroslav. Němcová začala v Praze pod vlivem Václava Bolemíra Nebeského a Karla Jaromíra Erbena psát česky. Její první báseň Ženám českým byla na přímluvu Nebeského otištěna v dubnu 1843 v Květech. Rovněž začala sbírat materiál pro své pohádky, které vyšly v sedmi svazcích pod názvem Národní báchorky a pověsti v letech 1845–1847.

Busta na bývalém domě U Tří lipBusta na bývalém domě U Tří lip Podruhé se Němcová do Prahy dostala až v roce 1850, když byl její muž odvolán do Uher. Zůstala zde sama s dětmi dlouhých deset let. Živila se praním, úklidem a příležitostným psaním, často žila na dluh. Společensky se jí ale dařilo, do okruhu jejích nejbližších známých patřila řada literárně činných vlastenců. Nejprve s dětmi bydlela ve dvoře U Geitlerů na Václavském nám. č. p. 838. Po přestěhování do Ječné ulice č. p. 516 začala koncem roku 1853, po smrti nejstaršího syna Hynka, psát Babičku. Na domě je dnes pamětní bronzová deska sochařky Evy Springerové a architekta Jana Zázvorky. Babička byla dokončena ve Vyšehradské ul. č. p. 1378. Dále rodina bydlela v ulicích Štěpánská č. p. 647, Řeznická č. p. 1360, Vodičkova a opět Štěpánská č. p. 544.

Třetí návrat do Prahy, po krátkém pobytu v Litomyšli, byl posledním. Božena Němcová zemřela v bývalém domě U Tří lip na rohu dnešních ulic Panská a Na Příkopě č. p. 854. Pochována je na vyšehradském hřbitově.