Christmas

loading player .....

Veselé vánoční hody,
zpívejte dítky koledy.
O tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
[:Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo's nahé a nic nemáš,
děťátko.:]

Přišli chudí paštuškové,
zpívali jsou chvály nové;
[:vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali,
děťátko.:]


   Back