Christmas

loading player .....

Tichá noc, přesvatá noc,
v spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska ta bdí,
jen Boží láska ta bdí.

Tichá noc, přesvatá noc,
náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes,
v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
z lásky se člověkem stal,
z lásky se člověkem stal.

Tichá noc, přesvatá noc,
stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria hřmí,
dík, že hříšník se s důvěrou smí
u svaté rodiny hřát,
u svaté rodiny hřát.


German

loading player .....

English

loading player .....

Spanish

loading player .....

French

loading player .....

Russian

loading player .....


   Back