Christmas

loading player .....

Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdajdá.
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbat.

Začni Kubo na ty dudy,
dujdaj, dujdaj, dujdajdá.
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbat.

A ty, Janku, na píšťalku,
dudli, tudli, dudlidá.
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbat.

A ty, Mikši, na housličky,
hudli, tydli, hudlidá.
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbat.

A ty, Vávro, na tu basu,
rum, rum, rum, rum, rumrumdá.
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku,
já tě budu kolíbat.


   Back