Christmas

loading player .....

Poslechněte, národové,
pravím vám,
narodil se nám v Betlémě
Kristus Pán!
Spěšně jděte, nemeškejte,
to děťátko přivítejte
přemilé,
neb se z lásky k nám snížilo
té chvíle.


   Back