Christmas

loading player .....

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Jenž prorokován jest,
veselme se,
ten na svět poslán jest,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Člověčenství naše,
veselme se,
ráčil vzít Bůh na sebe,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Goliáš oloupen,
veselme se,
člověk jest vykoupen,
radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se.


   Back