Christmas

loading player .....

Jak jsi krásné neviňátko,
vprotřed bídy, nebožátko!
Před tebú padáme,
dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvé údičky,
já zas trochu mlíčka,
by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého
beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti,
libě žertovati.

A co my ti, nuzní dáme?
Darovati co nemáme,
my ti zadudáme,
písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudajú,
zuky dud se rozléhajú,
slavně dudy dujú,
všeci prozpěvujú.

Měj se dobře, Jezulátko,
přespanilé pacholátko!
s tebú sa lúčíme,
Bohu porúčíme.


   Back