Christmas

loading player .....

Čas radosti, veselosti světu nastal nyní,
neb Bůh věčný, nekonečný, narodil se z Panny.
V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě
leží malé pacholátko na zimě.

To jsme všichni lidé hříšní radostně čekali,
co anjelé dnes vesele nám jsou zvěstovali.
A protož plesejme, všichni se radujme,
pacholátku nemluvňátku zpívejme.

Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši,
z čisté Panny narozený, poklade nejdražší!
Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán,
dej milosti, tvé radosti dojít k nám.


   Back