2011: Rok sv. Anežky

Největší výstava věnovaná důležité české světici je završením Roku sv. Anežky, který připomíná 800 let od jejího narození. Obrazy, sochy, písemnosti, stavební fragmenty a jiné předměty mohou návštěvníci zhlédnout od 25. listopadu 2011 do 25. března 2012 v areálu Anežského kláštera, který je vlastně největším “exponátem” výstavy. Možná největší kulturně historickou událost roku připravily společnými silami Národní galerie a Arcibiskupství pražské. Mezi 300 exponáty jsou také zápůjčky z Rakouska, Polska, Itálie a Chorvatska. Některé z vystavovaných předmětů se vztahují ke sv. Hedvice Slezské, sv. Alžbětě Uherské a Anně České, které byly s Anežkou rodově a duchovně spřízněny.

Anežský klášter s výstavou o své zakladatelceAnežský klášter s výstavou o své zakladatelce Anežský klášter byl koncipován jako rodové pohřebiště Přemyslovců, nakonec však ve zdejší svatyni Salvátora spočinula jen Anežka, král Václav I. a několik příbuzných. Duchovním potřebám sloužil až do roku 1782, kdy jej Josef II. nechal zrušit.

Návštěvníci se mohou těšit na řadu unikátních exponátů:
1) Puchnerova archa – pozdně gotický retábl
2) Ostatkový kříž Přemysla Otakara II. z pokladu řezenského dómu
3) Severní hlavice přípory svatyně Salvátora s horní částí postavy sv. Anežky České a sv. Anežky Římské
4) Lunetové obrazy Jana Jiřího Heinsche a zpodobnění Anežky v díle českých umělců (Hellich, Myslbek, Hynais aj.)
5) Relikvie sv. Anežky České v Plenáři Hanuše z Kolovrat
6) Vzácné rukopisy – např. milánský a šibenický

Zpět