Související články


Česká centra po celém světě letos připomínají 30. výročí sametové revoluce řadou projektů, aktivit a doprovodných programů napříč žánry se zaměřením na téma „svoboda“ a „osobnost Václava Havla“. V České národní budově v New Yorku vystoupí 8. listopadu před krajany, diplomaty, umělci, vědci i studenty, kteří mají vztah k České republice kapela Spirituál kvintet. Zahraje své nejslavnější písně i ty, které v jejím podání zněly během sametové revoluce v Československu.

České centrum Londýn připravilo na celý listopad festival umění, filmu, hudby a divadla Czech Velvet 1989 - 2019. Zahrnuje kabaretní muzikál Velvet Havel, diskusi s Jacquesem Rupnikem nebo sérii dokumentárních filmů Heleny Třeštíkové. Festival zahájí výstava Sametová revoluce 1989 - Konec totalitního režimu v Československu. Projekt Touching 1989 kombinuje videozáznamy osobních příběhů Čechů, Slováků, Poláků a Britů všech povolání a věkových skupin, žijících ve Velké Británii, kteří se dívají na tyto historické okamžiky a jejich následky z dnešní perspektivy.

V italském Miláně připomene návrat svobody a demokracie řada kulturních a společenských akcí, na Milánské státní univerzitě bude 13. listopadu za přítomnosti Dagmar Havlové odhalena lavička Václava Havla. České centrum Paříž připomnělo již na jaře osobnost Václava Havla výstavou Samizdat se symbolickým podtitulem „Moc bezmocných“. Téma svobody a výročí 1989 se mimo jiné propsalo také do programu festivalu Czech Film Week v Izraeli, nebo do filmové prezentace názvem Czech Moment - Velvet, kterou chystá na prosinec letošního roku České centrum Soul.

Česká centra připravila pro své zahraniční pobočky také fotografickou výstavu kurátorky Dany Kyndrové 1989 Sametová revoluce - konec totalitarismu v Československu uvádějící kolekci slavných snímků 15 předních českých fotografů dokumentujících přelomové okamžiky kolem listopadových událostí. Další výstavu připravilo Národní muzeum, přibližuje konec totality a jejího konce, osobnost Václava Havla, Alexandra Dubčeka i následný vývoj po otevření hranic. Okamžiky Sametové revoluce přibližuje smyčka fotografií z archivů ČTK. Snímky pořízené v roce 1989 zachycují momenty převratných dnů v Praze i dalších regionech ČR.

Kromě základní programové nabídky česká centra v zahraničí organizují celou řadou dalších akcí přímo v místech a regionech svého působení. Celoroční připomínání významného historického mezníku má v zahraničních centrech desítky podob, od besed, kolokvií a workshopů až po rozsáhlé hudební, divadelní a taneční produkce.