13-05-2007

Krátký profil klavíristky Dáši Rydlové-Ottové u příležitosti jejích blížících se 75. narozenin přináší Nový domov.

Rakovnická rodačka a absolventka pražské konzervatoře v Kanadě od začátku 70. let působila nejprve jako lektorka montrealských konzervatoří, v letech osmdesátých se pak stala profesorkou Královské hudební konzervatoře v Torontu a v další dekádě profesorkou hudební fakulty Torontské univerzity. Čtrnáctidenník připomíná, že její klavírní doprovod můžeme slyšet na nahrávkách Českého rozhlasu a dodává, že nesmíme zapomenout ani na její zásluhy o zdokonalení výslovnosti kanadských i jiných operních pěvců při přednesu českých děl.

Amélie, jak píše Jednota přináší článek o návštěvě primátorky Karlových Varů Veroniky Vlkové v Opatiji. Obě města spojuje nejen zaměření na zdravotní turismus vysoké úrovně, ale také silný příběh ze začátku 20. století. Český právník, poslanec a také první primátor Prahy Karel Baxa velice často pobýval v Opatiji, kde se také seznámil s Amélií Jurkovićovou, s kterou se přes nesouhlas jejího otce oženil. Jednota, byla oporou svého manžela jako primátora i v diplomatických službách a Karel Baxa přispěl k rozvoji i k dobrým vztahům obou měst. Není náhoda, že návštěva karlovarské primátorky vyvrcholila odhalením pamětní desky Karlu Baxovi v Opatiji, a to za účasti nejen místního starosty Amira Mazura, ale také chorvatského prezidenta Stjepana Mesiće.

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandu Střípky přináší informaci Generálního konzulátu v Sydney obsahující příslib, že spolu se zastupitelským úřadem v Canbeře usilují o otevření nových honorárních konzulátů na Novém Zélandu a obnovení činnosti uzavřených konzulátů v Austrálii.

Nový domov přináší informaci, že Masarykův ústav, který je také vydavatelem tohoto čtrnáctidenníku, vyhlašuje výběrové řízení pro udělení letošního Daičarova stipendia, jež je každoročně udělováno vybranému studentovi či studentce na podporu výzkumu a studia české historie, kultury, jazyka hudby, politiky či ekonomiky.

 

13-05-2007