Prezident vetoval zákon o vyvlastnění

12-04-2006

Prezident republiky Václav Klaus vetoval zákon o vyvlastnění. Podle jeho názoru je zákon v rozporu s Ústavou i Listinou základních práv a svobod. "Zákon vracím především z toho důvodu, že je paušálním vyvlastňovacím zákonem a že formulace v něm obsažené jsou zneužitelné," uvedl Klaus. Zákon nijak blíže nespecifikuje neurčitý právní pojem "veřejný zájem", který může jako jediný ospravedlnit zásah do Ústavou zaručeného vlastnického práva, uvedl prezident.

Zákon přijala sněmovna letos v březnu i s návrhy senátorů, kteří v únoru s požadavkem zpřesnit a doplnit zákon vrátili ho poslancům. Norma měla umožnit ve veřejném zájmu vyvlastnění pozemků či staveb za patřičnou náhradu. Majitelé vyvlastňovaných nemovitostí by tak měli dostat buď finanční odškodnění podle ceny v místě obvyklé podle znaleckého posudku, nikoli už podle cenových tabulek, nebo nově hmotnou náhradu, například nový pozemek. Stát by tak v zákonu dostal nástroj na urychlení výstavby silnic, dálnic a železnic.

Prezident tvrdí, že podle Listiny základních práv a svobod, předpisu s nejvyšší právní silou, je vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva možné ve veřejném zájmu, a to za náhradu a na základě zákona. Předložený zákon ale podle Klause nesplňuje listinou kladené požadavky.

Důvodem veta je podle Klause i to, že zatímco až dosud je možné na základě stavebního zákona vyvlastňovat pozemky kvůli veřejným stavbám, podle nového zákona by bylo možné vyvlastňovat i kvůli soukromé investici. "Úředník, a nikoliv demokratickou legitimitou disponující zastupitel, bude arbitrem mezi dvěma zájmy soukromých subjektů. (...) To není přípustné," napsal prezident.