Mýtný systém pro druhou etapu bude z 80 procent satelitní

28-02-2007

Mýtný systém na silnicích první třídy bude z 80 procent satelitní a na 20 procentech silnic se postaví ještě zhruba 100 bran s mikrovlnnou technologií. Dohodli se na tom zástupci ministerstva dopravy a firmy Kapsch. Dopravci by měli začít na zhruba 1200 kilometrech silnic první třídy platit od 1. ledna 2008. Návrh je kompromisem. Kapsch původně navrhoval systém se zhruba 200 mýtnými branami. S tak velkým podílem mikrovln však nesouhlasil poradní tým ministerstva v čele s děkanem dopravní fakulty ČVUT Petrem Moosem. Dalším sporným bodem byl druh použitých palubních jednotek. Ty bude moci dodávat více výrobců. To je rozdíl proti mikrovlnnému systému na dálnicích, kde jediným dodavatelem jednotek je právě Kapsch.