MMR: Čerpání peněz z fondů EU se zrychluje, Praha ale má problémy

04-04-2006

Čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie se podle ministerstva pro místní rozvoj zrychluje. V tuto chvíli je reálné, aby Česká republika vyčerpala minimálně 80 procent prostředků přidělených na rok 2004. Problémy ale má Praha, která na infrastrukturní projekty zřejmě vyčerpá minimum možné částky. Sdělil to ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Na tzv. operační programy v rámci strukturálních fondů má republika na rok 2004 přiděleno zhruba 10,5 miliardy korun. Čerpat ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti EU může ČR od svého vstupu do EU v květnu 2004. Celkem má na období 2004 až 2006 k dispozici zhruba 75 miliard korun. V letech 2007 až 2013 bude moci získat kolem 100 miliard korun ročně.

Největší problémy s čerpáním evropských peněz má Praha. U prostředků určených na infrastrukturní projekty dosud vyčerpala minimum částky. Stagnuje i počet uzavíraných smluv. "Trvá a prohlubuje se stav, který vede k domněnce, že alokace roku 2004 nemůže být vyčerpána," uvedl ministr. Důvodem je podle něj fakt, že Praha nečerpala předvstupní peníze z EU, pražský magistrát tak nemá se získáváním peněz z EU zkušenosti. Rychlejšímu čerpání prostředků bránily složité administrativní procedury. Ministerstvo pro místní rozvoj proto již podle Martínka udělalo desítky opatření, mimo jiné zjednodušilo systém rozhodování o přidělení peněz. "Teď už nejsou administrativní překážky zabraňující čerpání," uvedl ministr.