EK nezahájila řízení proti ČR kvůli nižší DPH na pleny

04-04-2006

Evropská komise nezahájila proti ČR a dalším třem zemím EU řízení pro porušení práva kvůli snížené sazbě daně z přidané hodnoty na dětské pleny. ČTK to sdělily zdroje EK. Upřesnily, že proti se postavili český komisař Vladimír Špidla a francouzský komisař Jacques Barrot. Věc byla podle zdrojů odložena na některé z příštích zasedání kolegia EK. Z dosavadních informací není jasné, zda k odkladu došlo z politických důvodů, tedy díky Špidlově a Barrotově argumentaci ve prospěch zvyšování porodnosti a podpory mladým rodinám v EU, nebo kvůli rozporům ohledně právního výkladu příslušného ustanovení směrnice. Právní služba EK se na schůzi údajně vyjádřila, že výklad není jasný. Komisař László Kovács, který návrh zahájit řízení proti ČR, Polsku, Portugalsku, Maltě a své vlasti Maďarsku prosazoval, nakonec s odkladem souhlasil.

Podle české strany lze pod pojem "hygienické potřeby" v příloze, která vypočítává zboží a služby se sníženou sazbou DPH, podřadit podle anglického i českého textu i dětské pleny. EK však údajně vycházela dosud spíše z francouzského znění, podle něhož nelze pleny za hygienické potřeby považovat.