CVVM: Většina lidí hodnotí vládu záporně, Paroubka průměrně

05-12-2005

Činnost vlády hodnotí většina lidí záporně, práci premiéra Jiřího Paroubka průměrně. Ve druhém listopadovém týdnu to zjistil průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který má ČTK k dispozici. Činnost vlády záporně hodnotila nadpoloviční většina dotázaných. Paroubka hodnotili jako ve škole, přičemž nejvíce lidí mu dalo trojku. Z 52 procent dotázaných, kteří posuzovali činnost vlády negativně, ji 11 procent hodnotilo rozhodně záporně a 41 procent spíše záporně. Kladně ji posuzovalo 37 procent dotázaných, z toho tři procenta rozhodně kladně a 34 procent spíše kladně. Paroubka hodnotila většina průměrně. Při hodnocení jako ve škole mu nejvíce lidí, přesně 32 procent, dalo trojku, 28 procent dvojku, 20 procent čtyřku a sedm procent mu dalo pětku. Jedničku dostal rovněž od sedmi procent dotázaných. Paroubkovo průměrné hodnocení bylo 2,9.