Brněnský biskup převzal při mši na Petrově betlémské světlo

18-12-2005

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle při mši v katedrále na Petrově převzal od obětního průvodu symbol Vánoc, betlémské světlo. Desítky zájemců si poté pro něj přišly na prostranství před chrámem, aby si jej přenesly do domácností jako symbol lidské solidarity a naděje. Betlémské světlo do Brna přivezli skauti z Vídně a po týdenním opatrování jej vypravili v sobotu vlaky do celé republiky. Zájemci světlo většinou najdou v kostelech, na radnicích, ve skautských klubovnách či u dobrovolníků. Jednou z doprovodných akcí v Brně je i předávání světélka v historické tramvaji, která jezdí po různých místech krajského města. Skauti rozvezli betlémské světlo jako novodobý symbol Vánoc po železničních trasách z Brna například do Bohumína, Otrokovic, Plzně, Jeseníku nebo Hradce Králové. Nyní již záleží uchování a předání plamínku na místních podmínkách v obcích či farnostech. Při posledním sčítání před třemi se světlo dostalo postupně do 334 obcí v celé zemi. Plamen betlémského světla každoročně zažehne dítě v jeskyni Narození Páně v Betlémě. Odtud je letecky dopraveno do Vídně, kam si pro ně každoročně přijíždějí skauti z celé Evropy. Odtud se šíří i do USA. Předávání světla v evropských zemích iniciovali v roce 1986 pracovníci rakouského rozhlasu a televize. V Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří od prosince 1989.