Vznik československé republiky v dobových písničkách

28-10-2005

Přemysl Rut je prozaik, dramatik a esejista. Velkou část svého zájmu věnuje fenoménu písničky. Při svém bádání objevuje i dílka zapomenutá a kuriózní. na praktických příkladech ukazuje, jaké písničky se zpívaly a jak se v nich odrážely dobové nálady, tužby a sebepojetí českého národa.

Přemysl RutPřemysl Rut Přemysl Rut (*1954) je prozaik, dramatik a esejista a v posledních letech působí jako vedoucí katedry autorské tvorby a pedagogiky na Divadelní fakultě AMU v Praze.

Velkou část svého zájmu věnuje české písničce. Rozumí se, ne jedné písničce, ale písničce jako fenoménu. Při svém bádání objevuje i dílka zapomenutá a kuriózní. Připravil o nich knihu Písničky (eseje se zpěvy) a několik rozhlasových pořadů. Například v cyklu Stoletý zpěvník ukazoval rok za rokem, jaké písničky se zpívaly a jak se v nich odrážely dobové nálady, tužby a sebepojetí českého národa. Z rozhlasového fondu jsme pro dnešní významný den vybrali půlhodinový pořad z cyklu Notování, v němž si Rut vzal za téma vznik československé republiky. Písničky na klavír hraje, zpívá a hovoří autor.

Přemysl Rut se v roce 1990 díval na události roku 1918 s vědomím jisté historické paralely mezi oběma událostmi. Prostřednictvím deníkových poznámek básníka Josefa Floriana, který žil v odstupu od aktuálních událostí ve Staré Říši na Moravě, demaskuje Rut dobové nadšení novinové žurnalistiky, v písničkách nachází oslavný odraz Masarykova hrdinného úsilí i nezájem lidové zábavy. Rut poznamenává, že vznikem samostatné republiky vnikl do životního prostoru tehdejšího českého člověka pojem cizina. Dotud existoval pouze cizák, ale reálná cizina daná hranicí Rakouska-Uherska začínala až daleko za životním horizontem obyčejného člověka. Nyní se Čech začíná k cizině a zahraničí vztahovat a například v dobovém foxtrotu či v lyrické písni o nešťastné lásce Malá Slovanko nachází Přemysl Rut vyjádření jeho dvojznačného postoje - obdivné i naříkavě nesebevědomé.

Pořad Notování s Přemyslem Rutem se v prosinci 1990 vysílal na vnitrostátních okruzích a stojí na začátku početné řady Rutových rozhlasových aktivit. Pořady Notování, Pianissima, Nomen Omen, Povídka zevnitř, Setkání u kulatého stolku aj. doplňují rozhlasové hry Dvojrole, Ondřej a drak, Babinský a Palacký, takový beznadějný případ a další. Sám poznamenává, že na začátku 90. let se rozhlasu teprve učil, před politickou změnou do něj nebýval vpuštěn. Jeho tehdejší pořad, který si připomeneme, stojí za pozornost už proto, že uvádí do souvislosti dvě události, které už dnes obě patří do minulosti, přesto je jeho vyznění stále aktuální. Pořad pro Radio Praha upravil Vilém Faltýnek.

28-10-2005