Vídeň kvůli Temelínu posílá do Prahy nótu

17-05-2007

Rakouská vláda ve středu rozhodla, že kvůli jaderné elektrárně Temelín zatím nepodá na Česko mezinárodněprávní žalobu. Do Prahy ale posílá diplomatickou nótu, podle níž česká strana nesplnila všechny podmínky vyplývající z ujednání z Melku pro uvedení jaderné elektrárny Temelín do komerčního provozu.

Foto: ČTKFoto: ČTK Oficiální Vídeň tak odolává tlaku protitemelínských aktivistů, kteří opakovaně organizují blokády na stále větším počtu hraničních rakousko-českých přechodů právě proto, aby donutili rakouskou vládu žalovat Česko. Jeden z organizátorů protestů Roland Egger sice považuje nótu za částečný úspěch, aktivisté podle něj ale v protestech v žádném případě nehodlají polevit a pokud do čtyř týdnů nebude podána žaloba, ze tří čtvrtin hraničních přechodů by se blokády měly rozšířit na všechny.

Vládě kancléře Gusenbauera přitom zřejmě svazuje ruce právní analýza, podle níž jsou závazky zakotvené v dohodách z Melku závazné i z hlediska mezinárodního práva, ale sankcí za jejich případné porušení se lze stěží dovolat u mezinárodních soudů. Podle rozboru žaloba na Českou republiku u Evropského soudního dvora není možná vůbec a u Mezinárodního soudního dvora v Haagu ji lze podat jen se souhlasem české vlády. Což čeští vládní činitelé nepřipouštějí. Teoreticky by mohlo připadat v úvahu ještě řízení v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které však dosud nebylo vyzkoušeno a vychází z dokumentu, který není právně závazný.

Foto: ČTKFoto: ČTK Názor rakouské vlády, že česká strana neplní dohody z Melku pokud jde o provoz Temelína, odmítl mluvčí jaderné elektrárny Václav Brom: "My jako provozovatel elektrárny Temelín jsme splnili všechny úkoly, které na nás v rámci procesu z Melku státní úřad, který byl garantem za českou stranu, nakladl."

Oficiálně chce ale Praha na rakouskou nótu reagovat až poté, co si ji prostuduje. Nicméně české ministerstvo zahraničí ocenilo postoj rakouské vlády, že blokády hranic pořádané odpůrci Temelína nepřispívají přátelskému dialogu. Proti blokádám ostře vystoupil například rakouský vicekancléř Wilhelm Molterer, který ve shodě s českými představiteli upozornil, že jsou dohodami z Melku zakázány.

Foto: ČTKFoto: ČTK Méně shody už panuje v tom, jak dále nakládat s takzvaným melkským procesem. Podle rakouského kancléře Alfreda Gusenbauera je jasné, že není ukončen a že díky němu je Rakousko o jaderné elektrárně Temelín informováno lépe, než o kterékoli jiné jaderné elektrárně na světě.

Česká republika ale podle premiéra Mirka Topolánka považuje melkský proces za naplněný a nabízí rakouské straně další spolupráci už na jiné úrovni a na jiném právním základě: "Nabízíme rakouské vládě a rakouské straně pokračování bezpečnostního dialogu na vyšší úrovni. Česká vláda již dříve ratifikovala informační dohodu, která přináší takový vyšší stupeň spolupráce. A na rozdíl od dohody z Melku je dohodou podle mezinárodního práva. Věříme, že ji brzy ratifikuje i rakouská strana."

Podle rakouské vlády se ale nótou dostává míč znovu na českou stranu a o dalších krocích lze diskutovat později, přičemž není vyloučeno ani pozdější podání žaloby.

17-05-2007