Paroubek slíbil lékařům postupnou stabilizaci systému zdravotní péče

17-10-2005

Lékaři o víkendu opět připomněli vládě i veřejnosti, že systém zdravotní péče je v dlouhodobé krizi a nejvíce na to doplácejí právě oni. V Praze se konal sjezd České lékařské komory a jeho účastníky přišel uklidňovat sám premiér Jiří Paroubek. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Deficit zdravotního systému stále roste. Dosahuje už téměř deseti miliard. A tak se vede ostrý spor o to, kdo je za tento stav nejvíce odpovědný.

"Já mám dojem, že v české zemi je poskytováno příliš mnoho relativně velmi kvalitní péče na příliš hodně místech a za málo peněz."

Karel Blažek, foto: AutorKarel Blažek, foto: Autor Řekl Radiu Praha Karel Blažek, soukromý anesteziolog z Prahy. Mnozí lékaři vidí hlavního viníka ve vládě a ministerstvu zdravotnictví. Na tapetě jsou i pacienti, protože zneužívají existující "bezplatný" systém. Volá se proto po finanční spoluúčasti pacientů. Samotná lékařská obec je na druhé straně hluboce vnitřně rozdělena na soukromé lékaře a lékaře zaměstnance ve státních nemocnicích. Privátní lékaři třeba tvrdí, že zaměstnanci jsou vládou zvýhodňováni. Ze strany pacientů i některých lékařů zase zaznívá obvinění, že část lékařů podvádí a připisuje si výkony, které nebyly provedeny, popřípadě že v honbě za "body" předepisují pacientům i zbytečné procedury. Premiér Jiří Paroubek přičítá současnou neutěšenou finanční situaci zdravotnických financí Všeobecné zdravotní pojišťovně. Ta naopak hází vinu na vládu i lékaře. Všichni se pak shodují v názoru, že ze systému každoročně stále více odkrajují nenasytné farmaceutické společnosti. O tom všem se v té či oné míře na víkendovém sjezdu lékařské komory diskutovalo, ať už od řečnického pultu nebo v kuloárech. Premiér nicméně před delegáty několikrát zdůraznil, že prvotní příčina je podle něj ve špatně nastaveném systému. Jiří Paroubek přiznává, že například vinou špatné legislativy přispívá stát do systému za "své" pojištěnce, tedy děti, důchodce, nezaměstnané atd., rok od roku stále méně. Tito "státní pojištěnci" přitom tvoří u Všeobecné zdravotní pojišťovny 60 procent všech pojištěnců a čerpají zdaleka nejvíce lékařské péče.

Jaroslav Henzl, foto: AutorJaroslav Henzl, foto: Autor "Kdyby se na to reagovalo nárůstem jedna a půl až dvě miliardy korun ročně, tak dnes nemáme ten deficit."

Premiér zároveň připomněl, že vláda už přijala krátkodobá opatření ke stabilizaci zdravotnických financí. Stát odkoupí pohledávky zdravotních pojišťoven za téměř čtyři miliardy korun a v příštím roce navýší platby za "své" pojištěnce o dvě a půl miliardy korun. Možná ještě více než dluh systému ale lékaři na svém sjezdu řešili otázku nového seznamu výkonů, který by měl zvýšit cenu jejich práce. I premiér uznal, že dosavadní hodinová mzda kvalifikovaného lékaře je ostudná. Její prudké navýšení ale nepůjde naráz.

Ladislav Knajfl, foto: AutorLadislav Knajfl, foto: Autor "Pokud jde o těch 130 korun, tak je samozřejmě skandálně nízké ohodnocení. To říkám otevřeně. Já bych si přál, abychom mohli s těmi platy něco udělat poměrně rychle. Určitě to ale nebude za sedm měsíců, které zbývají do voleb. To vám řeknu otevřeně, že ne."

A ještě v jiném směru vidí premiér chybné nastavení celého systému.

"Pokud v této chvíli nepřichází do systému jiné než veřejné peníze, je luxusem mít devět zdravotních pojišťoven. Jednou třeba začnou přicházet i další peníze."

Uvedl Jiří Paroubek v narážce na možnou finanční spoluúčast pacientů a komerční připojištění. Premiér strávil mezi lékaři téměř dvě hodiny a za své vystoupení sklidil docela silný potlesk. Ne všichni ale byli spokojeni.

Miloš Voleman, foto: AutorMiloš Voleman, foto: Autor "Já si bohužel myslím, že to byly jenom sliby."

Poznamenal soukromý lékař, internista Jaroslav Henzl. Soukromý chirurg, primář Ladislav Knajfl doufá:

"Doufejme, že dodrží to, co říká. Jestli to dodrží, tak to bude dobrý základ k tomu, abychom se měli od čeho odrazit."

David Rath, foto: AutorDavid Rath, foto: Autor Miloše Volemana, chirurga z Fakultní nemocnice na Vinohradech naopak vystoupení premiéra přesvědčilo. Dává mu prý jistotu do budoucna. Necítí ale nespokojenost ani dnes.

"Moje osobní postavení se na rozdíl od devadesátých let, kdy jsem nastoupil, výrazně zlepšilo."

Velká pozornost letošního sjezdu České lékařské komory ale byla upřena ještě jiným směrem. Jednak se hned na začátku objevil tradiční bod programu posledních sjezdů, tedy spor o to, zda má David Rath nadále stát v čele této stavovské organizace lékařů. Jednak se od chvíle, kdy většina delegátů Ratha ve funkci opětovně potvrdila, začalo spekulovat o tom, jaký by z něho byl nový ministr zdravotnictví, popřípadě, zda je vůbec slučitelné s funkcí prezidenta lékařské komory zastávat zároveň státní funkci. Ale o tom si povíme více v úterní rubrice O čem se mluví.

17-10-2005