Brno hostilo summit prezidentů

28-05-2007

Brno hostilo summit prezidentů zemí střední a jihovýchodní Evropy. Setkání hlav států sledoval náš kolega Jaromír Marek z Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Martina Lustigová si s ním povídala o tom, jaká byla ústřední témata summitu, i o tom, co setkání prezidentů znamenalo pro jihomoravskou metropoli.

Summit prezidentů v Brně, foto: ČTKSummit prezidentů v Brně, foto: ČTK Jaká hlavní témata prezidenti probírali?

"Hlavní témata byla dvě. Zaměření, směřování summitu vždycky určuje hostitel, hlava státu - v tomto případě to byl český prezident Václav Klaus. První den summitu, to znamená v pátek, to bylo takové obecné téma: Evropa a výzvy a problémy tohoto regionu. Sobotním tématem byla Evropa a její vztah k Evropské unii, respektive otázky spojené s dalším rozšiřováním Evropské unie."

Na co konkrétně český prezident Václav Klaus kladl důraz?

"Pokud jde o to druhé téma, tedy Evropská unie a Evropa, tam nejenom prezident Klaus, ale všichni zúčastnění prezidenti se shodli na tom, že Evropská unie není uzavřenou organizací, že by nadále měla počítat s tím, že zůstane otevřená a že vlastně všichni ti, kdo mají zájem a splňují ta základní pravidla, budou do Evropské unie dále přijati. To, myslím, bylo takové hlavní poselství, které vlastně bylo konkrétní i v tom, že tam byli prezidenti z balkánských postjugoslávských zemí, které o členství v unii usilují, zejména třeba Chorvatsko, které už je, dá se říci, na prahu Evropské unie."

Summit prezidentů v Brně, foto: ČTKSummit prezidentů v Brně, foto: ČTK Setkání prezidentů navštívil i premiér Mirek Topolánek. O čem s prezidenty hovořil?

"O čem s nimi hovořil, to nevím, protože ta jednání byla uzavřená. Nicméně ve svém úvodním vystoupení zmínil několik témat. Především to byla plánovaná americká protiraketová obrana na českém a polském území. Premiér se jednoznačně postavil za vybudování radarové základny v České republice a raketové základny v Polsku. A dokonce - zaznělo to skoro jako takové poselství do Moskvy - hovořil o tom, že je z jeho pohledu určitě lepší, efektivnější vytvořit jakýsi protiraketový štít, než mířit na konkrétní cíle svými útočnými raketami, čímž zjevně mínil Moskvu. A dá se říci, že do značné míry trošku i zaskočil účastníky jednání, řekněme, měrou otevřenosti a ostrého tónu."

Dostalo se kromě projevu premiéra Topolánka téma amerického radaru i na pořad vlastního jednání prezidentů nebo to bylo téma spíše okrajové?

Český prezident Václav Klaus vítá slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče (vpravo), foto: ČTKČeský prezident Václav Klaus vítá slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče (vpravo), foto: ČTK "Otázka je, co znamená okrajové téma. Ono se o tom určitě mluvilo. Určitě o tom hovořil polský prezident. Ten znovu zopakoval polské stanovisko, že Varšava se o tom nechce bavit s Moskvou, že to je čistě polskou věcí. Určitě o tom mluvil slovenský prezident Gašparovič, který naopak vyzýval k tomu, aby se Moskva do tohoto dialogu vtáhla, že to není jen otázka tří zemí - Spojených států, České republiky a Polska. A velmi pravděpodobně o tom hovořil ještě třetí prezident, jehož jméno nebylo řečeno explicitně. Ten naopak měl být velmi kritický vůči těmto základnám a chtěl je dostat na úroveň jednání evropských, unijních. Podle všeho to byl rakouský prezident Fischer. Ale všichni shodně na druhé straně hovořili o tom, že to nebylo hlavní téma. Ale určitě to bylo téma, které zaznělo."

Hlavy států střední a jihovýchodní Evropy se sešly v Brně. Co summit pro jihomoravskou metropoli znamenal?

"Bezpochyby znamenal prestiž, o tom hovořili všichni počínaje brněnským primátorem a konče lidmi, které jsem oslovil na ulici. Samozřejmě Brno si tohoto summitu vážilo jakožto pocty pro město. Na druhou stranu to přineslo některá omezení pohybu, bezpečnostní opatření byla skutečně mimořádná. Ale myslím si, že v tuto chvíli už je Brno zpátky v původních kolejích. Je to pro Brno určitě dobrá vizitka."

28-05-2007