Antická galerie v Hostinném

05-05-2007

Když chcete vidět antické umění, nemusíte putovat po světových muzeích. Stačí zajet do podkrkonošského městečka Hostinné. Ve zdejším františkánském kostele je jedinečná sbírka odlitků antických soch.

Foto: www.hostinne.infoFoto: www.hostinne.info Světovými unikáty jsou hlavně zrekonstruované sochy a sousoší ztracených nebo zničených originálů, které jsou k vidění právě v Antické galerii v Hostinném. Historie sbírky sahá do 18. století a její nejstarší část pochází ze sbírky Františka hraběte Nostice, která se později dostala Univerzity Karlovy. Největší rozkvět přišel za působení Wilhelma Kleina. Jeho výtvarná paměť umožnila jedinečnou rekonstrukci soch sestavením odlitků jejich částí uchovaných v různých evropských muzeích. Mezi Kleinovi nejzdařilejší rekonstrukce patří v muzeu v Hostinném sousoší Athéna a Marsyas či Vyznání k tanci. Kleinovu práci se zájmem sledoval i známý český sochař Josef Myslbek, který mu v dílně také pomáhal. K rekonstrukčním pracím mu například poskytoval své žáky.

Foto: www.hostinne.infoFoto: www.hostinne.info Po druhé světové válce byla sbírka umístěna v Klementinu, pak se stěhovala na zámek Hrubý Rohovec. Nakonec skončila provizorně uskladněná v průjezdu zámku a v Dlaskově statku v Dolánkách. Její přestěhování do Hostinného možná zachránilo sbírku i místní kostel. Více už vedoucí galerie Leoš Janda.

"Tady byl dříve františkánský klášter. S nástupem komunismu ale museli františkáni v roce 1949 z Hostinného odejít. Byl tu sklad obuvi a pak tu byla v roce 1969 otevřena tato expozice. Kostel byl předtím ve velmi špatném stavu a hrozila mu demolice. Nakonec se našlo toto využití. Bylo to také proto, že kostel má trošku neobvyklou barokní dvoulodní dispozici."

Foto: www.hostinne.infoFoto: www.hostinne.info A jak antické sochy v Hostinném vypadají? Jsou ze sádry, na kterou je nanesená speciální patina, aby vznikl dojem původního materiálu a barvy. Kolekce dává kromě uměleckého zážitku, obraz vývoje antické plastiky od konce 7. století před Kristem do 2. století po Kristu.

"Jsou zde sochy od archaického období, máme zde i zástupce nejstaršího daidalského stylu až po římské plastiky. To znamená přes klasické helénistické období a podobně."

Je možné vidět originály od těchto soch nebo už se některé ani nedochovaly?

"Máme zde tři busty, jejichž originály se nedochovaly. Buď byly ztraceny nebo byly zničeny, případně byly zničeny další kopie, které od bust byly. Takže to jsou plastiky, které uvidíte pouze u nás v galerii."

Tři vzácné busty jsou portréty Vilona, Traiana a Homéra.

05-05-2007