Zprávy | Z archivu rubriky


Více než 25.000 Rakušanů a 300 obcí a měst podpořilo námitky spolkové země Horní Rakousy proti výstavbě meziskladu vyhořelého jaderného paliva v jihočeské jaderné elektrárně Temelín. Připomínky jsou zahrnuty do přeshraniční prověrky ekologických dopadů plánovaného meziskladu na životní prostředí. Informovali o om představitelé Horních Rakous. "Tento výsledek je vynikající a dokazuje, že odpor proti jaderné energii a Temelínu neochabuje, ale právě naopak narůstá," řekl hornorakouský zemský rada pro ekologii Rudi Anschober. V alpské republice žije téměř 8,1 milionu lidí, z toho spolková země Horní Rakousy čítá 1,38 milionu obyvatel. Podání námitek proti budování meziskladu v Temelíně Anschober označil za zvlášť důležité právě v souvislosti s nedávným udělením povolení k přechodu jihočeské elektrárny ze zkušebního na plný provoz.

Odpůrci atomu soudí, že dosud nevyřešená otázka likvidace radioaktivního odpadu v České republice je závažným důvodem pro to, aby nebyl povolen provoz tohoto jaderného zařízení. Podklady předložené v rámci prověrky vlivu na životní prostředí se prý důkladně nezabývají možností takzvané nulové varianty, tedy odstavení celého Temelína. "Podobně jako v dřívějších případech i nyní se provozovatelé bojí seriózního srovnání projektu Temelína a nulové varianty, protože to by mělo za následek okamžité odstavení přebytečného a nehospodárného zařízení," prohlásil zmocněnec hornorakouské vlády pro příhraniční jaderná zařízení Radko Pavlovec.

Pohled na současnou Velkou Británii, jak ji vidělo během své letní návštěvy 50 mladých Čechů, přináší fotografická výstava Zoom In. Koná se do 8. listopadu v pasážích Slovanského domu v Praze a pořádá ji Britská rada. Soutěž a výstavu Zoom In uspořádala jako součást svého letošního projektu Crossroads for Ideas - Kde nápady nezapadnou. Tento projekt pro mladé talentované lidi ze střední Evropy připravila Britská rada a britské ministerstvo zahraničí. Jeho cílem je zprostředkovávat vzájemné setkávání talentů z různých oborů i jejich kontakt s partnery z Británie. Program obsahuje koncerty, filmové přehlídky, soutěž, putovní výstavu fotografií, tvůrčí dílny v Británii a další akce. Do konce roku jsou na programu ještě čtyři.

Fotografická výstava je výsledkem soutěže, kterou Britská rada vyhlásila pro lidi ve věku 18 až 23 let. "Cílem soutěže bylo ve dvojicích vypracovat projekt s plánem cesty do Británie, ve kterém se každá dvojice měla zaměřit na některou z osmi nabízených oblastí a napsat, koho nebo co chtějí vidět," řekla koordinátorka projektu Markéta Krahulíková. Zájemci měli na výběr oblasti módy, architektury, elektronických médií, ekologie, užitkového designu, genetiky, obchodu a financí a televizního průmyslu. Vybraných 25 dvojic dostalo od Britské rady peníze na přibližně čtyřdenní cestu a fotoaparát.

Lidé se rozjeli do různých míst země, pořadatelé chtěli, aby navštívili nejen Londýn. Jedna z dvojic si například jako téma vytyčily zjistit, jak vypadalo středověké anglické město. "Cílem bylo Británii prezentovat nejen jako Big Ben či střídání stráží u Buckinghamského paláce," uvadla Krahulíková.

Odborníci by mohli připravit konkrétní podobu návrhu důchodové reformy do roka či dvou let, pokud se podaří v první polovině roku 2005 najít politickou shodu na podobě reformy. Na pondělní konferenci připomínající 80 let sociálního pojištění to uvedl ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Pracovní skupina má nyní k dispozici čtyři varianty.

První předpokládá ponechání současného průběžně financovaného systému a změnu parametrů, například věku odchodu do důchodu, výše pojistného, poměru důchodu k předchozímu výdělku a rychlosti růstu důchodu. Další varianta počítá s připojištěním, které by výrazně podporoval stát. Třetí varianta předpokládá, že každý pojištěnec by měl svůj účet a sám by si stanovil dobu odchodu do důchodu. Čtvrtá varianta uvažuje o tom, že část platby pojistného by mohli lidé převést na kapitálové spoření. Takový systém však vyžaduje poměrně velké transformační náklady. Přistoupily k němu země, které si v době privatizace vytvořily značné finanční rezervy. Tuto variantu prosazují podle Škromacha finanční skupiny.

Ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce Jiří Král na konferenci uvedl, že důchody spotřebovávají v současné době devět procent hrubého domácího produktu České republiky, což je ještě únosné. Pokud nezačne reforma důchodového systému a nebudou přijaty změny v nemocenském pojištění, v roce 2050 budou důchody vyžadovat již 15 procent HDP. To bude podle Krále pro ekonomiku neúnosné.