Zprávy | Z archivu rubriky


Státní tajemník Pavel Telička odmítl nabídku Evropské unie na uzavření kapitoly "doprava" a vyjádřil přání dále diskutovat o navrhovaných podmínkách. Kamenem úrazu se stal požadavek Evropské unie, aby Česká republika přistoupila na přechodné období, po které by její dopravci měli ztížený přístup na vnitřní dopravní trh dnešních členských zemí (kabotáž). Unie po několika týdnech vnitřních dohadů schválila ve čtvrtek pro Českou republiku společné stanovisko, podle něhož by Praha měla přistoupit na přechodné období pro kabotáž od dvou do pěti let podle schématu dva-dva-jedna. Návrh prosadilo Německo, které předtím odmítlo maximálně čtyřletý odklad navrhovaný předsedající Belgií. Kdyby Česká republika souhlasila, nemohli by její dopravci nabízet vnitrostátní přepravní služby v dnešních členských zemích po dobu dvou let, pokud by Praha s tím kterým státem nevyjednala mírnější režim. Prodloužení po dvou letech by bylo možné na základě pouhého sdělení. Ještě po čtyřech letech by byla možnost ročního prodloužení tohoto režimu, ovšem už s řádným vysvětlením. Důvodem jsou obavy dopravců v německém a rakouském pohraničí, že jim firmy z druhé strany hranice vezmou práci. Telička připomněl, že čeští dopravci mohou přinejlepším pokrýt jedno procento kabotáže v unii, takže postoj unie se jeví spíše jako důsledek tlaku lobistických skupin než jako vyjádření reálné obavy. Upozornil také, že individuální prodlužování přechodného období i bilaterální dohadování mírnějšího režimu, ba plné liberalizace dopravního trhu povedou k nežádoucí fragmentaci tohoto jednotného trhu. Požádal Evropskou komisi, aby předložila minulé zkušenosti v tomto směru. Unie podle něj v kapitole "doprava" neuplatnila dostatečně diferenciace, ačkoli se tímto principem pravidelně ohání.