Zprávy | Z archivu rubriky


Proti další integraci evropského kontinentu se v Evropském parlamentu vyslovil předseda české Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus. Jeho projev ostře kontrastoval jak s promluvami čelných poslanců Evropského parlamentu, tak předsedů parlamentů ostatních kandidátských zemí. Klaus se vyslovil pro to, aby příští mezivládní konference, jež bude rozhodovat o budoucí podobě Evropské unie, "zastavila plíživé tiché sjednocování" kontinentu. Volal po zachování role národních parlamentů v kontrastu k "automatickému posilování" Evropského parlamentu. Český politik připomněl, že proces silnější integrace začal před deseti lety dojednáním maastrichtské Smlouvy o Evropské unii, a usoudil, že je načase ho zabrzdit. "Má odpověď je relativně jasná a prostá - musíme zastavit pohyb od mezivládního přístupu k nadnárodnímu, musíme začít obracet některé trendy a tendence poslední dekády. Pokud se nemýlím, sílí v Evropě konsenzus v tomto smyslu." Ohradil se také proti "zneužívání" teroristických útoků z 11. září jako záminky pro "plíživé poevropšťování obranné a bezpečnostní politiky". Odmítl odstavec v návrhu usnesení, kde se o tom píše, a usoudil, že tyto snahy odvádějí pozornost od skutečných kořenů terorismu. Klaus promluvil na každoročním zasedání předsedů parlamentů kandidátských zemí, které pozvala šéfka Evropského parlamentu Nicole Fontaineová. Dnešní debata se týkala budoucnosti Evropské unie, ve čtvrtek se bude pokračovat diskusí o procesu rozšíření unie.