Zprávy | Z archivu rubriky


Česká republika a Rakousko uzavřely ve čtvrtek s pomocí Evropské komise dohodu o řešení sporů ohledně jaderné elektrárny Temelín, kterou ukončily proces z Melku. Premiéři Miloš Zeman a Wolfgang Schüssel se za přispění komisaře Güntera Verheugena dohodli, že budou usilovat o to, aby závazky v dohodě obsažené byly zakotveny v protokolu přiloženém ke smlouvě o přistoupení České republiky k EU. Musí s tím však souhlasit zbývajících 14 členských zemí.

Verheugen oznámil, že Evropská komise hned v pátek předloží členským státům návrh společné pozice vůči ČR v kapitole energetika s doporučením ji uzavřít. Rakouská strana se zavázala, že tomu nebude bránit. "Záměrem obou stran je, aby se čtvrteční dohoda mohla stát ve formě protokolu součástí složky doprovázející přístupovou smlouvu. To bude možné potvrdit, až se vyjádří ostatní členské státy. Předpokládám ovšem, že budou spokojeny s tímto řešením," vysvětlil Verheugen klíčový moment čtvrteční dohody. Zdůraznil, že tento protokol nezaloží nové evropské právo vytvořené ČR a Rakouskem; bude závazný jen pro tyto dvě země. Jeho důraz na tento výklad byl dalším důkazem, že právě o tomto se během 10 hodin čtvrteční schůze nejintenzívněji jednalo.

Příslušná pasáž závěrečného prohlášení říká, že "Rakousko a Česká republika se shodují na společném cíli zařadit bilaterální povinnosti obsažené v tomto dokumentu do protokolu k přístupové dohodě". Jde v podstatě pouze o dohodu o budoucím záměru. Vídeň velmi stojí o to, aby zmíněný protokol byl ke smlouvě připojen, což by umožnilo případně české závazky vynucovat přes Evropský soudní dvůr. Praha naopak zřejmě spoléhá, že se to nepodaří v ostatních členských státech prosadit.

Čtyřstránkový dokument nazvaný "uzavření melkského procesu a další kroky" vypočítává bod po bodu, jak byl splněn protokol z Melku z loňského prosince. Připomíná, že ačkoli nebylo možné se domluvit na všech technických věcech, účastníci se shodli, že cílů vytyčených v Melku bylo dosaženo. Otevřené problémy, zejména pak sedm bodů, které musí ČR splnit, byly vypočítány v příloze. Ve schváleném usnesení se říká, že ČR musí členské státy informovat o výsledku čtvrtečního jednání a její informace se musí odrazit ve společné pozici EU k energetice. Pak bude Rakousko připraveno "konstruktivně přispět k dalším krokům" podle harmonogramu rozšiřovacích jednání.