Zprávy | Z archivu rubriky


Evropská komise (EK) v letošním posudku ve Štrasburku pochválila Českou republiku za pokrok, mnohdy významný, jehož prakticky ve všech oblastech dosáhla na cestě k členství v Evropské unii. EK ale zároveň vypíchla řadu nedostatků, které bude muset ČR urychleně odstranit, má-li ji komise za rok doporučit k ukončení jednání a k uzavření smlouvy o přistoupení k EU. Část zprávy zaměřená na Českou republiku hodnotí zemi jako fungující tržní ekonomiku. Stěžejní část posudku soudí, že pokud Praha pokročí ke střednědobé rozpočtové konsolidaci a pokud dokončí strukturální reformy, měla by se země brzy vyrovnat s konkurenčním tlakem a tržními silami uvnitř EU. Komisi ale znepokojují deficity veřejných financí i běžného účtu. Za "politováníhodné" považuje, že ČR stále jako jediná kandidátská země nemá zákon o státní službě. Vážné "znepokojení" nadále vyvolává korupce a hospodářská trestná činnost. ČR také musí dále bojovat proti diskriminaci romské menšiny. Musí projevit "výraznou snahu" při zefektivňování boje proti organizovanému zločinu a hospodářské kriminalitě, včetně tunelování. V hodnocení jednotlivých oblastí a odvětví z hlediska přejímání unijního práva a jeho aplikace komise vesměs vyjadřuje spokojenost s harmonizací legislativy, ale nachází nedostatky při jejím uplatňování a ve fungování úřadů, které se tím mají zabývat, případně žehrá na jejich neexistenci.

Komisař pro rozšíření unie Günther Verheugen při předkládání souborné zprávy hodnotící všechny kandidáty ocenil před poslanci Evropského parlamentu pokrok, jehož uchazečské státy dosáhly. Dal najevo přesvědčení, že většina kandidátů se do unie skutečně v roce 2004 začlení. Rovněž prohlášení, které ke zprávě vydal v Bruselu předseda komise Romano Prodi, konstatuje, že "rozšíření jako historická povinnost unie a politická priorita mé komise je pevně v našich rukách... Otevřela se cesta k mírovému a demokratickému sjednocení našeho kontinentu."

Spokojenost s letošní hodnotící zprávou Evropské komise o České republice vyjádřil ministr zahraničí Jan Kavan, který se v New Yorku účastní 56. zasedání Valného shromáždění OSN. Ministr připustil, že ve dvou až třech kapitolách je ČR hodnocena hůře než loni a za nejzávažnější letošní výtku označil nedostatečné potírání korupce a hospodářské kriminality v České republice. "My považujeme ... za jednu z nejvýznamnějších právě kritiku boje proti hospodářské kriminalitě a korupci. Tady je nutno prosadit další opatření týkající se praní špinavých peněz , fenoménu tunelování a podobně," zdůraznil Kavan. Vedle existence korupce se další kritika podle Kavana vztahovala na špatné vynucování práva a absenci zákona o státní službě, který prý ČR postrádá snad jako poslední uchazečský stát o členství v EU. Podle Kavana má ČR šanci uzavřít příští rok vyjednávání s EU a v roce 2003 dosáhnout ratifikace smlouvy včetně referenda o vstupu v ČR. V roce 2004 se může stát členem Evropské unie a účastnit se voleb do Evropského parlamentu.

České ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že hodnotící zpráva dává České republice jistotu, že je předurčena k tomu, aby byl do EU přijata v nejbližším kole rozšiřování. Posudek, který dnes komise zveřejnila, úřad ministra Jana Kavana považuje za objektivní a výstižný. Český státní tajemník Pavel Telička soudí, že problémy zdůrazněné v posudku je nutné vzít nesmírně vážně; jejich odstranění je třeba považovat za hlavní politické úkoly.

Pokud jde o korupci, které zpráva EK věnuje velkou pozornost, český ministr vnitra Stanislav Gross uznal, že je to dlouholetý bolavý problém České republiky. Spokojen s hodnocením, které od Evropské komise dostal jeho resort, byl ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

Mezi kritickými připomínkami na adresu České republiky není podle předsedy sněmovního integračního výboru Jaroslava Zvěřiny "nic fatálního". "Musíme uznat, že v těch jednotlivých bodech má EU nepochybně pravdu, je co zlepšovat," řekl poslanec.

Podle Karla Holomka, předsedy Společenství Romů na Moravě a člena meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, je pasáž letošní hodnotící zprávy týkající se postavení Romů v České republice objektivní.

Ředitel české soukromé televize Nova Vladimír Železný strávil v úterý téměř šest hodin u výslechu, který skončil jeho zadržením a umístěním do cely předběžného zadržení. Ve středu hodlá vyšetřovatel požádat státního zástupce, aby soudu navrhl vzetí Železného do vazby. Jeho právníci proti tomu protestují. Poukazují mimo jiné na to, že vyšetřovatel zmírnil dubnové obvinění Železného z poškozování věřitele na pokus o tento trestný čin. Advokát Železného Radek Jilg ČTK řekl, že vyšetřovatel chce žádost o vazbu zdůvodnit obavami z toho, že by Železný mohl na svobodě ovlivňovat svědky, pokračovat v trestné činnosti, či ji dokončit. K soudu se přitom žádost o uvalení vazby musí dostat do 48 hodin od zadržení Železného, tedy do čtvrtečního odpoledne. Soudce pak musí do 24 hodin o návrhu rozhodnout.

Železný je podezřelý, že se pokusil vystavením miliardové směnky lichtenštejnské nadaci Astrona Foundation způsobit firmě Central European Media Enterprises (CME) škodu zhruba 900 miliónů korun. CME se dříve podílela na chodu Novy a podle mezinárodní arbitráže jí má Železný zaplatit miliardu korun. Místo toho vystavil miliardovou směnku lichtenštejnské nadaci Astrona Foundation. Na přípravě smlouvy s nadací se podle médií podílel Železného právník Aleš Rozehnal. I on je vazebně stíhán pro pokus o poškozování věřitele. Jeho obhájce podal proti vazbě stížnost.

Zadržení Železného a jeho dočasná nepřítomnost v televizi Nova nijak neovlivní fungování tohoto média, sdělil ČTK Martin Chalupský, mluvčí společnosti CET 21, jež drží licenci na vysílání Novy. Události nebudou mít dopad ani na chod slovenské sítě regionálních televizí TV Global, informoval její generální ředitel Richard Rybníček, zástupce České produkční invest na Slovensku, která je blízká Železnému.