DĚJINY ČESKÉHO ROZHLASU
30. léta | 40. léta | 50. léta | 60. léta | 70. léta | 80. léta | 90. léta

1923 Posluchaci prvniho radia u nasVysilani ze stanu 18. května - Praha - zahájení pravidelného vysílání ( ) na dlouhých vlnách ze stanice v Kbelích ( ) (po Velké Británii se Československo stalo druhou zemí s pravidelným vysíláním v Evropě)

září - vysílání se přemístio ze stanu do dřevěného přístěnku u budovy vysílače tzv. ateliéru (používán do 1. 12. 1924)

14. 10. - první veřejný radiotelefonický koncert na Václavském náměstí
1924 Krystalka 17. 1. - nastoupil první stálý hlasatel Adolf Dobrovolný

31. 1. - první vysílání do zahraničí - koncert Radiojournalu

květen - poprvé se v Národních listech objevilo slovo rozhlas (  )

20. 6. - stěhování kanceláří z domu "U Choděrů" do Poštovní nákupny na Fochově (Vinohradské) třídě

2. srpna - první sportovní přenos (zápas v boxu na Letné v Praze, František Růžička vs. Rocky Night, průběh utkání telefonoval Jiří Hoje, Adolf Dobrovolný opakoval jeho slova do mikrofonu)

1. září - Brno zahajuje vysílání ze stanice Komárov u Brna

2. prosince - zahájeno vysílání z nového ateliéru ve Fochově ulici
1925 Ema Destinova zpiva do radiaEma Destinova zpiva v rozhlase 12. února - první přenos opery: ( ) Dvě vdovy od Bedřicha Smetany v Národním divadle

21. února - uveden do provozu první český vysílač ve Starých Strašnicích v Praze

15. března - studio se stěhuje do sousední budovy - Orbis

TGM hovori k detem, aby hodne plavalyTGM rika detem, aby sportovaly 28. října - první přímý přenos projevu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka ( ) z Pražského Hradu
1926 3. ledna - zahájení vysílání Zemědělského rozhlasu - prvního odborného rozhlasového vysílání v Evropě

1. dubna - první používání časového signálu (v poledne a ve 22 hodin ze Státní hvězdárny)

3. dubna - vysílání z Parlamentu

8. července - první přenos činohry Národního divadla: Jiříkovo vidění od J. K. Tyla

5. září - první dálkový přenos ze Ženevy: projev ministra zahraničí Edvarda Beneše ve Společnosti národů

21. září - zahájeno pravidelné vysílání zpráv z ČTK

1. října - založen první rozhlasový orchestr Radiojournalu (později Symfonický orchestr Československého rozhlasu)

3. října - první přenos fotbalového zápasu v Evropě (SK Slavia vs. Maďarsko, komentoval Laufer)

23. října - Bratislava - zahájení studiového vysílání
1927 Jazzova zpevacka 20. let 14. března - zaveden rozhlas pro obchod, průmysl a živnosti

17. dubna - Košice - zahájení studiového vysílání

22. dubna - veškerá rozhlasová činnost se přesouvá do Národního domu na Vinohradech

17. července - první přímá reportáž v Evropě (15. Primátorky v Praze)
1928 27. července - orchestr Radiojournalu natočil první gramodesky

28. října - první mezinárodní přenos opery (Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany v Komické opeře v Paříži)
1929 1. července - Moravská Ostrava zahájila vysílání

26. října - první vysílání prozatímního školského rozhlasu
1930 25. ledna - první vysílání z Londýna - zahájení Mezinárodní námořní konference králem Jiřím V.

8. září - první transatlantický přenos z New Yorku
1931 15. května - první reportáž pro děti "Podblanické děti návštěvou v Praze"

6. září - první vysílání opery z pražského rozhlasového studia

29. listopadu - první transoceánský přenos koncertu symfonického orchestru z New Yorku
1932 9. října - první vysílání ze záznamu na voskové desce: reportáž Josefa Laufera z fotbalového utkání ČSR vs. Jugoslávie
1933 20. září - první celodenní regionální přenos z Plzně

28. října - první vysílání znělky Prahy: úvodní akordy Smetanova Vyšehradu

10. prosince - slavnostní otevření nové budovy Československého rozhlasu ve Fochově třídě, dnešní Vinohradská 12, Praha 2, kde dodnes sídlí ústředí Českého rozhlasu
1935 15. září - založen Dismanův dětský rozhlasový soubor (první rozhlasové představení bylo 15. května 1931)
1936 1. - 16. srpna - reportáže z XI. Olympijských her v Berlíně

31. srpna - zahájeno vysílání do zahraničí - stanice Radio Praha
1937 21. září - reportáž z pohřbu T. G. Masaryka

9. prosince - reportáž s miliontým posluchačem
1938 10. září - projev prezidenta Beneše k občanům a krajanům nabádající ke klidu

21. září - oznámení odstoupení vlády a jmenování nového kabinetu generála Syrového ( )

22. září - výzva prezidenta Beneše k obraně státu

23. září - vysílání rozkazu o všeobecné mobilizaci

29. září - vysílána zpráva o zasedání představitelů velmocí v
Mnichově (  )

30. září - vysílána zpráva o mnichovském diktátu a odstoupení pohraničí

5. října - abdikační projev prezidenta Beneše z Pražského hradu

28. prosince - založena společnost Česko-slovenský rozhlas s.r.o.

29. prosince - reportáž z pohřbu Karla Čapka na Vyšehradě
1939 E. Benes s pani Hanou mluvi do mikrofonu 13. března - vysílána zpráva o odjezdu Jozefa Tisa do Berlína

14. března - osamostatnění Slovenského rozhlasu; vysílána zpráva o odjezdu prezidenta Háchy ( ) do Berlína

15. března - opakované vysílání zprávy o okupaci německými vojsky

16. března - přenos z Hradu: vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava Joachimem von Ribbentropem; stanice Mělník je začleněna do říšského rozhlasu jako Reichsender Böhmen

10. června - vznikl Český rozhlas, s.r.o.

8. září - zahájení českého vysílání z Londýna

březen - rozpad Československého rozhlasu na Český rozhlas a Slovenský rozhlas
1941 1. března - vznikla programová intendantura napojená na úřad říšského protektora; rozhlas se stal součástí Reichs-Rundfunk Gesellschaft jako Sendergruppe Böhmen und Mähren

8. září - zahájeno československé vysílání z BBC v Londýně
1941 zavedeny reportážní magnetofony
1942 Poslech zprav o valce ve sklepe 13. března - smlouva mezi Úřadem říšského protektora a protektorátní vládou, na jejímž základě přešel kmenový kapitál společnosti na říšskou rozhlasovou společnost

27. května - vysílána zpráva o atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, následovaly zprávy o popravách ( ) za schvalování atentátu

7. sprna - zahájení moskevského vysílání v češtině "Za národní osvobození"
1943 26. února - přenos z pražské Lucerny z manifestace českého národa za konečné vítězství Říše
1944 30. srpna - zahájení vysílání Slobodného slovenského vysílače
1945 Vojaci ve stabu poslouchaji zpravy 14. února - zpráva o leteckém útoku na Prahu

21. března - zpráva o leteckém útoku na Vysočany, Kbely, Libeň

30. dubna - rozhlasový projev K. H. Franka k českému národu

1. května - oznámení zprávy o smrti Adolfa Hitlera

5. května - Voláním Československého rozhlasu o pomoc ( ) začíná ve 12.33 Pražské povstání

5. - 9. května - revoluční vysílání ( ) na vlně 415 z budovy rozhlasu a z Husova sboru

9. května - reportáž o průjezdu tanků Rudé armády ( ) Prahou - od 19.00 se opět vysílá z Vinohrad
1946 22. března - vysílání průběhu soudního řízení s K. H. Frankem
1947 1. května - vysílání prvomájových manifestací ze čtyř míst

24. prosince - projev prezidenta Edvarda Beneše, pozdrav Jana Masaryka krajanům
1948 21. února - projev Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí

22. února - přenos z Průmyslového paláce z celostátního sjezdu závodních rad

25. února - projev Klementa Gottwalda ( ) na Václavském náměstí: oznámení o přijetí demise vlády prezidentem

27. února - ustavení akčního výboru v rozhlase v čele s Kazimírem Stahlem

28. dubna - zákonem č. 137 ustanoven státní podnik Československý rozhlas

15. května - zahájení Mezinárodní výstavy rozhlasu, na které byla předvedena československá televize

19. června - 18. července - přenosy z XI. všesokolského sletu v Praze, poprvé bylo užito ve větším měřítku přenosových reportážních vysílaček

květen - zahajuje vysílání třetí stanice Československého rozhlasu - Praha II (Československo, od 1. září 1970 Hvězda, po roce 1989 Československo, od roku 1993 Český rozhlas 1 - Radiožurnál)

začínají vysílat další regionální studia - Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové
1949 1. ledna - novoroční projev K. Gottwalda o budoucím blahobytu

květen - vysílání z IX. sjezdu KSČ
1950 15. - 26. února - přenosy z Tatranské Lomnice z Lyžařského mistrovství republiky, využití mobilních vysílaček na VKV.
1952 skončilo vysílání mší

8. dubna - vládní vynos, na jehož základě vzniká Československý rozhlasový výbor podle sovětského vzoru

19. - 27. listopadu - vysílání záznamů z procesu s Rudolfem Slánským a spol.; Milada Horáková ( )
1953 14. března - oznámení úmrtí K. Gottwalda

1. května - zahájení televizního vysílání z Měšťanské besedy (až do roku 1975 byla televize součástí rozhlasu)
1954 zahájena výstavba sítě rozhlasu po drátě

do provozu uvedena nová rozhlasová budova v Plzni

na Petřínské věži uveden do zkušebního provozu první VKV vysílač

duben - ustaven Československý rozhlas a televize

1. května - vysílání prvomájových oslav za použití letadla pro reportážní účely
1957 29. listopadu - vládním nařízením je ustaven Československý výbor pro rozhlas a televizi (ČVRT) podřízený přímo předsednictvu vlády
1958 prosinec - z Petřína v Praze zahajuje vysílání první VKV vysílač
1962 1. ledna - vysílání Československo II. - první čs. vysílání na VKV, předtím VKV - vysílač Praha
1964 Rozhlasove vlny první stereofonní vysílání

1. března - od 20.00 do 21.00 zkušební stereofonní vysílání pořadu Vysílá studio A z VKV vysílače Cukrák u Prahy
1964 zahájeno regionální vysílání pro Prahu a Středočeský kraj (2. ledna 1991 změněno na Regina Praha)

zahájeno vysílání stanice pro náročnější posluchače na VKV - Československo II (4. září 1971 změněno na Vltava)
1966 Cesky rozhlas pred 30 lety založeno Concertino Praha, mezinárodní soutěž talentovaných hudebníků

založeno Prix Musical de Radio Brno, mezinárodní soutěž hudebních programů
1968 Rozhlas aktivně přispívá k politickým změnám ve společnosti (živé přenosy ze shromáždění, debatní programy...)

21. srpna - rozhlas oznamuje začátek okupace ( ) a reakci vlády ( ); okupace hlavní budovy Československého rozhlasu, střety s okupačními vojsky před budovou (15 mrtvých)

srpen - Československý rozhlas informuje a koordinuje události, aby nedocházelo k ozbrojeným střetům
1970 duben - po dubnovém plénu UV KSČ zahájeny v rozhlase a ve společnosti rozsáhlé personální čistky ( ); rozhlas muselo opustit na 700 lidí
1971 1. ledna - zahájení vysílání stanice Hvězda ( )

4. září - zahájení vysílání stanice Vltava
1974 25. prosince - vysílání prvního dílu komunistického propagandistického seriálu se Jiřinou Švorcovou v hlavní roli "Jak se máte, Vondrovi?"
1976 7. - 11. července - první ročník soutěže Prix Bohemia Radio, festivalu původních rozhlasových her
1977 Po ustavení Charty 77 Československý rozhlas vysílá zoufalou obranu komunistického režimu ( )
1985 24. listopadu - první digitální mezikontinentální vysílání na světě (Symfonický orchestr Československého rozhlasu z pražského Domu umělců do Tokia)
1989 Hovory z Lan 17. listopadu - rozhlas referuje o střetu bezpečnostních složek s demonstranty ( ) na Národní třídě

17. - 27. listopadu - rozhlas stále vysílá ve velmi opatrném duchu ( ), jen tu a tam se objevují informace, které snesou měřítko revoluční doby.
1990 Prezident V. havel pri novorocnim proslovu 1. ledna - vysílán první novoroční projev prezidenta Václava Havla
1991 2. ledna - založena Regina Praha

schválen zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, který umožnil provoz soukromých rozhlasových stanic

Česká národní rada schválila zákon o založení Českého rozhlasu, nezávislého veřejnoprávního subjektu
1992 2. ledna - vznik vysílacího okruhu Regina 1992

31. prosince - ukončení činnosti Československého rozhlasu
1993 Z vysilani rozhlasu 1. ledna - začíná vysílat Český rozhlas
1994 Zive vysilani Olomouc - zahájilo vysílání regionální studio

1. července - činnost zahajuje vydavatelství Českého rozhlasu

září - Radio Praha - Český rozhlas 7 se připojuje k Internetu

17. listopadu - první pokusné zpravodajství Radia Praha na Internetu
1995 6. února - Radio Praha - Český rozhlas 7 jako první v zemi začíná vysílání "do domu" prostřednictvím satelitní sítě World Radio Network

6. listopadu - vysílání zahajuje Radio Svobodná Evropa - Český rozhlas 6
1996 Veřejnoprávní Český rozhlas vysílá na čtyřech celoplošných frekvencích, Radiožurnál - ČRo 1, Praha - ČRo 2, Vltava - ČRo 3, RFE - ČRo 6 a provozuje osm regionálních studií (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Regina Praha, Ústí nad Labem). Informace do zahraničí poskytuje na vlnách Radia Praha - ČRo 7. Jeho činnost zahrnuje mnoho dalších oblastí: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Dismanův dětský rozhlasový sbor a řada soutěží.
1997 Zachranari červenec - Český rozhlas koordinuje pomoc zaplaveným oblastem na Moravě

vánoce - Český rozhlas 1 - Radiožurnál vysílá živě na internetu
1998 po uzavření smlouvy o prodeji rozhlasového centra Pankrác (stavba započata v r. 1978) byla zahájena výstavba nového studiového domu v Praze na Vinohradech

17. května - oslava 75. výročí rozhlasu na Staroměstském náměstí v Praze
Zvukové ukázky jsou použity z CD
Rozhlasová historie od roku 1923 do roku 1923 do současnosti.

Zpět
RP Home / Tam, kde jsem doma - po síti / Česká redakce RP


Radio Prague Internet Team
cr@radio.cz
© Copyright 1996-7 Radio Prague All Rights Reserved