Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

29-12-2002

Na Nový rok pozdraví Václav Havel občany jako prezident naposledy

První den roku 2003 pozdraví Václav Havel občany už potřinácté a protože ve funkci hlavy státu končí, také naposledy. Novoročním pozdravům dal za tu dobu novou dimenzi, zejména po letech proslovů komunistických prezidentů, pro které byly typické ideologické fráze a obsahová prázdnota. Za tradicí novoročních pozdravů českých hlav státu stojí rozhlasové vánoční projevy Edvarda Beneše, na Nový rok je přesunul komunistický prezident Klement Gottwald. V televizní podobě se objevují od 60. let. Poprvé Václav Havel promluvil k občanům na Nový rok 1990, tři dny po svém zvolení prezidentem. "Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit," tak popsal stav společnosti po letech totalitního režimu. Uvedl, že sní o "republice samostatné, svobodné, demokratické, hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé", která slouží člověku.

Rozdělení federace podle politologů prospělo Čechům i Slovákům

Před deseti lety byla pro naprostou většinu Čechů i Slováků představa dvou samostatných republik, oddělených hraničními závorami, jen těžko představitelná. I když hodně lidí z obou sousedních států cítí i s odstupem času po Československu určitou nostalgii, většina z nich si podle průzkumů veřejného mínění na oddělený život již zvykla. Historici i politologové většinou oceňují, že česko-slovenský "rozvod" se po 70 letech soužití uskutečnil vzájemnou dohodou politických reprezentací a obešel se bez násilí. Uplynulá dekáda podle nich navzdory všem potížím ekonomické a společenské transformace prospěla Česku i Slovensku.

Někteří lidé politikům vyčítali, že o rozpadu státu rozhodli v roce 1992 sami, bez referenda. "Na to, že jsme se rozešli v podstatě protiústavním způsobem, to dopadlo dobře. Obě země si v uplynulém desetiletí vedly tak, jako celá řada jiných postkomunistických států, ne-li lépe. Ani na jedné straně se neobjevila nacionální nevraživost," uvedl politolog Zdeněk Zbořil. Soudí, že obě republiky se po demontáži Československa ubíraly paralelní, velmi podobnou cestou. Politici označují současné česko-slovenské vztahy za nadstandardní. Češi například na mezinárodní scéně úspěšně lobbovali za přijetí Slovenska do NATO, které dostalo pozvánku do aliance letos, symbolicky právě na summitu v Praze. Oba partneři někdejší federace se za necelé dva roky potkají i v EU. Čechy a Slováky však spojovaly a nadále spojují nejen oficiální vazby. Daleko silnější, trvalejší a na politické konstelaci nezávislá jsou rodinná pouta, stejně jako kulturní a stále ještě jazyková blízkost, byť nejmladší generace již slovenštině rozumí méně než ty předchozí.

Slováci znají lépe češtinu, a tedy i českou kulturu

Ani deset let existence samostatných států České republiky a Slovenska nepřetrhalo kulturní vazby mezi příslušníky obou národů. Ve znalosti kultury druhého státu však dnes jednoznačně vedou Slováci, kteří čtou české knihy a sledují české filmy v originále. Mladí Češi slovenštině již téměř nerozumějí. Problém mnozí včetně ministra kultury Pavla Dostála připisují českým médiím, především televizi. V některých případech se reprezentanti české a slovenské kultury znovu rozhodují vystupovat společně. Příkladem je známé benátské bienále současného umění, kde Češi a Slováci vystavují ve společném pavilónu z roku 1924. Po desetiletí nejistot letos vznikla časově neomezená dohoda o společném využívání výstavního pavilónu v zahradách benátského hradu.

Druhý blok Temelína dodává elektřinu do rozvodné sítě

Druhý blok Jaderné elektrárny Temelín je od nedělního rána připojený do rozvodné sítě a dodává elektřinu. Technici elektrárny jej přifázovali po téměř čtyřměsíční odstávce bloku, kterou si vyžádala dvojnásobná výměna rotoru turbogenerátoru. Vyvažování rotoru a nezbytné přípravy trvaly až do sobotního podvečera, kdy personál provedl zkoušky na primární (jaderné) části bloku, řekl mluvčí elektrárny Milan Nebesář. Celkem čeká blok na této výkonové hladině ještě asi 300 zkoušek a testů. Po ní budou následovat další dvě etapy energetického spouštění s výkonem do 75 a 100 procent.

Rozdíl mezi průměrnou a nejčastěji vyplácenou mzdou roste

Vysoké platy nejlépe placených zaměstnanců výrazně ovlivňují údaje o průměrné mzdě, která se tak pohybuje výše, než je úroveň nejčastěji vyplácené mzdy. Lidí, kteří pobírají podprůměrnou mzdu tedy neustále přibývá. Zatímco v roce 1996 to bylo 63 procent, v loňském roce jejich podíl vzrostl na 65 procent. Vyplývá to z výsledků výběrového šetření Českého statistického úřadu o mzdové diferenciaci zaměstnanců za loňský rok. V některých povoláních rostly mzdy v uvedeném období vysokým tempem. Například piloti, navigátoři a letečtí technici, kteří v roce 1996 pobírali měsíčně 29.680 korun, si v roce 2001 polepšili na 78.156 korun. Špatné časy naproti tomu dolehly na pojišťovací agenty. Ještě roce 1996 brali 18.033 korun, loni už jen 17.917 korun.

ČSÚ poukazuje také na nárůst mzdových rozdílů mezi Prahou a ostatními kraji. Zatímco v roce 1996 byly pražské mzdy o 27,4 procenta vyšší, než činil průměr za zbývající regiony, v loňském roce tento rozdíl vzrostl na 43,4 procenta. Rozdíly panují i mezi odměňováním mužů a žen. Zatímco v roce 1996 braly ženy 77 procent toho co muži, o dva roky později se tento rozdíl prohloubil na 72 procent. V loňském roce činil poměr mezd v neprospěch žen 74,4 procenta. Ačkoli průměrná mzda činila 16.353 korun, braly ženy 13.755 korun měsíčně. Muži naproti tomu měli o 4726 korun víc. ČSÚ vysvětluje vyšší platy mužů například tím, že jsou více zastoupeni mezi lépe placenými vysokoškoláky. Ženy kromě toho odpracují méně hodin, například kvůli péči o děti nebo o nemocné členy rodiny.

Ministr Gross má letos za sebou povodně, summit NATO a reformu veřejné správy

Největší nasazení policistů má v tomto roce za sebou ministr vnitra Stanislav Gross. Po srpnových povodních, kdy museli chránit evakuované zóny před případným rabováním, zajišťovalo v listopadu 12.000 policistů pořádek v hlavním městě při summitu Severoatlantické aliance. Kromě toho ministerstvo vnitra finišovalo s reformou veřejné správy - od 1. ledna zaniknou okresní úřady a jejich kompetence převezmou pověřené obce. Kromě povodní, summitu a reformy veřejné správy vnitro letos ještě organizovalo volby do Poslanecké sněmovny, Senátu a obcí. Daleko méně práce než při povodních měla policie při zajišťování listopadového summitu NATO v Praze. Oproti očekávání nepřijelo do hlavního města 12.000 demonstrantů, ale pouhých 600. Gross byl obviňován z toho, že nasazením 12.000 policistů bezpečnostní rizika přecenil. Policie však silná bezpečnostní opatření zdůvodňovala také možnou hrozbou teroristického útoku.

Hlavním problémem zdravotnictví bylo letos jeho financování

Problémem českého zdravotnictví číslo jedna v letošním roce byly peníze a systém financování. Způsob financování ambulantní ani nemocniční péče se však nezměnil. Dluhy nemocnic vzrostly a také soukromí lékaři poukazují na to, že jim platby od pojišťoven nestačí. Distributoři léčiv odhadují vzrůst dluhů nemocnic do konce roku až na jednu miliardu korun a dodavatelé zdravotnických materiálů a technologií připomínají, že jejich pohledávky dosáhly 1,5 miliardy korun. Okresní nemocnice přecházejí od 1. ledna na kraje a hejtmani bezúspěšně požadovali, aby stát nemocnice oddlužil. Například celková výše dluhu chebské nemocnice představuje zhruba polovinu celoročního rozpočtu Karlovarského kraje. Nejtěžším úkolem, který se podařilo výborně zvládnout, byly podle ministryně Součkové letošní povodně. Druhou věcí, jež se povedla, je nařízení vlády, které vneslo více světla do nejasného transplantačního zákona. Součková také velmi vysoko ohodnotila práci českých chirurgů a dětských kardiologů, které svět podle jejího názoru řadí na špičku tohoto oboru.

Každých sedm hodin zemřel na českých silnicích člověk

Od ledna do konce listopadu letos zhruba každých sedm hodin zemřel při dopravních nehodách na českých silnicích člověk. V porovnání s loňským rokem se tak počet usmrcených lidí zvýšil o 63 na 1194. Nejvíce úmrtí - skoro polovinu - přitom způsobila nepřiměřená rychlost. Vyplývá to ze statistických přehledů zveřejněných na internetové stránce ministerstva vnitra. Druhou nejčastější příčinou úmrtí na silnicích byl nesprávný způsob jízdy a třetí nedání přednosti v jízdě. Nejvíce policií registrovaných nehod připadá na pátky.

Pro církve byl rok 2002 především bojem o církevní zákon

Rok 2002 byl pro české církve především obdobím očekávání, jak dopadne spor s ministerstvem kultury o některé body nového církevního zákona. Dříve, než vešel zákon v platnost, zrušil na podzim Ústavní soud jeho některá ustanovení. Shledal mimo jiné, že církve mohou zřizovat podle vlastních potřeb církevní právnické osoby. Právě sociální služby církví se významně angažovaly po letošní letní povodni. Charita získala ve sbírce mezi občany 25 milionů korun, dalších 55 milionů korun se vybralo v kostelích. Solidarita ze zahraničí přinesla více než 80 milionů. Mladí katolíci jeli pomáhat postiženým.

V Thajsku bylo zahájeno 20. světové jamboree

Na 17.000 chlapců a dívek vyznávajících skauting se sjelo v těchto dnech do Thajska na největší mezinárodní skautský festival, který se koná v přímořském městečku Sattahipi, asi 180 kilometrů jižně od Bangkoku. Světového svátku skautů, který lze srovnat s olympiádou pro sportovce, se účastní také bezmála sedmdesátičlenná česká výprava. Jejími účastníky jsou skauti a skautky ve věku od 13 do 17 let, kteří prošli náročným konkursem. Mezinárodní jamboree, které se koná každé čtyři roky v některé zemi, letos přilákalo do Thajska skauty ze 144 zemí celého světa. Po 11 dnů budou spolu tábořit, sportovat, soutěžit, účastnit nejrůznějších kulturních akcí. Budou se snažit také představit svoji zemi a navazovat přátelství s ostatními.

Také Češi chtějí co nejlépe představit svou zemi i český skauting. Pro ostatní připravili ukázku staročeských Vánoc i Velikonoc, paličkování krajek, předvedou lasování, práskání bičem, rozdělávání ohně třením dřev, národní hudbu i tanec. Nabídnou i české kulinářské speciality - vlastnoručně připravené bramboráky, ovocné knedlíky, křížaly, vánoční perníčky nebo palačinky. Návštěvníci české expozice si budou moci vyzkoušet i paličkování krajek, domů si odvezou další českou specialitu - krabičku poslední záchrany - a další dárky.

Příbramské muzeum otevře příští rok expozici v památníku Vojna

Muzeum v Příbrami otevře už v příští turistické sezóně novou expozici v bývalém táboře nucených prací Vojna. Přiblíží poměry v České republice po únoru 1948. Tábor Vojna postavili v roce 1947 váleční zajatci. O rok později byl přeměněn na tábor nucených prací a v roce 1951 se stal nápravně pracovním táborem pro odsouzené zejména z politických důvodů, kteří pracovali ve zdejších uranových dolech. Tábor byl zrušen v roce 1961.

Brněnský biskup požehnal v katedrále několika desítkám koledníků

Několika desítkám koledníků z celé jižní Moravy, kteří se zúčastní připravované Tříkrálové sbírky, požehnal v Brně biskup Vojtěch Cikrle. Začátkem ledna domácnosti navštíví skupinky dětských i dospělých koledníků, kteří představují biblické Tři krále. Většina získaných prostředků zůstane tam, kde byly vybrány, charita je chce věnovat na pomoc starým, nemocným a opuštěným lidem. Letošní sbírky se v Brně zúčastnilo 165 kolednických skupin, které vybraly téměř 650.000 korun. Výtěžek z celé jižní Moravy představoval 6,7 miliónu korun. Tyto prostředky podpořily zhruba 60 humanitárních projektů. V celostátním měřítku získala charita v poslední sbírce 37 miliónů korun.

Ústecký vexilolog se chystá na kongres o vlajkách do Švédska

Již podeváté bude české vexilology - odborníky na vlajky - zastupovat na mezinárodním kongresu ředitel Severočeské knihovny V Ústí nad Labem Aleš Brožek. Setkání odborníků na historii a symboliku vlajek a praporů, které bude v pořadí dvacáté, se uskuteční na přelomu července a srpna ve Stockholmu. Na kongresu v Yorku, který se konal loni, přednášel Brožek o symbolech současných českých politických stran. "Na stockoholmský kongres bych si proto chtěl zvolit nějaké historičtější téma," poznamenal. Na kongresu v roce 1997 v Kapském Městě získal jako první Středoevropan plaketu "Vexillon" za rozvoj vexilologie. Brožek byl v roce 1992 i členem heraldické komise České národní rady a podílel se na vzniku českých státních symbolů: velkého a malého znaku, vlajky, barev, prezidentské standarty a pečeti.

Jízda na motorových saních na Chrudimsku skončila smrtí ženy

Smrtí skončila ve Svratouchu na Chrudimsku jízda třiatřicetileté ženy na motorových saních, takzvaném sněholetu. Poté, co stroj vyjel z vyznačené trati, žena z něj zřejmě vypadla a smrtelně se zranila. Z informací policie vyplývá, že se ve Svratouchu konal pokus o rekord v jízdě na těchto netradičních saních. Sněholet je složený ze třech snowboardových prken a železné kostry a poháněn malým leteckým motorem. Sněholet údajně dokáže vyvinout rychlost 70 až 80 kilometrů v hodině.

Čeští dvacetiletí hokejisté prohráli na MS s Kanadou 0:4

Ve svém druhém zápase na mistrovství světa dvacetiletých hokejistů prohrála česká reprezentace v Halifaxu s domácí Kanadou 0:4. V tabulce skupiny B má zatím body za páteční výhru 3:0 nad Německem a jejím příštím soupeřem bude v pondělí Finsko.

V Africe čeká motoristy 8500 kilometrů písku, prachu a kamení

Na Nový rok se již popětadvacáté rozběhne Rallye Dakar, která letos poprvé v historii neskončí ve městě, jehož název nosí. Trať je dlouhá 8552 kilometrů, a vede z Marseille přes Španělsko a pouště na severu Afriky až do Asie na Sinajský poloostrov. Na startu bude 350 závodníků. Pošestnácté se zúčastní i "Monsieur Dakar" Karel Loprais, jedna z největších postav závodu. Třiapadesátiletý řidič kamiónu Tatra je šestinásobným vítězem, což se vedle něj podařilo jen Francouzi Stéphanu Peterhanselovi v motocyklech. V bagáži Lopraisovy posádky neschází ani obligátní valašský nápoj z pálených švestek. Množství slivovice však Loprais s úsměvem zatajil. "Je to tradice, bereme ji vždycky sebou. Není to ale nic závratného, za jízdy se totiž samozřejmě pít nedá," dodal Loprais.

S myšlenkou uspořádat závod protínající africký kontinent přišel francouzský závodník Thierry Sabine. Ten se v roce 1975 během tradičního závodu Abidžan - Nice ztratil v poušti a po svém návratu se rozhodl, že se o tento silný zážitek podělí s co největším počtem odvážlivců. Koncem roku 1978 se Sabineův sen stal skutečností. O rostoucí zájem diváků se zasloužili i známé osobnosti veřejného života, jež usedly za volant - například monacký princ Albert, švýcarský lyžař a olympijský vítěz ve sjezdu Bernard Russi či francouzský herec Yves Renier, představitel komisaře Moulina.

Čeští tenisté vstoupili do Hopmanova poháru výhrou nad Slovenskem

Česká tenisová dvojice Daniela Bedáňová, Jiří Novák vstoupila do Hopmanova poháru smíšených družstev vítězstvím nad Slovenskem, které v australském Perthu reprezentují Daniela Hantuchová a Dominik Hrbatý. Češi v obou dvouhrách své protivníky porazili ve třech setech.

Čeští skokani na lyžích v Oberstdorfu bodovat nebudou

Čeští skokani na lyžích se nedostali do druhého kola úvodního závodu Turné čtyř můstků a z Oberstdorfu odjedou bez bodů do Světového poháru. Jakub Janda prohrál vyřazovací duel s Norem Henningem Stensrudem a Jana Maturu překonal Japonec Hideharu Mijahira. Janda skočil 102,5 metru, podlehl Stensrudovi o osm a půl metru a celkově skončil sedmačtyřicátý. Matura skočil na umělém sněhu o metr méně než Janda, zatímco jeho soupeř Mijahira dolétl až na 112,5 metru.

Po prvním kole vede vítěz minulého ročníku turné Sven Hannawald, který k radosti domácího publika skočil 125,5 metru. Druhý je zatím Fin Janne Ahonen po skoku dlouhém 124 metrů a na třetím místě figuruje vedoucí skokan hodnocení Světového poháru Martin Höllwarth z Rakouska, který dopadl na 122,5 metru.

Český hokejista Dopita ukončil své angažmá v Edmontonu

Český hokejový útočník Jiří Dopita ukončil předčasně své angažmá v týmu zámořské NHL Edmonton Oilers. Vedení klubu v sobotu podle informací z jeho webové stránky vyhovělo přání čtyřiatřicetiletého olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa. Dopita se v Edmontonu moc neprosazoval a ve 21 zápasech si připsal jen šest bodů za gól a pět asistencí. Spolu se svým agentem Petrem Svobodou požádal o ukončení angažmá při schůzce s generálním manažerem Edmontonu Kevinem Lowem.

Akrobat Valenta bavil diváky exhibice ve Špindlerově Mlýně

Olympijský vítěz v akrobatických skocích na lyžích Aleš Valenta a reprezentanti ve sjezdovém a běžeckém lyžování předvedli v sobotu ve Špindlerově Mlýně silvestrovskou exhibici. Zlatým hřebem programu bylo právě vystoupení Valenty a jeho Eurotýmu, kterému patřil můstek tři čtvrtě hodiny. Program zakončila efektní jízda lyžařských učitelů s hořícími pochodněmi a velkolepým ohňostrojem, velmi dobře doplněným hudebním doprovodem.

Nadšenci soutěžili uprostřed lesa v jízdě na lyžích za koněm

Zpestřit si zimní víkend se rozhodla parta příznivců jezdeckého sportu z Horky nad Moravou na Olomoucku. Na zasněžené louce uprostřed lužního lesa uspořádala první ročník netradičního klání lyžařů, kteří se nechali tahat koňmi. Na závodníky z Horky a okolních obcí, z nichž nejmladšímu bylo teprve pět let, čekal okruh, na němž museli v závěsu za koněm zdolat ostré zatáčky a záludný skokanský můstek. Na trati si nejlépe vedla dvojice dívek z Horky.

Počasí

Bude oblačno až zataženo a místy déšť, ojediněle i namrzající. Noční teploty kolem nuly nebo slabě nad nulou. Přes den bude většinou zataženo a místy s deštěm. V severních a severovýchodních horských oblastech srážky smíšené nebo sněhové. Denní teploty 4 až 8 stupňů Celsia.

29-12-2002