Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

30-10-2002

Vláda schválila výhled rozpočtu do roku 2005 i novelu o záložnách

V roce 2004 by měl státní rozpočet skončit schodkem 107,1 miliardy Kč a v roce 2005 předpokládá vláda rozpočtový deficit 102,6 miliardy korun. Výhled poklesu rozpočtových schodků ze 111,3 miliardy Kč navrhovaných na příští rok do roku 2005 schválila na dnešním zasedání vláda. Rozpočtovým výhledem se bude zabývat Poslanecká sněmovna při schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok. Výhled snižujících se schodků do roku 2005 je jednou z podmínek Unie svobody - DEU pro schválení rozpočtu na rok 2003. Schválený výhled vychází ze současné legislativy a tudíž neobsahuje úspory v sociálních výdajích. Poklesu deficitů tak dosáhlo Ministerstvo financí seškrtáním provozních výdajů jednotlivých kapitol. Vláda schválila novelu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, podle níž budou muset záložny v budoucnu zvýšit základní kapitál ze současných půl miliónu na 32 miliónů korun. Záložny budou mít po vstupu novely v platnost na navýšení kapitálu 12 měsíců. Novela vychází z principů Evropské unie a předpokládá udělení jednotné licence, na jejímž základě budou moci české družstevní záložny nabízet služby v rámci EU a naopak záložny z Evropské unie budou moci působit na českém trhu. Sněmovna již podobnou novelu, kterou předložila minulá vláda, po desítkách pozměňovacích návrhů nakonec na jaře nepřijala. Kabinet projednal zprávu, podle níž bylo z třímiliardové rezervy, vyčleněné na financování povodňových škod, k 10. říjnu uvolněno 2,87 miliardy korun. Z rozpočtových peněz na povodně tak zbývá utratit 130 miliónů korun, které dostanou kraje. Zprávu musí vláda do konce října předložit sněmovnímu rozpočtovému výboru. Vláda rovněž rozhodla o posunutí termínu splatnosti směnečného úvěru Českých drah 995,6 miliónu korun do 31. října roku 2004. Ministři schválili nařízení, podle kterého neuplatní Česká republika dodatečné clo na dovoz vinných hroznů. Vláda tak rozhodla vzhledem k potřebám českého trhu, protože domácí úroda klesla o 15 až 20 procent a tuzemská spotřeba vína je trvale kryta asi z poloviny importem. Vláda schválila také zvýšení podpory zpracování brambor a pšenice na škrob, kterou se zvýší objem státem podporované produkce pšeničného škrobu z 15 na 25 tisíc tun. Ministr financí nestihl předložit návrh smlouvy o prodeji Telecomu a vláda jej projedná příští týden. O podíl v Českém Telecomu za 1,82 miliardy eur má zájem společnost C-Tel, která je 100procentní dceřinou společností Deutsche Bank s podporou TDC. Z časových důvodů vláda přeložila projednání žádosti o návratnou půjčku Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry. Fond žádá stát o zhruba 170 miliónů korun, což je polovina prostředků, které by měl vyplatit klientům loni zkrachovalých obchodníků Private Investors a Bradley, Rosenblatt & Company. Ministři schválili plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2003.

Sociální podporu bude možné uplatňovat zpětně jen za tři měsíce

Sociální podporu bude možné uplatňovat zpětně pouze za tři měsíce, nikoliv za rok jako dosud, rozhodla na svém zasedání vláda. Ministři se rovněž seznámili s dlouhodobým programem ke zlepšení životního stylu české veřejnosti a rozhodli o tom, že Česká republika požádá Evropskou unii o další přechodné období týkající se ekologie. Zkrátit lhůtu pro uplatnění zpětného nároku na dávky vláda rozhodla zejména proto, že chce předejít zneužívání peněz daňových poplatníků. Slibuje si od toho snížení počtu Romů odcházejících do zahraničí. Právě oni totiž o dávky žádají po delším pobytu mimo republiku poté, co neuspěli se žádostí o azyl. Ministři také schválili novelu zákona o sociální potřebnosti, která má lidi více motivovat k práci. Zdraví není podle vlády jen otázkou odpovídající prevence, diagnostiky, terapie, rehabilitace a celkové úrovně zdravotnických služeb, ale i věcí každého člověka i celé společnosti. Dlouhodobý program ke zlepšení životního stylu české veřejnosti má proto bojovat proti škodám, které způsobuje tabák, alkohol a drogy. Materiál vychází z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny pro 21. století. Počítá s kvalitní preventivní péčí a zdravotní výchovou mladé generace, zahrnuje starost o duševní zdraví i prevenci infekčních chorob. Součástí programu je i projekt zdravého města a vesnice, do níž se zapojilo přes 50 obcí v celé republice. Česko požádá Evropskou unii o další přechodné období týkající se ekologie kvůli novým evropským předpisům, které se týkají emisí oxidu siřičitého. Přísnějším požadavkům prý nevyhovují dvě české kotelny. Ministr kultury Pavel Dostál kabinet informoval o financování zmrazení listinných dokumentů, které zasáhla srpnová povodeň. Letos bude stát zmrazení 974 palet s písemnými dokumenty devět miliónů korun. Podle vlády mají tyto peníze ve svých rozpočtech najít ministerstva a organizace, jichž se to týká. Kabinet rovněž rozhodl o zřízení zvláštní komise odborníků, která navrhne, které z dokumentů je nutné zachránit a které za to nestojí. Roční náklady na uchování dokumentů při dvacetistupňovém mrazu stojí 22 miliónů korun. Specialisté na evropské právo mají do týdne posoudit návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek na poslední chvíli dohodl s ministerstvy zemědělství a místního rozvoje změny, jejichž slučitelnost s evropskými předpisy musí být přezkoumána. Novela má umožnit vznik rezervací evropské sítě Natura.

Ministerstvo a odbory nejsou proti návrhu na omezení nemocenské

Pracovníci ministerstva práce a sociálních věcí a zástupci odborů v podstatě vítají návrh ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD), aby nemocenské dávky vyplácel krátkodobě nemocným lidem zaměstnavatel, nikoli stát. Návrh má zamezit zneužívání nemocenské. Je motivován tím, že zaměstnavatel dokáže lépe kontrolovat, zda je zaměstnanec nemocný, nebo nemoc jen předstírá. Ministerstvo práce souhlasí s tím, aby se nějakým způsobem na vyplácení nemocenské podílely i firmy. Zaměstnavatelé se totiž stále častěji setkávají se zneužíváním nemocenských dávek. Také místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil se domnívá, že by zaměstnavatelé měli hradit určitou část nemocenské. O délce placení ze strany zaměstnavatelů se jedná. O přesných číslech nemluví Zavadil ani ministerstvo práce. Podle odborářů by se ale zároveň mělo zabránit zneužívání nemocenské ze strany lékařů. Kdy má být návrh hotov, odboráři ani lidé z ministerstva netuší. Ministr Zdeněk Škromach (ČSSD) na posledním jednání tripartity slíbil, že v listopadu bude iniciovat schůzku obou sociálních partnerů k návrhu. Ministr financí Sobotka navrhuje kromě změny nemocenské i další úpravy, které by státu ušetřily asi 60 miliard korun. Radí se například o tom, jak omezit zneužívání sociálních dávek, o úpravě podpory stavebního spoření, vyšší dani z nemovitosti, zrušení odpočitatelných položek na manželku a dítě a mírném poklesu daní z příjmu fyzických osob.

Zemědělci se vydali do pražských ulic a získali slib podpory

Manifestačním pochodem Prahou, kterého se podle odhadu organizátorů zúčastnilo přibližně 3000 českých zemědělců, se farmáři snažili upozornit na ekonomické problémy českého zemědělství. Ministru zemědělství a zástupcům Poslanecké sněmovny a Senátu předali petici žádající pomoc, kterou podepsalo více než 100.000 osob. Zemědělci se dočkali podpory v obou komorách parlamentu, pomoc při řešení přislíbil i ministr zemědělství Jaroslav Palas. Agrární komora nicméně pohrozila, že pokud nebude jejich žádost o pomoc vyslyšena, vyjdou opět do ulic. V petici zemědělci žádají vyplacení kompenzační platby 1200 korun na hektar a urychlení výplaty a vyšších záloh na podpůrné programy v tomto roce. Chtějí také zajistit rovnoprávné postavení v rámci EU. Získání asi pěti miliard korun na požadované kompenzace však nepovažuje Palas za reálné. Je podle něj možné získat na pomoc zemědělcům ze státního rozpočtu zhruba 600 miliónů korun. Obsahem petice se bude zabývat i vláda. Zemědělci podle rezidenta Agrární komory Václava Hlaváčka vyčkají. Stav v zemědělství projedná ve čtvrtek za účasti Palase i sněmovní zemědělský výbor. Místopředseda sněmovny Jan Kasal, který petici ve Sněmovně převzal, navíc oznámil, že problémy zemědělců se bude zabývat také celá Poslanecká sněmovna. Zpráva o stavu zemědělství by se mohla projednávat v listopadu. Přestože se zemědělci na všech místech setkali s podporou, někteří farmáři vyjadřují nad výsledkem akce pochybnosti.

Předsedy poslanecké sněmovny Zaorálek jednal se slovenským prezidentem

Povolební vývoj v České republice a na Slovensku umožní podle předsedy české poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka další sblížení obou zemí. "Po volbách v České republice a na Slovensku se otevírá prostor pro pokračování v tom, co se podařilo v období minulém, a zároveň abychom se dostali k sobě blíž," uvedl šéf sněmovny po přibližně 40minutovém rozhovoru se slovenským prezidentem Rudolfem Schusterem. Audience u hlavy státu byla prvním bodem středečního programu předsedy sněmovny v Bratislavě, kde je na dvoudenní návštěvě. Ještě v úterý se setkal s předsedou parlamentu Pavlem Hrušovským a ministrem zahraničí Eduardem Kukanem. Zaorálek předpokládá, že Slovensko vstoupí do NATO a společně se svým západním sousedem se také stane členem Evropské unie; pak se "před námi otevřou nová témata, o nichž bude třeba začít co nejdříve mluvit". Jak řekl předseda sněmovny při setkání se Schusterem se nemluvilo o tzv. Benešových dekretech, o nichž však hovořil s ministrem Kukanem, avšak "spíše se hovořilo v obecnější poloze o poválečné legislativě a o tom, jaký charakter bychom se měli pokusit dát této diskusi".

Část členů Evropského parlamentu možná navrhne změny v rezoluci Evropského parlamentu

Někteří němečtí sociálnědemokratičtí poslanci Evropského parlamentu nevyloučili, že se pokusí navrhnout v chystané rezoluci Evropského parlamentu o rozšíření Evropské unie změnu, která by odstranila nebezpečí dalšího zpochybňování československého poválečného zákonodárství včetně prezidentských dekretů. Připustili to v Praze na závěr svých dvoudenních rozhovorů s českými politiky. O změnu je požádal předseda sněmovního zahraničního výboru Vladimír Laštůvka (ČSSD). Laštůvka v rozhovoru pro ČTK a Český rozhlas připomněl, že pasáž věnovaná České republice uvádí, že dekrety "nejsou nepřekonatelnou překážkou" pro vstup země do EU. Kolegy z Evropského parlamentu požádal, aby pomohli vypustit slovo "nepřekonatelnou". Upozornil, že podle posudků, jež má k dispozici Evropský parlament, Evropská komise a německý parlament, není zmíněná československá legislativa "žádnou překážkou" pro vstup Česka do EU.

Praha 13 nabízí postiženým povodněmi devět volných bytů

Lidem zasaženým srpnovými povodněmi z postižených pražských městských částí nabízí radnice Prahy 13 ještě devět volných bytů. Tři takové byty již poskytla a u dalších je připravena okamžitě sepsat smlouvu o poskytnutí přístřeší, informoval o tom místostarosta Prahy 13 Petr Weber. Při splnění určitých podmínek je podle něj možné uzavřít nájemní smlouvu i na delší dobu a nájemník zde může získat trvalý pobyt. Týká se to prý zejména těch lidí, kteří uvažují po povodních o trvalé změně bydliště v rámci města. Zájemci z řad povodněmi postižených občanů či přímo radnice městských částí, které hledají pro tyto své občany náhradní bydlení, se tak mohou obrátit přímo na bytový odbor úřadu městské části. Praha 13 tak zareagovala na výzvu hlavního města a zastavila na dobu jednoho roku pronájem uvolněných bytů žadatelům ze své evidence ve prospěch občanů postižených povodněmi. Podle vyjádření starosty Petra Bratského má Praha 13 v evidenci žadatelů o pronájem bytu téměř 400 vlastních potřebných občanů.

Doporučení stran ovlivní jen skalní voliče, míní analytici

Většina lidí nebere jako směrodatné doporučení politických stran či neúspěšných kandidátů, koho mají volit ve druhém kole senátních voleb. Analytici veřejného mínění tvrdí, že veřejné deklarace podpory ovlivní jen ty nejvěrnější příznivce politických stran. Lidé se rozhodují podle jiných hledisek, soudí znalci veřejného mínění. Při rozhodování, komu ze dvou finalistů dají svůj hlas, hraje roli zejména politická příslušnost kandidáta. Voliči se často rozhodují také podle osobních sympatií, jiní volí takzvaně protestně, uvedl analytik. To znamená, že lidé hlasují proti některému kandidátovi, i když jeho soupeř pro ně není optimální volbou. Druhé kolo klání o senátorská křesla může podle odborníků ovlivnit i fakt, že do volebních místností tentokrát zřejmě poprvé v historii voleb horní komory dorazí více lidí než v kole prvním. Konečný souboj o senátorské křeslo se totiž uskuteční souběžně s volbami obecními, kde bývá účast přece jen vyšší. K prvnímu kolu voleb letos přišla méně než čtvrtina lidí. Političtí pozorovatelé za rekordní neúčastí vidí obecně malou důvěru ve smysl horní komory a také nevhodně vybraný termín - volební víkend navazoval na volné pondělí. Tento víkend zase připadá na Dušičky.

Policie věří, že Srba chtěl vraždu Slonkové, ne tří dalších lidí

Policie neuvěřila společnici bývalého generálního sekretáře ministerstva zahraničí Karla Srby Evě Tomšovicové, že si u ní Srba objednal kromě vraždy novinářky ještě likvidaci dalších tří lidí. Proto překvalifikovala jeho obvinění - původní podezření z pokusu vraždy dvou a více osob změnila na obvinění z vraždy v úmyslu zakrýt jiný trestný čin. Policie Srbu zatkla na základě výpovědi Tomšovicové, která uvedla, že si u ní Srba objednal vraždu novinářky Sabiny Slonkové. Ta o něm napsala řadu článků, ve kterých upozorňovala na jeho podezřelé obchodní aktivity. Dalšími oběťmi měli podle Tomšovicové být bývalý ředitel štiřínského zámku Václav Hrubý, ostravský podnikatel Rostislav Petřek a jakýsi Maxmilián. Tomšovicová je ale podle Srbova obhájce Víta Širokého nadále stíhána pro pokus vraždy dvou a více osob. Policie skončila dokazování po dvou a půl měsících vyšetřování. Z přípravy nájemné vraždy redaktorky byli obviněni koncem července čtyři lidé. Soud vzal vedle Srby do vazby také Tomšovicovou, vimperského podnikatele Michala Novotného a jeho partnera Petra Volfa. Tomšovicová policii také řekla, že pro Srbu vybírala peníze od firem za to, že jim bývalý generální sekretář zprostředkoval zakázku pro ministerstvo. Srba a další tři lidé pak byli 9. srpna obviněni z korupce kvůli zakázce na rekonstrukci českého velvyslanectví v Záhřebu.

Národní galerie nestihne letos otevřít Dům U Černé Matky boží

Národní galerie v Praze nestihne do konce letošního roku v pražském Domě U Černé Matky boží otevřít plánované Muzeum českého kubismu. Galerie objekt převzala v lednu a zavázala se jej letos zpřístupnit. Stále se však řeší legislativně-právní vztahy mezi galerií, ministerstvem kultury a Státním fondem kultury. Kvůli nejasnostem se galerie rozhodla v přípravě muzea zatím nepokračovat. Právní poměry by se měly vyřešit do konce roku a muzeum by mohlo být zpřístupněno v první polovině roku 2003. Důvod zdržení je i ten, že Národní galerie musí přednostně platit odstranění povodňových škod v Anežském klášteře.

Počasí

Bude většinou oblačno a místy déšť nebo přeháňky, od vyšších poloh srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů. Teplota vzduchu v nadmořské výšce 1000 metrů kolem 3 stupňů Celsia.

30-10-2002