Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

06-10-2002

O svých kandidátech na prezidenta už mají některé strany jasno

O tom, kdo by mohl být nástupcem prezidenta Václava Havla poté, co mu počátkem příštího roku skončí funkční období, jednají jednotlivé politické strany již několik týdnů. Některé strany již své kandidáty oznámily, ostatní se ještě rozhodují či s oznámením kandidáta vyčkávají. O víkendu vybíraly své prezidentské kandidáty Unie svobody-DEU a KSČM.

Komunisté po sobotním jednání svého ústředního výboru oznámili, že kandidátem KSČM je šestapadesátiletý advokát a někdejší vojenský prokurátor Miroslav Kříženecký. V současné době zastupuje někdejšího generálního sekretáře ministerstva zahraničí Karla Srbu, který je podezřelý z několika trestných činů, včetně přípravy vraždy novinářky.

Vedle komunistů jméno svého kandidáta dosud zveřejnily ještě další dvě parlamentní strany. Lidovci navrhli jednašedesátiletého předsedu Senátu Petra Pitharta. V září ho nominoval Celostátní výbor KDU-ČSL, nominaci musí ještě potvrdit celostátní konference křesťanských demokratů.

ODA, která má zastoupení pouze v horní komoře parlamentu, hodlá do souboje o prezidentské křeslo nasadit dvaasedmdesátiletou senátorku Jaroslavu Moserovou. V dubnu a znovu začátkem září ji doporučil Ústřední sněm ODA; nominaci ale ještě musí potvrdit prosincová celostátní konference strany.

Sociální demokraté budou svého prezidentského kandidáta vybírat ze čtyř jmen. O svém adeptovi uspořádají od 22. do 28. října referendum, kterého se budou moci zúčastnit všichni občané. Přihlášku do těchto stranických primárních voleb podal expremiér a někdejší šéf ČSSD Miloš Zeman (58), ombudsman Otakar Motejl (70), exministr spravedlnosti Jaroslav Bureš (48) a sociolog, profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Potůček (54).

Unie svobody-DEU oznámila, že chce se sociálními demokraty a lidovci jednat o navržení společného kandidáta vládní koalice. Republikový výbor unionistů v sobotu vytyčil dvě základní charakteristiky, které by měl tento kandidát splňovat: měl by být jasně spjat svou minulostí i současností s odporem proti komunismu a měl by politickou scénu spojovat, nikoli rozdělovat. Ačkoli unionisté svého favorita zatím neoznačili, mezi členy vedení strany se zřejmě nejčastěji hovoří o Motejlovi. Unionisté diskutovali i o Pithartovi a někdejším ministru zahraničí Jaroslavu Šedivém (72), nynějším velvyslanci ve Švýcarsku.

Oba koaliční partneři unionistů, tedy ČSSD a KDU-ČSL, však v prvních reakcích na návrh postavit společného koaličního kandidáta uvedli, že unionisté s návrhem přicházejí pozdě a že budou mít vlastní kandidáty.

Největší opoziční parlamentní strana ODS jméno kandidáta dosud nezveřejnila. Všeobecně se však soudí, že by jím mohl být jednašedesátiletý předseda strany Václav Klaus. Jasněji by mělo být až po senátních volbách a prosincovém kongresu ODS. Klaus už naznačil, že výsledky ukážou, zda se bude o úřad ucházet.

Kromě kandidátů parlamentních stran se hovoří i o čtyřiapadesátiletém katolickém duchovním a vysokoškolském učiteli Tomáši Halíkovi. Lobbuje za něj iniciativa Halík na hrad (HNH). Tvoří ji několik lidí, kteří se prý rozhodli prostřednictvím internetu prosazovat Halíka proto, že nejsou s dosavadním děním kolem prezidentských kandidátů spokojeni.

V mediích se v souvislosti se spekulacemi o možných kandidátech na úřad prezidenta objevila i řada dalších jmen, například herec a scénárista Zdeněk Svěrák (66), filozof Erazim Kohák (69), filozof a sociolog Václav Bělohradský (58) či socioložka Jiřina Šiklová (67). Dvě posledně jmenované osobnosti navrhovala například bývalá předsedkyně Unie svobody Hana Marvanová.

MZV čeká od EU pozvání na vstup a zároveň kritiku dílčích věcí

Ministerstvo zahraničí očekává, že letošní hodnotící zpráva Evropské komise vyzní pro Českou republiku celkově velmi pozitivně a bude obsahovat doporučení ke vstupu do EU. Ministerstvo ale připouští, že Evropská komise zároveň opět poukáže na dílčí oblasti, v nichž bude nutné ještě přidat. Jedná se například o státní správu, boj proti korupci, integrace Romů do společnosti, stav veřejných financí a aplikaci evropského práva.

To jsou vesměs věci, které Brusel Praze vytýkal v loňské zprávě. "Tyto dílčí otázky by však v žádném případě neměly ohrozit celkově pozitivní vyznění... a možnost ukončit přístupová jednání České republiky do konce tohoto roku," informovalo ministerstvo. Letošní posudek by měl podle resortu shrnout celé období od hodnocení vydaných od roku 1997.

Pravidelné posudky kandidátských zemí Evropská komise zveřejní ve středu 9. října. Velmi pravděpodobně v nich doporučí deset kandidátů k přijetí do EU. Měly by to být Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr a Malta.

Ministerstvo zdravotnictví čeká známku - velmi dobře

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že v hodnotící zprávě Evropské unie vyzní tento resort velmi dobře. Přestože je české zdravotnictví terčem časté kritiky, zejména kvůli hospodaření nemocnic a platům zdravotníků, míní první náměstek ministryně zdravotnictví Rostislav Čevela, že je na špičkové světové úrovni.

"Kvalita našeho zdravotnictví je na mimořádné úrovni a vzdělání našich lékařů, sester a laborantů je špičkové," řekl Čevela. Domnívá se také, že o české lékaře i o střední zdravotní personál bude velký zájem v celé Evropě, právě proto, jak jsou erudovaní, pracovití a zruční. "Před Evropou se určitě nemusíme stydět," dodal.

Letošní zpráva bude zveřejněna ve středu 9. října. Loňská kritizovala především reformu financování zdravotnické péče. Mluvčí ministerstva Mario Böhme připustil, že problém stále není vyřešen.

Situace se od loňska totiž příliš nezměnila, naopak v posledních dnech se objevily zprávy o katastrofální finanční situaci řady nemocnic. Některým dokonce hrozí konkurs. Nejvyšší kontrolní úřad navíc zjistil, že pět nemocnic z Prahy, Hradce Králové, Brna a Olomouce v letech 1995 až 2000 špatně nakládalo se státními dotacemi. Ztráta činí téměř 1,3 miliardy korun.

Unie také požadovala vytvoření národního systému epidemiologického dohledu a kontroly nad nakažlivými chorobami, který by zemi umožnil začlenit se do společné sítě dohledu a kontroly nad těmito nemocemi. Problém zatím řeší hygienici. Pro případ epidemií má ČR stejně jako ostatní evropské státy připraveny plány.

Podle mluvčího ministerstva je dialog se Brusel neustálý. Jmenoval například aktuální jednání o kompatibilitě zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Za uplynulé období přikládá ministerstvo velký význam změnám zákona o ochraně veřejného zdraví. V současnosti patří mezi priority i práce na novele zákona o zdravotním pojištění.

V legislativě chybí ještě Česku zákony o ochraně přírody

Nové zákony týkající se ochrany přírody scházejí ještě České republice, aby její právo v oblasti životního prostředí bylo v souladu s předpisy Evropské unie. Zákony o ochraně přírody a krajiny, dovozu a vývozu chráněných živočichů a o zoologických zahradách však budou do data vstupu země do unie hotovy, míní ředitel integračního odboru ministerstva životního prostředí Jan Dusík. Řekl, že se neobává posudku, který ve středu zveřejní Evropská komise.

"Samozřejmě úkoly nejsou splněny všechny, ale nedochází k zásadním posunům a hlavní věci jsou v podstatě hotovy s tím, že příroda bude legislativně doladěna," uvedl. Jeho úřad pracuje ještě na novém chemickém zákoně a dílčích novelách zákonů o vodě a ovzduší.

Úkolů plynoucích z přípravy na přistoupení k EU podle Dusíka postupně ubývá. "Sledujeme, aby byly všechny do data vstupu splněny," konstatoval s tím, že v květnu přijela administrativu na centrální a krajské úrovni zkontrolovat zvláštní mise evropských úředníků. Ministerstvu dali několik doporučení, vcelku ale podle Dusíka neměli velké připomínky.

Za problém považuje Dusík financování. O tom, zda bude ministerstvo schopno splnit požadavky příštího roku, rozhodnou až jednání o státním rozpočtu. "Snažíme se to řešit, jak to jde. Uzpůsobujeme finance uvnitř kapitoly tak, aby byly průběžné cíle plněny," uvedl.

Loni komise Praze vzkázala, že je třeba přijmout předpisy o znečišťování ovzduší, odpadech a vodě a hodnocení dopadu na životní prostředí. Velké zákony upravující tyto oblasti už byly přijaty. V platnost už také vstoupil zákon o integrované prevenci znečištění. Kapitola "životní prostředí" byla při v rámci jednání mezi EU a ČR uzavřena loni v červnu. Česká republika se dohodla na třech přechodných obdobích týkajících se výstavby čistíren odpadních vod, kvót pro recyklaci odpadů a splnění směrnice o integrované prevenci. Aby vyhovělo požadavkům unie, bude muset Česko v následujících osmi letech investovat do životního prostředí 320 miliard korun. Přibližně 186 miliard zaplatí soukromý sektor, dalších 128 miliard připadne na obce a města. Část prostředků přijde z fondů EU.

Legislativa v kultuře je sladěna s EU, ministr nečeká výtky EK

Ministerstvo kultury neočekává, že by se v hodnotící zprávě Evropské komise mohly objevit nějaké výtky na adresu resortu. Ani v loňské zprávě komise nic ministerstvu nevytýkala. "Předpokládáme, že by se už komise ozvala, kdyby nějaké výtky měla, ale dopředu se k tomu nemohu vyjadřovat," řekla ředitelka odboru zahraničních vztahů ministerstva Jaromíra Mizerová.

Ministerstvo kultury zajišťuje jednání v oblasti audiovize, kultury, památkové péče a duševního vlastnictví. Podle práva Evropské unie bylo ministerstvo gestorem jen v kapitole Kultura a audiovizuální politika, která již byla uzavřena loni. Ve své kompetenci má ministerstvo i legislativu v oblasti duševního vlastnictví či v památkové péči, ta ovšem spadá do kapitol, které nejsou v gesci ministerstva kultury - jsou to části kapitol volný pohyb zboží, volný pohyb služeb a právo obchodních společností.

Platí už také zákon týkající se ochrany duševního vlastnictví, tedy autorských práv. Byl přijat před dvěma roky a byl uznán jako kompatibilní, řekla Mizerová. Tento zákon spadá do kapitoly Právo obchodních společností, jejímž gestorem je ministerstvo spravedlnosti.

Památkové zákony spadají do dvou různých dalších kapitol, Volný pohyb zboží, Celní unie a Volný pohyb osob. "Máme zákony o vývozu a dovozu památek i o nelegálním vývozu předmětu kulturní hodnoty, komise sice může ve zprávě uvést, že požaduje nějaký dodatek, ale to já teď nevím," nechtěla Mizerová předjímat obsah zprávy.

MPSV: Udělalo se mnoho v rovnosti žen a mužů i důchodové politice

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) očekává, že letošní hodnotící zpráva Evropské unie bude při hodnocení české sociální politiky a zaměstnanosti. Od posledního posudku se pokročilo především v otázkách rovnosti žen a mužů. Hodně se podařilo také v oblasti modernizace důchodového systému, řekla mluvčí ministerstva Kateřina Prejdová.

Ministerstvo kladlo důraz na položky, které byly v loňské zprávě kritizovány. Prioritou byla problematika rovných příležitostí žen a mužů. Od ledna 2002 pracuje na každém ministerstvu jeden pracovník, do jehož pracovní náplně tato agenda patří. Všechna ministerstva mají vlastní programové dokumenty obsahující priority a postupy resortu při prosazování rovnosti mužů a žen.

Evropská komise zprávu zveřejní 9. října. Loňská zpráva také kritizovala absenci žen v české vládě. Po letošních parlamentních volbách zasedly v kabinetu premiéra Vladimíra Špidly dvě ministryně. Domácí politické strany se stále nedohodly na důchodové reformě. Důležitým krokem k ní by měl být vznik sociální pojišťovny. Vypracovanou koncepci takové pojišťovny má ministerstvo předložit vládě do konce roku.

Dalším etapou vedoucí k modernizaci důchodového systému je podle sociálního ministerstva digitalizace důchodů, která začala v roce 1995. Digitalizace důchodů přinese především zefektivnění práce při výpočtu penzí a výrazně zvýší i možnost kontroly. Termín ukončení digitalizace zatím ministerstva nezná. Vše bude záležet na finančních možnostech státu. Předběžné výdaje na příští rok však vidí kolem 350 miliónů korun.

V příštím roce chce ministerstvo také ukončit rozdělení na staro a novodůchodce, tedy těmi, kterým byl přiznán důchod před a po 1. lednu 1996. Podle mluvčí budou obě skupiny odlišně valorizovány naposledy v lednu 2003.

Naopak mnoho se od loňské zprávy nezměnilo v oblasti pracovně-právních vztahů, uvedla Prejdová. Ve fázi příprav je v současné době návrh zákona týkající se antidiskriminace, nepřímého obtěžování, pracovních smluv na dobu určitou a vůbec ochrany zaměstnanců. Pozornost bude nadále věnována spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Současné ministerstvo bude klást důraz i na sociální dialog.

Ministerstvo spravedlnosti čeká, že EK ocení vývoj v justici

Vedení ministerstva spravedlnosti očekává, že Evropská komise (EK) ve své letošní hodnotící zprávě ocení další pozitivní posun, který za poslední rok česká justice učinila. To ale podle mluvčí ministerstva Iva Chaloupkové neznamená, že by představitelé resortu nevěděli o některých přetrvávajících nedostatcích. Nadále máme především v oblasti obchodního soudnictví příliš dlouhé lhůty ve vyřizování sporů, uvedla mluvčí.

"Jsme si vědomi i deficitu v oblasti úpadkové legislativy, neboť se nám dosud nepodařilo předložit nový úpadkový zákon," podotkla Chaloupková. Dodala nicméně, že "předložení jeho paragrafového znění je už ale otázka jen několika mála týdnů".

V minulosti patřil resort spravedlnosti k nejvíce kritizovaným. Již loňský posudek však kvitoval, že od předcházejícího se reforma justice zrychlila. Ministr podle zprávy "provedl rozbor komplexního programu reforem, aby se zaručilo přijetí zbývajících složek parlamentem". Loňská hodnotící zpráva si povšimla úspěšného pokroku v rekodifikaci občanského práva a intenzívní práce v oblasti trestního práva, organizace soudů a samosprávy soudcovského sboru. Kritizovala nepoužívaný a nepoužitelný zákon o bankrotech.

Minulý posudek též konstatoval přijetí významných reforem zákonů upravujících trestní řízení. Reforma odstraňuje dřívější duplicitu úloh vyšetřovatelů a státních zástupců tím, že v předprocesní fázi se odpovědnost přesunuje na státní zástupce. Pro méně závažné trestné činy bylo zavedeno zrychlené řízení. Reforma tedy podle EK směřuje ke zvýšení kapacity v oblasti vyšetřování případů a k jejich promptnímu předkládání soudu.

Pokud jde o občanské a obchodní právo, loni květnu vstoupil v platnost zákon o soudních exekutorech, založený na francouzském modelu. Jeho cílem je zaručit větší účinnost při uplatňování a prosazování soudních rozhodnutí.

"Klíčovými oblastmi pro zlepšení systému soudnictví zůstává i nadále urychlení soudního řízení, prosazování rozhodnutí soudů, vzdělávání soudců a státních zástupců a administrativní podpora soudcům a soudům" stálo v loňském posudku EK. Nedostatečné potírání korupce a hospodářské kriminality, vytýkané v hodnocení komisí, měla podle loňského vyjádření ministerstva zlepšit přijatá novela trestního řádu.

Resort dopravy čeká příznivé hodnocení EK, nevyřešená je kabotáž

Ministerstvo dopravy a spojů očekává od pravidelné zprávy Evropské komise pozitivní hodnocení postupu příprav vstupu do unie. Podle mluvčí Ludmily Roubcové však stále zůstává otevřen problém přechodného období pro silniční kabotáž, což požadují členské země EU. "Český dopravní sektor i nadále deklaruje plnou připravenost ke dni vstupu bez požadavku jakéhokoli přechodného období ze strany ČR," uvedla.

Doprava je jednou z posledních kapitol v rámci předvstupních jednání, kterou Česká republika s Evropskou unií dosud neuzavřela. Důvodem je právě požadavek až pětiletého přechodného období pro kabotáž, tedy provozování vnitrostátní silniční dopravy českými dopravci v zemích unie.

Za poslední rok se podle Roubcové podařilo vylepšit právní prostředí pro civilní leteckou dopravu novelou zákona o civilním letectví. Ta kromě jiného obsahuje rámec pro nezávislý orgán pro šetření nehod. Stabilizoval se systém státního odborného dozoru v silniční dopravě přechodem kompetencí z ministerstva vnitra a mění se postavení správních orgánů Českých drah a přechází se na nové podmínky pro transformované železniční firmy. Dráhy se mají v příštím roce rozdělit na akciovou společnost provozující dopravu a státního správce železniční cesty.

Ministerstvo zemědělství očekává od EK pozitivní hodnocení přípravy na vstup do unie

Ministerstvo zemědělství očekává od Evropské komise pozitivní hodnocení přípravy resortu na vstup do Evropské unie. "Očekáváme veskrze pozitivní vyznění hodnotící zprávy, tak jako loni," řekl ředitel odboru koordinace jednání s unií Tomáš Kreutzer. Komise podle něj může zopakovat upozornění, aby ministerstvo stihlo do vstupu připravit všechny potřebné úřady, zejména pro přijímání a distribuci peněz z evropských zdrojů.

Úřad se proto zaměřuje právě na tuto oblast, uvedl Kreutzer. Jde zejména o Státní zemědělský intervenční fond, který loni EK hodnotila jako ne zcela v souladu s požadavky EU, a o agenturu Sapard. Ta nyní spravuje stejnojmenný program předvstupní pomoci Evropské unie.

Novelu zákona o SZIF, která má fondu v budoucnu umožnit fungovat podle předpisů EU, schválila v září vláda. Na základě zvolené koncepce bude fond platební agenturou, která bude podle předpisů unie administrativně zajišťovat zejména 22 společných organizací trhu, řídit intervenční opatření a poskytování vývozních subvencí. Na starosti bude mít i systémy produkčních kvót.

Agentura Sapard by se do budoucna měla přejmenovat na Agrární platební agenturu, která bude zajišťovat strukturální opatření, programy uplatňované v rámci horizontálního plánu rozvoje venkova, přímé platby a národní podpory. MZe přitom počítá s budoucím spojením obou institucí tak, aby vznikla jedna platební agentura pro Českou republiku.

Zpráva podle Kreutzera možná také připomene nutnost včas zavést do praxe všechny povinnosti vyplývající z novely veterinárního zákona. Tu v září rovněž schválila vláda. Účinnost normy přitom byla posunuta z 1. ledna příštího roku až na 1. dubna. Na malý legislativní pokrok ve veterinární oblasti Evropská komise upozorňovala loni.

Ministerstvem zpracovaná analýza uvádí, že v reakci na loňské hodnocení byla provedena další reorganizace MZe s cílem posílit potřebné administrativní kapacity. Vytýkaný nedostatečný pokrok v politice kvality, označení původu a zeměpisných označení výrobků země řešila přijetím nové právní úpravy. Přijat byl i nový zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, který stanovuje práva a povinnosti při kontrole potravin. Vláda schválila i systém bezpečnosti potravin, ve kterém jsou zapojeny zejména kontrolní orgány MZe a ministerstva zdravotnictví.

Pojišťovny letos sladily své právní postavení se směrnicemi EU

Tuzemské pojišťovny se v letošním roce přiblížily poměrům panujícím v Evropské unii tím, že při tzv. přelicencování uvedly své právní postavení do souladu se směrnicemi unie. České právo v pojišťovnictví se s normami EU výrazně sladí schválením čtyř právních úprav, které má vláda projednat na podzim, řekl náměstek ministra financí Jaroslav Šulc.

Celkem čtyři návrhy zákonů, které mají v soukromém pojišťovnictví uvést české právo do souladu s právem EU, jsou podle Šulce ve fázi konečné přípravy a formálních úprav. "Tyto návrhy zákonů budou během měsíce října a listopadu předány do vlády," dodal.

Jde o novelu zákona o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech, novelu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákon o pojistné smlouvě. Jejich cílem je především zavedení jednotného evropského pasu u pojišťoven a zprostředkovatelů, rozšíření dozoru nad finančními skupinami a celkové posílení výkonu státního dozoru, včetně samostatného úřadu.

Při harmonizaci pojistného práva s legislativou EU již byla učiněna řada úprav. Například od 1. dubna 2000 platí nový zákon o pojišťovnictví. Změnil se také systém zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla na povinně- smluvní.

"Řešit se bude muset ještě postavení pojišťoven v oblasti zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání," upozornila mluvčí Allianz Kateřina Piro. Mluvčí Kooperativy Marek Vích míní, že pojišťovnictví patří mezi nejlépe připravené sektory ekonomiky na vstup do Evropské unie. "Předpokládáme, že určité problémy mohou mít pojišťovny, které působí pouze na českém trhu a nemají zázemí nadnárodní společnosti," podotkla Piro.

Rutkowski: Kdyby to šlo, vrátím zadrženého vraha zpět do Česka

Polský poslanec Krzysztof Rutkowski, který jako soukromý detektiv zadržel před týdnem v Českém Těšíně na Karvinsku třiadvacetiletého muže podezřelého z vraždy, by ho nyní nejraději vrátil zpět. "Lituji toho, jak se k celému případu česká policie a veřejnost staví," řekl v neděli Rutkowski novinářům v Praze, kam přijel případ vysvětlit.

Zadržením muže vyvolal poslanec-detektiv mezinárodní skandál, protože ho polapil na území cizího státu a v podstatě ho unesl za hranice. "Omluvám se české společnosti za to, že jsem zadržel toho vraha," poznamenal rozhořčeným, ironickým hlasem Rutkowski. Zatímco v polských médiích sklidil za svůj čin ovace, v České republice se mu údajně zazlívá, že podezřelého nepředal zdejší policii.

Podle Rutkowského ale jeho akce, která je někdy přirovnávána k chování lovců lidí na Divokém západě, nejvíce vadí českým a polským policistům, protože si prý nemohou připsat zásluhy. Rutkowski nicméně svým zásahem porušil mezinárodní úmluvy a české zákony.

Podle policie se dopustil zřejmě dvou trestných činů, a sice porušování domovní svobody a zavlečení do ciziny. Poslance ale chrání imunita. Čeští diplomaté mu vytýkají, že během převozu zadrženého mladíka přes hranice zneužil diplomatický pas, který jako poslanec vlastní. Rutkowski však popírá, že by jakkoli pochybil.

Proti akci polského poslance se v minulých dnech ohradilo české ministerstvo zahraničí. Velvyslanec Andrej Krawczyk přislíbil, že se Varšava za incident omluví. V sázce je zřejmě i Rutkowského poslanecká imunita a licence soukromého detektiva.

"Než by se policie rozhoupala, než by se vystavil mezinárodní zatykač a vyřídily další formality, mohl by nám utéci," tvrdí Rutkowski. Do hotelu Piast v Českém Těšíně, který stojí asi 300 metrů od česko-polského hraničního přechodu, vpadlo jeho komando v noci z neděle na pondělí.

Za asistence městských strážníků muži krátce před čtvrtou hodinou ráno vyjeli výtahem do třetího patra hotelu, vyrazili dveře pokoje číslo 313, hledaného Dawida Soltysika vytáhli z postele a spoutali. Je podezřelý z toho, že před dvěma týdny společně s dalšími dvěma komplici, které již policie dopadla, unesl a brutálně zavraždil šestačtyřicetiletou notářku z polské Osvětimi.

Ženu údajně mučili. Podle Rutkowského jí vstříkli do žil alkohol, aby jim prozradila kódy svých bankovních karet. "Pak její mrtvé tělo uložili do montážní jámy v opuštěné garáži, posypali ho vápnem a chtěli zabetonovat. Byla to připravená hrobka," dodal Rutkowski, dvaačtyřicetiletý muž, kterého asi nejvíce charakterizují nakrátko střižené řídké vlasy, tmavý oblek, který nesundal ani během zásahu v Českém Těšíně, a především rozhodný, energický hlas.

Zřejmě i díky němu dokázal přesvědčit policisty, kteří zásahu detektivů přihlíželi a pak je doprovodili k hraničnímu přechodu, kde Rutkowski zadrženého předal polské hraniční stráži. Bylo to patrné také z videozáznamu, který poslanec promítl novinářům. Na veřejnosti se objevily informace, že Rutkowski chtěl hledaného muže zadržet sám, aby získal odměnu, kterou za jeho dopadení vypsala rodina zavražděné notářky. Podle tisku se tato odměna měla pohybovat kolem 50.000 zlotých (přibližně 400.000 korun). Rutkowski to ale popřel. Neprozradil ani, odkud věděl, že se podezřelý nachází v České republice.

Podle některých zpráv využil úniku informací mezi polskými policisty, kteří společně s Čechy připravovali zatčení podezřelého. Poslanec je předběhl o několik hodin. Dříve působil jako policista a jak tvrdí, pracoval "u té nejhorší policie a chytal ty největší zločince". Před 12 lety založil bezpečnostní a detektivní kancelář a před rokem byl zvolen do dolní komory polského parlamentu za nacionalistickou stranu Sebeobrana.

I její předseda Andrzej Lepper se dostal do konfliktu se zákonem, a to kvůli organizování protestních blokád zemědělců. Za zablokování jednoho z polsko-německých hraničních přechodů byl Lepper nedávno odsouzen ke čtyřletému podmíněnému trestu. Šéf této formace je znám i svými radikálními výroky o nutnosti brutálního potlačení zločinnosti. Nyní je ale Rutkowski s dalšími dvěma poslanci polského Sejmu členem malé Lidově demokratické strany, která je součástí vládní koalice.

Rutkowski přiznává, že s policisty i nyní úzce spolupracuje. Jeho agentura, která zaměstnává na 350 lidí, se věnuje především hledání unesených osob ale i aut. Pochlubil se tím, že spolupracoval také například při pátrání po uneseném synovi někdejšího slovenského prezidenta Michalu Kováčovi mladším.

Newton IT: Média psala hlavně o Špidlovi, Havlovi a Klausovi

Premiér Vladimír Špidla (ČSSD) byl od července do konce září nejčastěji zmiňovaným politikem v médiích. Předstihl tak předsedu ODS Václava Klause, o němž média nejčastěji informovala ve druhém čtvrtletí. Klaus nyní skončil na třetí pozici, protože ho předstihl ještě prezident Václav Havel. Média často psala i o unionistické poslankyni Haně Marvanové a bývalém premiérovi Miloši Zemanovi. Vyplývá to z průzkumu společnosti Newton Information Technology (Newton IT).

Špidla byl v médiích nejen nejvíce zmiňován, ale také kritizován. Informace o něm se týkaly především sestavování nové vlády, jednání o rozpočtu, chystaného zvýšení daní k uhrazení povodňových škod a vládní krize. Příspěvky o Havlovi se věnovaly jeho návštěvě v USA, jednání při záplavách a udílení milostí. Byl zmiňován i ve zprávách o kandidátech na nového prezidenta.

Velká část příspěvků o Klausovi souvisela s volebními výsledky ODS, situací v této straně a s kandidaturou moravskoslezského hejtmana Evžena Tošenovského na místo předsedy občanských demokratů. Na Marvanovou se soustředila pozornost kvůli vládní krizi, kterou odstartovala svým odporem proti zvýšení daní.

Špidla byl nejčastěji zmiňovaným politikem v celoplošných denících, regionálním tisku na internetových serverech, v rozhlase a televizi i v ekonomických časopisech. V televizním zpravodajství a publicistice byl poměrně často zmiňován i ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL), v hospodářských časopisech pak ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD).

I druhá prohra s Nizozemskem ještě dává volejbalistům šanci

Čeští volejbalisté prohráli i podruhé na světovém šampionátu s Nizozemskem 2:3, ale zisk dvou setů jim dává naději bojovat o postup do čtvrtfinále. Z kvarteta v Santa Fé sice mají nejmenší šanci, ale případná výhra nad Francií a prohra Nizozemců s dosud suverénními Brazilci by je pravděpodobně poslala do další fáze mistrovství.

Počasí:

Na území České republiky je oblačno, ojediněle i s bouřkami. Teploty 10 až 14 stupňů., na horách kolem 6-ti. Vítr v nárazech a na horách dosáhne rychlosti až 50-ti km za h.Tlak postupně mírně stoupne. Rozptylové podmínky jsou dobré.

Oblačno a deštivo bude i v pondělí, na horách má opět sněžit. Teploty 6 až 10 stupňů, na horách jen 2. Čerstvý vítr bude postupně slábnout.

06-10-2002