Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

02-08-2002

Ve stanici metra Muzeum byl zabit policista

Ve stanici pražského metra trasy C Muzeum byl pátek vpodvečer zabit policista. Zasahoval při incidentu mezi cestujícími na peróně. Neznámý pachatel pobodal i několik cestujících, z nichž jeden byl odvezen záchrannou službou. Podle policie došlo na nástupišti metra ke konfliktu mezi cestujícími, ke kterému byla zavolána policejní hlídka. Jeden ze zasahujících policistů byl vážně poraněn nožem a na místě na následky zranění zemřel. Proč konflikt vznikl zatím policie neví, bližší informace k osobě pachatele také zatím neposkytla.

ODS kritizovala vládu za zadlužování státu

Představa vlády o státním rozpočtu na příští rok je pro ODS naprosto nepřijatelná. Nejsilnější opoziční strana je podle svého předsedy Václava Klause znepokojena tím, že faktický schodek rozpočtu má údajně dosáhnout až 180 miliard korun. Klaus řekl, že nesmyslné utrácení a neúměrné zadlužování budoucích generací je pro ODS dalším důvodem, proč příští týden vládu rozhodně nepodpoří. Za nedůstojné a dětinské považuje Klaus i to, že vláda si stanovuje rozpočtové priority, ale přitom neřekne, kterým oblastem peníze ubere. Vedle vstupu do EU patří mezi rozpočtové priority dotažení reformy veřejné správy, vzdělání, věda a investiční pobídky. Špidlův kabinet má o rozpočtu znovu jednat příští středu. Tento týden jednání o klíčovém zákoně přerušil. Ministerstvo financí navrhlo pro rok 2003 deficit 157 miliardy korun.

Špidlova výzva k Romům vyvolala rozporné reakce

Nejednotnou odezvu vyvolala u představitelů romských organizací čtvrteční výzva premiéra Vladimíra Špidly, aby neodcházeli do zahraničí a snažili se vyřešit problémy společně s většinovou populací. Někteří Špidlova slova uvítali, další se obávají, že zůstane pouze u nich. Podle předsedy pobočky sdružení Dženo Ostrava Mikuláše Horvátha premiér Špidla není první, kdo s podobnou výzvou přichází. Situace je však už několik let patová a Romové mají stále pocit, že jsou diskriminováni. Romští aktivisté ale souhlasí s návrhem Rady vlády pro záležitosti romské komunity, podle kterého by Romové, kteří žádají v zahraničí o azyl, neměli mít po svém návratu do republiky nárok na zpětné vyplácení sociálních dávek. Nelíbí se jim však záměr zřídit speciální policejní útvar na potírání lichvy v romských komunitách. Předseda sdružení Dženo Ivan Veselý dokonce soudí, že by mohla být lichva mezi Romy legalizována formou družstevního úvěrového podnikání.

Nejvíce českých Romů stále odchází do Británie

Více než tisíc Romů odešlo za poslední tři měsíce z České republiky do Velké Británie. Spojené království tak stále zůstává zdaleka nejčastějším cílem romských žadatelů o azyl. Podle zmocněnce vlády pro lidská práva Jana Jařaba lze u všech ostatních států hovořit jen o desítkách lidí. Platí to i pro Belgii, kde se podle médií počet českých žadatelů o azyl v poslední době zvýšil. Někteří Romové podle zmocněnce odcházejí i do Švédska a Norska. Jařab nevyloučil, že na podzim se situace opět uklidní a počet Romů usilujících o emigraci klesne, jako tomu bylo i v uplynulých letech. Rada vlády pro záležitosti romské komunity ve čtvrtek doporučila zřídit od příštího roku zvláštní agenturu, která by koordinovala kontakty samospráv a romského etnika. Jařab by se sám za zřízení takové agentury přimlouval, její podoba bude však záležet i na tom, kolik peněz by vláda na tento projekt uvolnila.

O azyl ve Švédsku žádají překvapivě jen romské ženy a děti

Zvýšený příliv žádostí o politický azyl od Romů z České republiky letos v létě prožívá největší skandinávská země Švédsko. Od začátku roku do konce července o azyl v největší skandinávské zemi požádalo 145 osob z České republiky, s největší pravděpodobností výhradně Romů. Podle migračního úřadu ve městě Norrköpingu je ovšem struktura českých žadatelů zvláštní: o politický azyl tu totiž žádají výhradně ženy a děti. Mezi žadateli letos nebyl ještě ani jediný muž. Bližší vysvětlení tohoto jevu zatím úřad postrádá. Podle jeho mluvčí možná romští muži zkoušejí sami šanci v jiných zemích, nebo doma čekají, jak jejich rodiny ve Švédsku dopadnou. Nikomu z žadatelů však azyl ve Švédsku ještě udělen nebyl. Podle švédských úřadů žadatelé z České republiky prakticky nemají šanci, neboť ČR je považována za zemi dostatečně demokratickou k tomu, aby problémy diskriminace jednotlivých občanů mohl řešit její vlastní právní systém.

Rychetský jednal s Ramirem Cibrianem o problémech české justice

Na stav kodifikace úpadkového práva a na řešení nedobrého fungování obchodních rejstříků se při setkání s místopředsedou vlády a ministrem spravedlnosti Pavlem Rychetským ptal velvyslanec a vedoucí Delegace Evropské komise v Praze Ramiro Cibrian. Zajímal se o to, jak bude urychleně vyřešen zákonný rámec fungování soudnictví po nedávném nálezu Ústavního soudu, který zrušil podstatné pasáže zákona o soudech a soudcích, přijatého v loňském roce. Rychetský chce o této problematice diskutovat v obou komorách parlamentu. Vicepremiér Cibriana dále informoval, že kodifikace úpadkového práva je již hotova v paragrafovaném znění, které brzy dostanou k diskusi odborné kruhy. Ministr předpokládá zhruba tříměsíční diskusi nad tímto návrhem, který se má stát jednou z nejmodernějších úprav v Evropě. Nový zákon o úpadku bude předložen Poslanecké sněmovně už na jaře 2003. Rychetský také Cibrianovi sdělil, že současný model obchodních rejstříků nezůstane zachován. Je přesvědčen, že zásadní změnu můžeme očekávat v horizontu tří let a že v prvním stupni rejstříkového řízení nebude nutné, aby o zapsání či nezapsání do rejstříku rozhodovali soudci. Cibrian informoval vicepremiéra Rychetského o tom, že Evropská komise chce do konce letošního roku uzavřít politická jednání s ČR.

Bezpečnost v Temelíně nebyla letos ohrožena

Ani ve druhém čtvrtletí letošního roku se v Jaderné elektrárně Temelín nestalo nic, co by se dalo považovat za narušení jaderné bezpečnosti.Uvedla to předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Na prvním bloku byly podle ní dokončeny testy energetického spouštění a 10. června vstoupil blok do zkušebního provozu, což je poslední etapa aktivního vyzkoušení před komerčním provozem. Drábová dodala, že první blok elektrárny splnil všechny předpoklady k tomu, aby mohl dlouhodobě pracovat na stoprocentní výkon, tedy asi 1000 megawatt. První blok se v druhém čtvrtletí z technického hlediska stal plnohodnotnou součástí české energetické sítě. Druhý blok elektrárny dostal od SÚJB 2. května povolení k nastartování první štěpné reakce. Fázi tzv. fyzikálního spouštění reaktor úspěšně zvládl, takže mu úřad povolil vstup do fáze energetického spouštění. Nyní pracovníci reaktor testují, po ukončení prověrek čeká reaktor přechod z fáze spouštění do 30 procent do fáze s výkonem do 55 procent. "Druhý blok neměl od zahájení první štěpné reakce žádné rychlé odstavení," podotkla Drábová. První blok byl za devatenáct měsíců spouštění rychle odstaven dvanáctkrát, většinou kvůli problémům s armaturami.

Polsko postaví terminál ve Slavkově

Polská strana odmítá budování společného česko - polského terminálu na překládku zboží z Východu v českém Bohumíně a postaví po dohodě s Ruskem obří logistické centrum v jihopolském Slavkově. Tam končí širokorozchodná trať napojená na železniční systém zemí bývalého Sovětského svazu. V novém terminálu se budou překládat kontejnery z Dálného východu na další přepravu do evropských zemí. Podle mluvčí polského ministerstva infrastruktury Pauliny Jankowské ruská strana uznala polské argumenty, že stavba terminálu ve Slavkově je ekonomicky výhodnější než vybudování logistického centra v Bohumíně. Jankovska zdůraznila, že dosud trvají rozhovory rovněž s českými partnery. Polsko ale podle ní nepodpoří prodloužení široké železnice do Bohumína, výstavbě dalšího terminálu na severu Moravy však údajně bránit nehodlá. Podle mluvčí českého ministerstva dopravy Ludmily Roubcové by mělo definitivní rozhodnutí o výstavbě logistického terminálu v Bohumíně a jeho propojení širokorozchodnou tratí z Polska padnout nejdříve v polovině září. V té době se podle ní sejdou expertní skupiny České republiky a Polska, aby zhodnotily varianty výstavby terminálu, ať již v Bohumíně, či ve Slavkově.

Česká spořitelna již vyplácí povodňové dluhopisy

Situace při vyplácení povodňových dluhopisů na pobočkách České spořitelny se již během pátečního odpoledne zklidnila. Ještě dopoledne se však před pobočkami tvořily fronty klientů. V některých pobočkách výplaty dluhopisů stále komplikuje přetížená počítačová síť i přesto, že spořitelna v noci svůj systém posílila. S delší čekací dobou u přepážek tak museli počítat klienti poboček na Plzeňsku. Fronty klientů se naopak netvořily v oblastní pobočce České spořitelny v Ostravě ani jinde v Moravskoslezském kraji. Bez větších front se obešlo vyplácení povodňových dluhopisů také na pobočce v centru Ústí nad Labem. Na některých místech v Brně je patrný pomalejší provoz v důsledku zatíženého systému, jinde je naopak odbavení klientů plynulé. S minimálními frontami se vyplácely povodňové dluhopisy také v liberecké pobočce České spořitelny. Ve čtvrtek banka nápor nezvládla a její systém zkolaboval. Přestala proto dluhopisy proplácet. Situaci sleduje rovněž ministerstvo financí, pokud by se objevovaly čtvrteční potíže, nevyloučilo využití určitých sankcí.

Rada České televize odmítá názor soudu o Balvínovi

Členové Rady České televize trvají na tom, že Jiří Balvín byl jmenován generálním ředitelem České televize právoplatně. Jeho jmenování zpochybnil minulý týden Obvodní soud pro Prahu 4, rozhodnutí však zatím nenabylo právní moci. Podle právníků by takový verdikt znamenal, že neplatí ani jeden úkon, který Balvín za rok svého ředitelování učinil. Jmenování Balvína zpochybnil jeden z neúspěšných kandidátů na generálního ředitele Evžen Hlinovský. Ten byl z boje o ředitelský post vyřazen, protože nedodal radě své lustrační osvědčení a další dokumenty. Radní Erazim Kohák připustil, že pro odvolání Balvína sice existují pádné důvody, ale tento případný krok musí odhlasovat rada. Radní a bývalá reprezentantka ve vrhu koulí Helena Fibingerová prohlásila, že odmítá zpochybňování volby generálního ředitele. Domnívá se, že celá současná kauza je snahou "jiných skupin" ovládnout Českou televizi. Členka rady Lucie Weissová připomněla, že rada ještě nemá k dispozici písemné odůvodnění rozsudku.

Plakáty v Plzni vyzývají k otevřenému boji s neonacisty

Několik plakátů, které vyzývají k otevřenému, ozbrojenému a organizovanému boji proti neonacistům, se v minulých dnech objevilo v Plzni. Černobílé letáky, na kterých stojí hesla jako "Stop neonacismu!!!", "Nastal čas akce!!!", "Ukliď špínu, dokud je čas!" nebo "Postav se i ty proti fašismu se zbraní v ruce!", bylo možné vidět na více místech v centru města. Kromě hesel vyzývajících k ukončení pasivity a tolerance vůči neonacismu je na plakátu i kresba. Dva muži s baseballovými holemi bijí třetího. Z něj na zemi vypadávají hákové kříže. "Pouze napadání aktivních neonacistů je cesta, jak je zničit," tvrdí autoři letáku. Varují přitom, aby se lidé nespoléhali na to, že policie proti neonacistům zakročí. Podle policie jsou autoři letáků podezřelí z trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Policie zadržela překupníky semtexu

Ve čtvrtek zadržela policie v Praze na Černém Mostě pětičlennou skupinu překupníků se 48 kilogramy semtexu. Překupníci měli u sebe také 97 rozbušek. Podle mluvčí policejního prezídia Blanky Kosinové policie teprve zjišťuje, odkud muži munici získali. Obvinění jsou členy organizované skupiny, kterou kriminalisté již zhruba půl roku sledovali, takže zatýkací akci měli předem naplánovanou. Kriminalisté také provedli domovní prohlídky. Všech pět zadržených čeká v policejní cele na rozhodnutí soudu o vzetí do vazby. V roce 1993 zadrželi policisté největší množství semtexu za posledních deset let, a to 200 kilogramů. O čtyři roky později nalezli 35 kilogramů černého armádního semtexu u armádního pyrotechnika. Podle dostupných informací trhavina semtex nejčastěji uniká do "nepovolaných rukou" ze skladů české armády.

Policie chce vyslechnout děti v kauze Pavla Opočenského

Policisté plánují výslechy několika dětí, u nichž je podezření, že se v minulosti mohly stát obětí sochaře Pavla Opočenského. Policie Opočenského minulý pátek obvinila z vydírání a ohrožování mravní výchovy mládeže. Je podezřelý, že 23. července si pozval do svého bytu tři nezletilé dívky, kterým slíbil peníze za to, že se před ním svléknou. Nejmladší z nich, teprve desetiletou, po chvíli propustil. Poté byt uzamkl a svlékl se. Když ho obě dvanáctileté dívky prosily, aby je pustil, řekl jim, že jim odemkne, až se před ním svléknou. Dívky, které ze strachu uposlechly, pak při svlékání do spodního prádla pozoroval a při tom se ukájel. Při odchodu dal jedné z dívek 500 korun.

V Andělce zůstávají po technopárty stále hromady odpadků

Až dosud zůstávají po nelegální technoparty Czechtek na pozemcích v osadě Andělka u Višňové na Liberecku hory plastových pytlů s odpadky. Podle starostky Višňové Marie Matuškové organizátoři párty odvoz odpadků nezvládli, přislíbili však, že v pondělí budou veškeré odpadky pryč. Pokud ani v pondělí nezmizí, chce starostka svolat obecní radu a problém řešit. Odpadky jsou na soukromém pozemku, a tak není povinností obce je uklidit. Sama na likvidaci odpadků peníze nemá. Za neodvezení odpadků může ale uložit pokutu majiteli pozemku, ovšem jen do 10.000 korun. Případem se bude dále zabývat oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí v Liberci. I inspekce však nemá s kým jednat. Vlastník pozemku je v zahraničí a organizátory technoparty se zjistit nepodařilo. Za porušení zákona o odpadech přitom může inspekce udělit až desetimilionovou pokutu. Nelegální technoparty se v Andělce konala od 26. do 31. července. Podle policejních odhadů ji navštívilo 12.000 lidí z celé republiky i ze zahraničí.

Němci se znovu přijedou učit češtinu do Ústí nad Labem

Již pojedenácté přijedou do Ústí nad Labem Němci, aby se na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně učili dva týdny česky. Podle Olgy Běhavé z univerzitního Ústavu slovansko-germánských studií, který spolu s německou Ackermannovou obcí letní kurzy pořádá, skupina 36 Němců přijede 18. srpna. Veškeré výdaje si platí sami. Podobně jako v předcházejících letech bude jejich dopolední výuka patřit češtině. Odpoledne a o víkendu si budou moci němečtí studenti všech věkových kategorií podle Běhavé vyzkoušet češtinu přímo v praxi. Příležitost k tomu dostanou jak při besedách a diskusních večerech, tak i při plánovaných výletech. Pojedou například do Krušných hor, prohlédnou si zámky, zavítají i do Chomutova. Vedle tradičních přednášek o česko- německých vztazích, politice, kultuře a historii mají letos Němci na programu i setkání se senátorkou Jaroslavou Moserovou.

Vile Tugendhat bude předán certifikát UNESCO

Oslava v retrostylu 30. let oživí předání certifikátu UNESCO o zapsání brněnské vily Tugendhat do seznamu kulturních památek. Slavnostní program se uskuteční 16. srpna na náměstí Svobody a na dalších místech Brna. Zahraje zde Salonní orchestr Brno, orchestr Gustava Broma-Big Band a Army-Big Band. Ve stejný den představitelé města na vile odhalí pamětní desku. Ta připomene, že budova je jednou z 11 nejvýznamnějších památek v Česku zapsaných v seznamu UNESCO. Vilu Tugendhat, jedinečný příklad meziválečné funkcionalistické architektury, postavil v roce 1930 německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Původní majitelé ji užívali do roku 1938, kdy uprchli před nacisty. Němci objekt zabrali, po osvobození sloužil k reprezentačním účelům. Nyní vilu spravuje Muzeum města Brna. Na seznam UNESCO byla vila Tugendhat zapsána loni 14. prosince. Brzy má začít rekonstrukce památky za 112 milionů korun. Skončí v roce 2004.

Zdemolovaný kostel na Libavé se rekonstruuje

Po několikaleté přestávce se opět začal opravovat kostel svaté Anny a svatého Jakuba ve Staré Vodě na Olomoucku, který za totality zcela zdemolovali sovětští a čeští vojáci. Poutní kostel stojí ve vojenském prostoru Libavá. Chybějící peníze na jeho opravu sehnalo sudetoněmecké krajanské sdružení. Podle Miroslava Papouška z olomouckého památkového ústavu poskytl Podpůrný spolek odsunutých Němců zhruba 1,7 milionu korun. Kostel je významnou barokní stavbou italské architektury z konce 17.století. Do konce 30. let minulého století byl poutním místem. Chátrat začal po druhé světové válce, kdy se stal součástí vojenského prostoru a terčem při výcviku sovětských a českých vojsk. Na zdech kostela jsou dodnes různobarevné nápisy ruských vojáků, které překrývají unikátní malbu. V polovině 90. let se podařilo opravit fasádu a střechu. Celková rekonstrukce si podle odhadů vyžádá desetimilionové náklady.

Krupka opravuje za pomoci fondů EU hrad ze 14. století

Za pomoci Evropské unie pokračuje město Krupka na Teplicku v rekonstrukci svého hradu z počátku 14. století. Nyní získalo z programu Phare CBC téměř 204.000 eur (6,2 milionu korun) na přestavbu druhého a třetího podlaží jednoho z objektů hradu, takzvaného Panského domu, na ubytovací zařízení. Podle tajemníka radnice Františka Růžičky město přidá přes 2,5 milionu korun a příští rok budou mít turisté přímo na hradě k dispozici převážně dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. Růžička poznamenal, že radnice investovala od roku 1990, kdy začala rekonstrukce hradu, do obnovy této památky přes 12 milionů korun. Další miliony dostala Krupka od státu a EU. V areálu již byly zpevněny hradby, vydlážděny cesty, zpřístupněn Rytířský sál a pokračuje rekonstrukce Panského domu. O letních prázdninách provádějí turisty hradem studenti gymnázia, kteří mají připraveny i informace z historie hradu a jeho okolí.

Větrné bouře poškodily staletou alej u zámku Jemniště

Větrné bouře na Benešovsku poškodily staletou lipovou alej u zámku Jemniště. Přímo před zámkem dvě mohutné lípy spadly. Padající kmeny a větve značně poškodily další čtyři stromy. V této části aleje přitom často návštěvníci zámku parkují. Hrozí, že by na ně v případě silného větru mohly spadnout další stromy. Majitel zámku Jiří Sternberg se proto rozhodl šest lip, které hrozí zřícením, odstranit. Dřevorubci stromy pokácejí v pondělí a v úterý. Zámek Jemniště je reprezentativní barokní sídlo postavené v letech 1720 až 1727. K vidění je tu taneční sál, unikátní kaple sv. Josefa zdobená díly významných barokních umělců, například Václava Vavřince Reineira, Matyáše Brauna a Felixe Antonína Schefflera. Od roku 1868 je, s výjimkou let 1948 až 1995, sídlem šlechtického rodu Sternbergů.

Opravy poničených mostů na Blanensku začnou ještě letos

Ještě v tomto roce začnou silničáři s opravou mostu v Louckém dvoře u obce Louka na Blanensku. Most poničila červencová povodeň a na jeho místě je nyní mostní provizorium. Velká voda poškodila také most v Crhově, u nějž silničáři zajišťují provizorní opravu. Jihomoravští radní již podle náměstka hejtmana Františka Polácha schválili investiční záměry na opravy obou komunikací. Pro obě stavby vyhradil Státní fond dopravní infrastruktury 17 milionů korun, dalších 15 milionů je určeno na neinvestiční práce. Povodně, které v polovině července postihly obce na Blanensku, si vyžádaly škody za 139 milionů korun.

A na závěr ještě krátce o aktuálním počasí:

Přes den bude slunečno, jen ojediněle oblačno s přeháňkami. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia.

02-08-2002