Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

05-07-2002

ČSSD navrhuje Zaorálka do funkce předsedy Poslanecké sněmovny

Předsedou Poslanecké sněmovny by se podle sociální demokracie měl stát Lubomír Zaorálek, místopředsedkyní Jitka Kupčová. Po pátečním jednání předsednictva strany to řekl předseda sociální demokracie Vladimír Špidla. Předsednictvo také schválilo návrh koaliční dohody s Koalicí i návrh procesní dohody, která koaliční dohodu reguluje. Špidla také uvedl, že koncem tohoto týdne či na počátku týdne příštího ukončí konzultace ohledně personálního složení nové vlády. Dnes prohlásil, že vláda by měla mít celkem 17 členů, je ale možné, že k nim přibude osmnáctý, který by měl na starosti evropskou problematiku. Právě ohled na blížící se vstup do EU sociální demokraty podle Špidly vedl i k návrhu, aby se šéfem sněmovny stal dosavadní předseda zahraničního výboru sněmovny Zaorálek. "Nebudou překvapeni," odpověděl Špidla na otázku, zda návrh personálního obsazení vedení dolní komory parlamentu konzultoval s budoucími koaličními partnery.

V Praze jednalo širší vedení unie o situaci po rezignaci Marvanové

Unie svobody-Demokratická unieU je spokojena s dosavadními výsledky jednání o koaliční vládě. Dohodl se na tom v pátek Republikový výbor Unie, který se mimořádně sešel, aby posoudil situaci po čtvrteční rezignaci Hany Marvanové na místo předsedkyně strany. Podle očekávání bude Unie svobody-Demokratická unie pokračovat ve vyjednáváních o vládě se sociální demokracií a lidovci, která by měla vyvrcholit počátkem příštího týdne. Výbor také dal týmu vyjednávačů o vládě mandát k podpisu konečné dohody o ustavení kabinetu. Vzhledem k tomu, že Marvanová hodlá zůstat jen poslankyní, a nechce usilovat o vládní křeslo, nahradil ji výbor v seznamu možných kandidátů Sylvou Rychtalíkovou, šéfkou odborné právní komise Unie svobody-DEU. Marvanová sice nevyloučila svou kandidaturu do vedení sněmovny, odpovídala ale vyhýbavě. "V tuto chvíli se k tomu nechci vyjadřovat," řekla. Odpoví, až dostane takovou nabídku.

Robert Kolář: Neshodneme-li se na vládě po víkendu, dohoda zřejmě padá

O složení budoucího kabinetu bude jasno zřejmě již v pondělí nebo v úterý. Neschválí-li sociální demokraté Koalici personální návrhy na obsazení ministerských křesel, soudí místopředseda Unie svobody-DEU Robert Kolář, že pak není sestavení případného koaličního kabinetu možné. ČSSD by v takovém případě musela hledat jinou variantu sestavení vlády. Kolář to ale nepokládá za pravděpodobné. "Pokud má být 15. července nová vláda jmenována, tak samozřejmě je to zase o tom, aby i ti lidé, kteří do vlády půjdou, o tom věděli. Čili pro mě nedohoda z pondělka, z úterka znamená, že nebude tato vládní koalice," řekl Kolář během pátečního jednání republikového výboru Unie svobody-DEU. Se jmenováním nové vlády 15. července počítá prezident Václav Havel. I šéf ČSSD Vladimír Špidla chce tento harmonogram dodržet.

Státní svátek připomíná odkaz cyrilometodějské mise

Cyrilometodějská mise na Moravě, kladoucí základy ke vzniku českého státu, je datována druhou polovinou 9. století. Odkaz sv. Cyrila a Metoděje, jimž učebnice dějepisu přisoudily roli takzvaných věrozvěstů, připomínal páteční státní svátek. Obecně, nejen v katolické církvi, je tato tradice spojována s duchovním odkazem křesťanství v českých dějinách. Oba bratři - kněží ze Soluně - jsou považováni za modely pro misionáře. Dokázali včlenit evangelium do domácí kultury a tu zapojili do života církve. K cyrilometodějství se po první světové válce přihlásila také Církev československá husitská a obnovené české pravoslaví.

Cyril (Konstantin) a Metoděj přeložili biblické a liturgické texty do řeči Slovanů a upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník a dali řadu podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. V 19. století využívali cyrilometodějskou tradici katoličtí kněží k národnímu probouzení obyvatel Moravy a tradice podpořila také slovanskou vzájemnost. Na celou katolickou církev byl svátek v liturgickém kalendáři rozšířen roku 1880.

Národní poutí vyvrcholily ve Velehradě cyrilometodějské oslavy

Památku slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje si v pátek ve Velehradě na Národní pouti připomnělo přes 25 tisíc věřících. U největší moravské baziliky sv. Cyrila a Metoděje a Nanebevzetí panny Marie vedl hlavní mši pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Pouť byla letos zaměřena na rodiny a měla motto "Společně svědčíme o Boží lásce". Bohoslužbu sloužili spolu s Vlkem moravský metropolita a arcibiskup olomoucký Jan Graubner, papežský nuncius Erwin Josef Ender a 17 biskupů z diecézí Čech, Moravy a Slezska. Kardinál pozdravil biskupy a kněze z Itálie, Francie, Slovenska a dalších zemí, zástupce nekatolických církví a poutníky, kteří přijeli z okolních států i ze zámoří. Úlohu rodiny připomněl v kázání brněnský biskup Vojtěch Cikrle. "Individualismus a touha po osobním prospěchu, příznačné pro naši dobu, činí rodiny stále křehčími. Prvními oběťmi jsou děti, protože jsou zbaveny opory v jednotě rodičů," řekl biskup Cikrle. V ideální rodině se podle něj zdokonaluje schopnost člověka žít ve vztazích. Sexualitu je podle biskupa třeba chápat jako Boží dar, a ne jako idol oddělený od lásky a odpovědnosti. Vyzval politiky, aby jedinečnou roli rodiny právně zakotvili, bránili skrytému porušování Deklarace lidských práv a nezacházeli s muži a ženami v manželství jako s jedinci žijícími odděleně.

Česká biskupská konference udělila při pouti Řád sv. Cyrila a Metoděje jezuitovi Tomáši Špidlíkovi z Vatikánu. Ocenila tak mimo jiné jeho zásluhu na budování mostů mezi Českem a Evropou. Děkovné uznání převzali za službu české literatuře Mojmír Trávníček a Jaroslav Med. Pozdrav papeže Jana Pavla II. předal poutníkům jeho velvyslanec Ender. Pozdravil je též evangelický farář Vladislav Volný a zahraniční biskupové.

Soluňské bratry Cyrila a Metoděje pozval v roce 863 velkomoravský kníže Rastislav, aby šířili křesťanství. Papež Jan Pavel II. je o více než tisíc let později nazval patrony Evropy a samotný Velehrad spojnicí křesťanství západu a východu.

Cyrilometodějský svátek je pro pravoslaví bytostně důležitý

Bytostně důležitý je odkaz cyrilometodějské mise na Moravě pro pravoslavné věřící. Ti uctili slovanské apoštoly sv. Cyrila a Metoděje slavnostní bohoslužbou v Národním památníku hrdinů Heydrichiády v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. "Pro nás je tento svátek bytostně důležitým okamžikem...je to pro nás jeden z největších svátků, co se týká oslavy světců," řekl ČTK představený a duchovní správce katedrály metropolitní protopresbyter Jaroslav Šuvarský, který bohoslužbu sloužil. Zdůraznil význam světců "pro naši vlast, kulturu a národní vědomí". Šuvarský připomněl veřejnosti ne příliš známou skutečnost, že pravoslavná církev v roce 1997 kanonizovala moravského knížete Rostislava, který věrozvěsty na Moravu v roce 863 pozval. "Je to nejnovější pravoslavný světec," uvedl Šuvarský.

Téměř 8000 svědků Jehovových zahájilo v Ostravě oblastní sjezd

Téměř 8000 svědků Jehovových z celé Moravy přijelo do Ostravy na třídenní oblastní sjezd, který začal v Paláci kultury a sportu. Jde o první ze dvou oblastních sjezdů této státem uznávané náboženské společnosti. Druhý sjezd se uskuteční za dva týdny v Praze. Sjezd se koná pod heslem "Horliví hlasatelé království". Podle mluvčího sjezdu Ladislava Kirilenka je tak zdůrazněno, že se svědkové Jehovovi dělí s lidmi o biblické myšlenky, díky kterým lze pochopit význam dnešních událostí. Svědkové věří, že současný vývoj je naplňováním biblických proroctví, z nichž se lze dozvědět i to, co se stane v budoucnosti. Druhý den bude pokřtěno zhruba sto nových členů společenství. V neděli zazní povzbuzení pro mladé lidi, odpoledne sjezd vyvrcholí biblickou dramatizací s poučením pro současnost. Podobná setkání jehovistů se konají po celém světě.

Vyjednávač Telička při debatě o kvótách argumentoval i sousedními zeměmi

Česká republika zahájila boj proti rozhodnutí Evropské komise, že výrobní kvóty pro české zemědělce budou vypočítávány ze statistik za referenční období 1995 až 99. Státní tajemník Pavel Telička snesl řadu argumentů vyvracejících "výhodnost" tohoto období. Přesvědčoval komisi mimo jiné srovnáním s okolními zeměmi, hlavně Rakouskem a Bavorskem. "Pro výpočet kvóty je relevantní spotřeba i v posledních letech a také její trend - u některých komodit i před rokem 1990. Dále pak je důležitá struktura této spotřeby a srovnání s klimaticky obdobnými sousedními zeměmi, jako jsou Rakousko či Bavorsko, které navíc mají podobný jídelníček," vyložil Telička svůj postup při čtvfrteční výměně názorů s úředníky EK.

Úkolem regionů ČR je nyní vysvětlovat prospěšnost EU

Hlavním poselstvím pro Česko na páteční bruselské konferenci o rozšíření z pohledu měst a regionů bylo, aby se na všech úrovních vysvětloval občanům obsah a smysl Evropské unie s cílem přesvědčit je o prospěšnosti Unie pro Českou republiku. ČTK to řekl Zdeněk Werner - ředitel Domu Prahy, který je prvním stálým zastoupením českého regionu v belgickém hlavním městě, sídle institucí EU. Přístupová jednání podle všeho skončí do konce roku a rozšíření bude za velmi krátkou dobu. Druhou a zásadní věcí je však nyní přesvědčit obyvatelstvo v regionech a městech ČR o vhodnosti a důležitosti EU. To je práce pro vládu, ale hlavně pro regionální a další místní představitele, aby v předpokládaném referendu lidé hlasovali většinou pro vstup do EU, uvedl Werner. Za možné argumenty pro vstup do EU označil přesvědčení, že integrace povede ke zvyšování životní úrovně obyvatel a prestiže a váhy Česka na mezinárodní politické scéně, neboť Praha bude spolurozhodovat o vývoji kontinentu. Většina Čechů si však nejspíš klade především otázku, co jim vstup konkrétně přinese. To je těžké vyčíslovat předem, ale je jisté, že v rámci solidárního přerozdělování zdrojů EU budou chudší české regiony dostávat od EU finanční pomoc, dodal Werner.

Rakouský fond vyřídil 90 procent českých žádostí o odškodnění

Rakouský Fond usmíření vyřídil do dneška již 90 procent žádostí o odškodnění českých občanů, kteří byli v době druhé světové války nasazeni na otrocké a nucené práce v alpské republice. Oznámili to ve Vídni na tiskové konferenci představitelé fondu, kteří zároveň ocenili spolupráci zejména s českými a polskými partnerskými organizacemi a hodnotí ji jako "vzorovou". Rakousko pozitivně vyřídilo již 71.435 žádostí o odškodnění z celého světa, přičemž nejvíce z nich bylo z Ukrajiny (25.871), Polska (16.529) a České republiky (10.208). Po nich následuje spolupráce s partnerskými organizacemi fondu z Ruska, Běloruska a z Maďarska. Jak uvedl generální sekretář fondu Richard Wotawa, jeho organizace vyřídila také žádosti 9139 lidí z dalších více než 40 zemí světa, mezi nimiž je například také Brazílie nebo Venezuela a 700 žádostí občanů Rakouska. Odškodňování přitom nejrychleji pokročilo u ČR, Maďarska a Běloruska, kde již byly vyřízeny žádosti 90 procent obětí, Polska (80 procent) a Ukrajiny (70 procent). Fond pracuje s prostředky ve výši 436 miliónů eur (asi 13 miliard českých korun), přičemž poslední termín podání žádostí o odškodnění je 27. listopad letošního roku.

Rakouská opozice doufá ve společné stanovisko k Temelínu

Rakouští opoziční sociální demokraté (SPÖ) kritizovali výsledky čtvrtečního zasedání zvláštního "protitemelínského" sněmovního výboru, na němž se nepodařilo najít shodu mezi pravicí a Zelenými na jedné straně a SPÖ na straně druhé. Sociální demokraté totiž do prohlášení výboru chtěli přidat pokyn pro vládu, aby v budoucnosti nevyhrožovala České republice vetováním jejího vstupu do Evropské unie, pokud jihočeská jaderná elektrárna Temelín nebude odstavena. SPÖ ústy své ekologické mluvčí Ulli Simaové kritizovala zejména krajně pravicové Svobodné, kteří vetem vyhrožují. Vyjádřila ale také naději, že se rakouské strany nakonec na přijatelném znění dohodnou a sněmovna bude moci vydat jednohlasné stanovisko k Temelínu.

V konsenzus všech čtyř parlamentních stran doufají také Zelení, informovala ve Vídni jejich místopředsedkyně Eva Gawischnigová. Rovněž tato opoziční strana ale apeluje na vládní koalici - zejména pak na lidovce -, aby po čtvrtečním opětovném vyhrožování vetem ze strany FPÖ vyjádřili jasnou pozici podporující rozšíření unie.

Po složení kauce odjel Gottvald z vazby přímo na Slovensko

Bývalý místopředseda Českomoravského fotbalového svazu a podnikatel Jan Gottvald není podle své manželky od čtvrtečního propuštění z vazby na území České republiky. "Po propuštění z věznice odjel do Bratislavy, nevím kdy se vrátí," řekla ČTK Gottvaldova manželka. O podnikatelově propuštění na kauci rozhodl brněnský soud začátkem června. Celý měsíc ale Gotvald musel čekal, než se dvacetimiliónovou kauci podaří u soudu složit. Bývalý fotbalový funkcionář je podezřelý z hospodářské trestné činnosti se škodou za 400 miliónů korun. Policie ho podezřívá z podvodů a porušování povinností při správě cizího majetku a z poškozování věřitele. Hrozí mu až 12 let vězení. Odcestování obviněného z vazby přímo za hranice ČR není podle právníků obvyklé, je však možné.

V mezinárodních porotách jsou filmaři jedenácti zemí

Filmaři jedenácti zemí se setkali ve dvou statutárních porotách, které pracují na karlovarském festivalu. Jury posuzující hranou tvorbu vede loňský host festivalu, francouzský herec a režisér Jean-Marc Barr. Domácí kinematografii v ní zastupuje kameraman Jan Malíř, pro něhož to je prý první zkušenost na mezinárodní přehlídce. "Je to úžasná příležitost setkat se s lidmi z filmové branže a beru ji jako velkou výzvu, potěšení a inspiraci," uvedl na tiskové konferenci Malíř, který jako divák dává přednost komediím. Členkou jury je i maďarská režisérka a scenáristka Ibolya Feketeová, která si loni z Karlových Varů odvezla za svůj snímek Chico cenu za režii a ocenění ekumenické poroty. "Jako režisérka dobře vím, jaké to je, když váš film posuzuje někdo jiný," uvedla. Do Varů se ráda vrací - pochválila rodinnou atmosféru, která tuto přehlídku charakterizuje. V porotě jsou také korejský herec a producent Kaynam Myung, jeden z významných amerických filmových kritiků a držitel Pulitzerovy ceny Roger Ebert, německá herečka Bibiana Beglauová a španělská herečka Assumpta Sernaová.

Jaroslav Hutka se s písní Náměšť vrátil poprvé na místo činu

Třicet let musela čekat píseň Náměšť od Jaroslava Hutky na to, až bude moci zaznít v areálu, pro nějž byla původně složena. V roce 1973 se měla stát hymnou festivalu v Náměšti na Hané na Olomoucku, který však zakázali komunisté. Ve čtvrtek v noci se skladba i samotný autor konečně dočkali. Zazpívali si ji s ním tisíce návštěvníků letošního ročníku náměšťského festivalu Zahrada. "Chtěli jsme tehdy udělat poslední svobodný festival. Doufali jsme, že to před bolševikem projde. Neprošlo. Dva týdny před zahájením ho zakázali. Píseň jsem nazval podle místa, kde se měl festival konat. Náměšti je nyní 30 let a tady ještě nikdy nezazněla. Písnička mezitím vyrostla, dospěla a teď se vrací," řekl ČTK těsně před premiérovým vystoupením Jaroslav Hutka.

Studenti pomáhají se záchranou gotické věže hradu Hauenštejn

Studenti z několika zemí pomáhají od počátku prázdnin s obnovou středověkého hradu Hauenštejn na Karlovarsku. Účastní se posledních prací na záchraně gotické věže, jejíž čtvrtina se v lednu vlivem tajícího sněhu zřítila do údolí. "Půjde-li vše podle plánu, rádi bychom věž slavnostně otevřeli koncem léta," řekl ČTK majitel hradu Pavel Palacký. Kulatá věž ze 13. století je nejstarší a nejcennější částí hradu. Palacký ji společně s desítkami dobrovolníků opravoval celý loňský rok. V zimě se ale částečně sesula, její obnova proto začala znova. "Díky sveřepému nasazení mnoha brigádníků se podařilo asi 60 metrů krychlových čedičového kamene opět ručně vynosit z údolí k patě věže a následně usadit zpět," uvedl. Nyní provádí závěrečné práce. Hrad založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. Vypíná se na skalnatém ostrohu asi dva kilometry od frekventované silnice z Karlových Varů do Chomutova.

Ze sportu:

Český jezdec Tomáš Enge odstartuje do sedmého závodu mezinárodního mistrovství FIA formule 3000 z prvního místa. V kvalifikaci v Silverstonu obhájil závodník týmu Arden International loňské vítězství a vyjel si "pole position". Z první řady odstartuje do závodu společně s Engem lídr seriálu, Francouz Sebastien Bourdais z týmu Super Nova, na něhož český jezdec ztrácí třináct bodů.

Bronzové medaile ve střelbě ze vzduchové pušky na běžící terč 30+30 ran vybojovalo na mistrovství světa ve finském Lahti české družstvo ve složení Tomáš Caknakis, Bedřich Jonáš a Michal Bolík. Individuálně se však žádný z nich na stupně vítězů neprosadil.

O pouhé tři sekundy zaostala juniorka Vendula Trnková za medailovým umístěním v závodu na mistrovství Evropy v triatlonu v maďarském Györu. Česká reprezentantka prohrála v závěrečném běhu souboj o cenný kov s Vanessou Fernandesovou z Portugalska, přesto si polepšila o dvě místa proti loňskému výsledku na šampionátu v Karlových Varech. Titul získala Wendy de Boerová z Nizozemska, na kterou Trnková ztratila 20 sekund.

Zlato v úvodní disciplíně mistrovství republiky v dráhové cyklistice vybojoval na pražském velodromu na Třebešíně Pavel Buráň. Nejlepší český dráhař zdolal ve finále sprintu svého klubového kolegu z Dukly Brno Arnošta Drcmánka a do své bohaté sbírky z domácích šampionátů přidal již 32. zlatou medaili.

Útočník Petr Nedvěd platí v NHL za jednoho z nejlepších českých hokejistů, přesto však do národního týmu nakoukl jen sporadicky. Bilance pouhých čtyř startů jeho nesporným kvalitám ani platu přes čtyři milióny dolarů za sezónu zdaleka neodpovídá. Tvořivý centr s výjimečnými schopnostmi číst hru sám několikrát projevil touhu znovu obléci reprezentační dres, nicméně prý až nyní - s příchodem kouče Slavomíra Lenera - cítí, že se jeho přání možná naplní. Rodák z Liberce se částečně diskvalifikoval sám poté, co v roce 1989 ilegálně opustil republiku a o pět let později navíc hrál na olympijském turnaji v Lillehammeru ve stříbrném výběru Kanady, čímž podle pravidel Mezinárodní hokejové federace pozbyl právo reprezentovat v budoucnu při největším sportovním svátku planety svoji rodnou zemi.

Další absenci v play off NHL nehodlají movití New York Rangers dopustit. Proto před nadcházející sezónou znovu vložili obrovské sumy do posil a v sítích uvízly velké ryby - útočník Robert Holík a ruský obránce Darius Kasparaitis. Jakoby z povzdálí pozoruje transakce klubu z Manhattanu český křídelník Radek Dvořák. Uplynulý ročník pro něho skončil v březnu těžkým zraněním pravého kolena a navíc mu po sezóně vypršela smlouva.

Krátce o sobotním počasí v České republice:

V Čechách zpočátku polojasno, postupně od západu oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle krupobití. Na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

05-07-2002