Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

23-12-2003

Vstup do EU se promítne i do práce obou komor českého parlamentu

Snaha obou komor parlamentu o účinnější kontrolu vlády při posuzování evropských záležitostí, ujasnění role ústavních institucí v těchto věcech a případně i posílení úřednických aparátů - i tak by se mohl promítnout do práce sněmovny a Senátu vstup do Evropské unie. Mohl by ale mít ještě viditelnější podobu. Do Evropského parlamentu chce kandidovat mnoho známých zákonodárců, takže Senát a sněmovna by mohly přijít o tváře, které jsou s nimi neodmyslitelně spjaty. Obě komory českého parlamentu začaly v souvislosti se vstupem připravovat změny v jednacích řádech. Schválit je mají na jaře. Do chodu sněmovny i Senátu pravděpodobně zasáhnou i červnové volby do Evropského parlamentu.

Ministerstvo povolilo bagrovat koryto Radbuzy v centru Plzně

Ministerstvo životního prostředí povolilo Povodí Vltavy vybagrovat v rámci odstraňování následků povodní z roku 2002 koryto řeky Radbuzy v centru Plzně. Protože v lokalitě žije zvláště chráněný, kriticky ohrožený mlž velevrub malířský, muselo investorovi vystavit výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Bagrování koryta má předejít případnému rozlití rozvodněné řeky do města během povodní. Ekologové s ním nesouhlasí, protože těžká technika podle nich kolonii mlžů zcela zničí. Proti rozhodnutí, které kritizuje zejména sdružení Děti Země, se lze ještě odvolat do 15 dnů po doručení, jinak bude platit až do konce příštího roku. Ministerstvo ale z důvodu obecného zájmu, který podle úřadu spočívá v nebezpečí ohrožení majetku a zdraví občanů vzhledem k ročnímu období, vyloučilo odkladný účinek rozkladu. Bagrovat se tak může začít po konzultacích s Agenturou ochrany přírody a krajiny prakticky ihned. Pokud budou zachovány stanovené podmínky, například hloubka bagrování, neměla by úprava koryta podle ministerstva narušit stanoviště velevruba ani podmínky pro vývoj jeho larválních stadií. Na práce bude dohlížet odborník z Agentury ochrany přírody a krajiny. Aby se omezilo přímé ohrožení živočicha, je podmínkou zajištění transferu nalezených jedinců nebo jejich dočasného umístění v nádobách a navrácení zpět. Na vybagrování řeky vyčlenila prostředky evropská banka, měly být proinvestovány do konce letošního roku. Ze stejného důvodu ministerstvo nedávno umožnilo bez ohledu na výtky ekologů vybagrovat i dno Berounky.

Afghánci nepotřebují potraviny, ale dlouhodobou pomoc

Afghánistán už nepotřebuje přísun potravin, ale dlouhodobější pomoc. Dobrovolníci, kteří v této zemi působí, by se měli soustředit na podporu zdravotnictví, školství, zemědělství a dalších odvětví, která se potýkají s potížemi a znesnadňují každodenní život obyvatel. Vyplývá to z bilanční zprávy společnosti Člověk v tísni za letošní rok. Přestože už Afgháncům podle zprávy nehrozí hladomor, problémy, s nimiž se jejich země potýká, jsou i tak obrovské. Například dětská úmrtnost je v Afghánistánu jednou z největších na světě, míní sdružení. Potíže jsou podle něj také ve školství. Další závažné nedostatky odhalili humanitární pracovníci v zemědělství, jehož rozvoji brání především nedostatek vodních zdrojů. Většina zemědělských oblastí v Afghánistánu je nicméně obdělávána, a když je počasí milosrdné, úroda na obživu lidí vystačí. Hlubší vrásky však dělají Afgháncům časté kriminální delikty, hlavně loupeže a únosy, tvrdí sdružení. Pracovníci Člověka v tísni rozšířili v letošním roce své aktivity především v centrálním Afghánistánu. V severním Afghánistánu se činnost mise soustředila především na pomoc vracejícím se uprchlíkům a na obnovu vodních zdrojů. Prostředky na humanitární pomoc společnost čerpala ze sbírky SOS Afghánistán, další peníze získala od světových humanitárních organizací a české vlády.

Člověk v tísni chce v Iráku podporovat nezisková sdružení

Podpora místních neziskových sdružení a organizování studijních pobytů na českých vysokých školách - to jsou některé plány na příští rok, které si vytyčili pracovníci irácké mise společnosti Člověk v tísni. Iráčanům chtějí nabídnout také vzdělávací kurzy a hodlají pokračovat i v obnově zdravotnických a školských zařízení. Vyplývá to z výhledu, který sdružení nastínilo v bilanční zprávě za rok 2003. Činnost dobrovolníků v Iráku se letos soustředila do provincie Missan na jihovýchodě země. Sdružení do oblasti dopravilo několik zásilek léků, zdravotnického materiálu i základního lékařského vybavení. Zároveň pomohlo s opravou 25 nemocnic a poliklinik. Další pomoc směřovala do školství. Část prostředků získala organizace od českých ministerstev zahraničí a vnitra, zbytek od zahraničních nadací a agentur OSN. Sdružení v letošním roce zprostředkovalo Iráčanům pomoc za více než 80 milionů korun.

Člověk v tísni letos v Čečensku nechtěl jen rozdávat

Jídlo za práci - takové heslo letos razili někteří pracovníci společnosti Člověk v tísni, kteří působí v severním Kavkaze. Stejnojmenný projekt měl snížit závislost místních obyvatel na potravinové pomoci rozdávané zdarma. V čečenské metropoli Grozném zprostředkoval každý měsíc práci zhruba dvěma tisícovkám lidí, vyplývá z bilanční zprávy společnosti za letošní rok. Člověk v tísni pomáhá lidem v Čečensku a Ingušsku již čtvrtým rokem mimo jiné dodávkami základních potravin do postižených oblastí. V Grozném si však letos museli někteří lidé jídlo zasloužit - nejčastěji odklízením ruin, úklidem ulic či prací na obnově zeleně. Společnost letos lidem rozvážela také materiál na opravy poničených obydlí. V Ingušsku otevřeli dobrovolníci chráněnou dílnu pro dospívající mládež, která ve válce utrpěla zranění. Mladí lidé v ní mohou vyrábět speciálně upravený nábytek a další pomůcky pro tělesně postižené. V Grozném letos pracovníci mise založili centrum pomáhající matkám s dětmi, které ve válce ztratily partnery nebo část rodiny. Část prostředků získala organizace ze sbírky SOS Čečensko, další od zahraničních nadací a agentur OSN. Sdružení v letošním roce zprostředkovalo v severním Kavkaze pomoc za více než 96 milionů korun.

V Praze i Chomutově zkomplikovaly lidem život poruchy vodovodu

V Praze i Chomutově zkomplikovaly lidem předvánoční čas odstávky vody. Vodárenským firmám se přes úterek podařilo poruchy na potrubí, které odstávky v obou případech zapříčinily, opravit a obyvatelé pražských sídlišť v jihozápadní části města i chomutovského sídliště Březenecká už vodu opět mají. V Praze vznikla havárie na přivaděči vody v ulici Jeremiášova v Praze 13, kde vznikla trhlina. Snížený tlak vody měli lidé bydlící ve Stodůlkách a na Malé a Velké Ohradě. V celé oblasti byla obnovena dodávka po 15:00. Voda přestala téct v úterý ráno také v Chomutově na sídlišti Březenecká, kde bydlí několik tisíc lidí. Pohotovostní četa Severočeských vodovodů a kanalizací hledala závadu od 05:30, po zhruba dvou hodinách odhalila prasklý vodovod nad supermarketem Penny. Zásobování vody firma zajišťovala náhradním zdrojem i cisternami. Pro obyvatele Chomutova není přerušení dodávek vody první pohromou před vánočními svátky. Po poruše potrubí horkovodu se o víkendu ocitli spolu s lidmi z blízkého Jirkova i bez tepla a teplé vody. Dodávky teplárna obnovila v pondělí.

Zaměstnanci válcovny Noval dostanou mzdu do 29. prosince

Na 50 zaměstnanců kladenské válcovny Noval dostane listopadovou mzdu nejpozději do 29. prosince, informoval o tom zástupce odborů Stanislav Tomášek. Na rozdíl od svých kolegů ze Železáren Hrádek a Železáren Chomutov nedostanou kladenští zaměstnanci pouze 10.000 korun zálohy, ale celou mzdu. Majitel továrny Zdeněk Zemek, jehož firmu trápí nedostatek základního kapitálu, v pátek zaměstnancům přislíbil, že zpožděnou výplatu dostanou v pondělí nebo v úterý. Svůj slib však nedodržel. Opakované zpožďování výplat ohrožuje i jednání o kolektivní smlouvě. V případě, že Zemek svůj slib nedodrží, jsou odboráři připraveni k uspořádání odvetné akce. Bližší podrobnosti však zástupce odborů nespecifikoval. Problémy s vyplácením mezd mají i další Zemkovy firmy. Zářijové výplaty nedostalo 550 zaměstnanců Železáren Hrádek. Přes 80 pracovníků nakonec vstoupilo do výstražné stávky. Podobné problémy mají i chomutovské železárny. Jejich zaměstnanci výplatu sice dostali, ale o týden později a o 2000 korun nižší.

Praha snížila sazby za komerční akce v cenných parcích

Pražský magistrát snížil sazby pronájmu cenných parků a zahrad za různé komerční akce, které v nich povolí. Pražští radní rozhodli, že klesnou zhruba o polovinu a budou činit od 10.000 do 50.000 korun za den. Vyhověli požadavku filmařů, podle nichž byly poplatky příliš vysoké. Snížené sazby se týkají Královské obory, Letenských sadů, Petřína, obory Hvězda, Vrtbovké zahrady a sadů na Vítkově. Za hudební a divadelní produkce byla stanovena denní částka 10.000 místo 25.000 korun. Za natáčení filmu kromě dokumentů zaplatí tvůrci 25.000 korun za den, dosud to byl dvojnásobek. Také jeden den reklamní akce vyjde na polovinu, tedy 50.000 korun. Nájemné na jiných prostranstvích než v parcích radní filmařům nezměnili. V památkové rezervaci, vyjma Staroměstského a Václavského náměstí, činí deset korun za metr čtvereční za den. Na Karlově mostě kromě toho účtuje Praha 1 denní poplatek 250.000 korun. Jeden den filmování na Staroměstském náměstí vyjde na 90.000 korun. Nájem na Václavském náměstí činí 50 korun za metr čtvereční a den. Mimo území rezervace filmaři platí denně pět korun za metr čtvereční. Podle radního Igora Němce má město velký zájem na tom, aby se se v metropoli filmy natáčely. Nejde jen o příjmy magistrátní pokladny, ale především o prezentaci města v zahraničí, citoval Němce magistrát.

Úředníci Prahy 1 povolení ke stojanu na vánoční strom nenašli

Úředníci Prahy 1 nenašli v archivu stavebního úřadu povolení k podzemnímu stojanu na Staroměstském náměstí, do kterého se dává vánoční strom. Řekla to vedoucí odboru výstavby první městské části Marie Švihovcová, podle níž prozkoumají archiv ještě jednou. Spekulace o tom, že díra v zemi vznikla v minulosti načerno, se objevily, když se začátkem prosince vánoční smrk zřítil. Podpovrchový stojan byl na náměstí postaven při rekonstrukci elektrických rozvodů pro vánoční trhy. Vše mělo být stavebnímu úřadu ohlášeno, uvedl dříve magistrát s odkazem na tvrzení projektanta. Stavební úřad by projekt na opravu vedení, kterou prováděla někdejší magistrátní organizace Správa veřejného osvětlení, podle vedoucí mít měl. Strom, který na náměstí postavil pořadatel vánočních trhů Folk Art Production, se zřítil za silného větru 6. prosince a poranil čtyři lidi. Nejhůře dopadl britský turista, který skončil se zlomeninami stehenních kostí a bederní a hrudní páteře v nemocnici. Cizinec se už vrátil do Velké Británie a údajně se hodlá soudit o odškodnění. Pádem stromu se zabývá policie pro podezření z obecného ohrožení. Podle informací z pražské policejní správy vyšetřování dosud není uzavřeno.

Sbírka Pozvedněte slabé už vynesla přes čtvrt milionu korun

Více než čtvrt milionu korun už vybrala Nadace Euronisa v rámci sbírky Pozvedněte slabé, kterou zahájila 1. prosince. Vybrané prostředky pomohou týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem, nemocným a opuštěným seniorům i zdravotně a mentálně postiženým lidem z české části Euroregionu Nisa. Sbírka je koncipována na více let a uskuteční se na celém území české části Euroregionu NISA, který zahrnuje čtyři okresy Libereckého kraje a Šluknovský výběžek. V předvánočních týdnech mohli dárci přispívat přímo do kasiček rozmístěných v některých obchodních centrech. Nyní mohou peníze posílat na speciální účet 705 705 705/2700 u HVB banky. Na konto sbírky poputuje také výnos lednového benefičního koncertu primátora Liberce a jeho plesu.

Trh ovládly Vánoce, koruna klidná na 32,54 Kč/EUR a 26,23 Kč/USD

Trhy ovládla vánoční nálada a obchodování s korunou téměř ustalo. Kurz české měny se pohnul pouze o několik haléřů a zakončil na 32,54 Kč za euro. Klid nastal i na eurodolarovém trhu, kde se kurz ustálil na 1,24 USD/EUR a koruna se tak obchodovala za 26,23 Kč za dolar. Na trhu se objevilo pouze několik menších klientských obchodů. Až do konce roku by se nemělo udát nic významného, kurz by se měl udržet kolem hranice 32,50 Kč/EUR. Obchodníci se na trh vrátí až v lednu a kurz koruny by poté měl zamířit k úrovni 32 korun za euro, shodli se odborníci. Na konci příštího roku by se podle nich koruna mohla obchodovat za 30,40 až 31,50 Kč/EUR. Vůči dolaru by se mohla dostat na 25,60 Kč/USD. K posílení ji podle nich bude tlačit příliv zahraničních investic a vstup do Evropské unie.

Lidé před Vánocemi vybírají z bankomatů miliardy korun

Rekordní utrácení českých domácností pokračuje. Lidé před Vánocemi vybírají z bankomatů miliardy korun týdně. Roste nejen počet, ale i průměrná výše výběrů, která dosahuje až 5000 korun. Lidé peníze nejen vybírají, ale k nákupům často používají i kartu. Česká spořitelna zaznamenala 12. prosince historický rekord, když její klienti vybrali za jediný den 1,5 miliardy korun, zatímco obvyklá denní norma činí 600 tisíc Kč. Lidé z bankomatů vybírají také stále větší částky. Ceny letos v obchodech téměř nerostly, řadu měsíců dokonce klesaly. Čechům navíc rychle stouply platy a lidé rekordně utráceli. Stále oblíbenější jsou také nákupy na dluh. Úroky jsou minimální a firmy se předhánějí v nabídce zboží na splátky. V říjnu domácnosti dlužily již přes 220 miliard korun.

Uživatelé mobilů začínají hromadně dobíjet kredit kvůli DPH

Mobilní operátoři zaznamenali před koncem roku zvýšený zájem o dobití kreditu u předplacených karet do mobilních telefonů. Důvodem je lednové zvýšení DPH z pěti na 22 procent. Zákazníci, kteří si kredit dobijí ještě letos, budou za něj v příštím roce volat za ceny roku 2003, tedy o 16,2 procenta levněji. V některých prodejních místech se již objevil nedostatek dobíjecích kupónů. Rady operátorů, jak mají zákazníci postupovat při dobíjení kreditu před koncem roku, se liší. Zatímco Český Mobil radí kvůli možnosti vyšší dobíjecí částky využít bankomat, T-Mobile naopak varuje před frontami u terminálů Sazky a bankomatů a radí kupovat kupóny. Právě nákup kreditu přes sázkové terminály je u druhého největšího operátora nejoblíbenější variantou dobíjení. Eurotel doporučuje Go kupóny zakoupit na značkových prodejnách nebo u větších dealerů, kteří jsou kupóny všech nominálních hodnot dostatečně zásobeni. Lidé by si rovněž podle operátorů měli kredit dobít co nejdříve a nenechávat to až na poslední dny roku, kdy lze očekávat největší nápor.

Většina řetězců bude mít otevřeno o Štědrém dnu i na Silvestra

Většina maloobchodních řetězců by měla sloužit svým zákazníkům o Štědrém dnu i na Silvestra a některé i během vánočních svátků. V mimosvátečních dnech by měly potom mít největší řetězce otevřeno minimálně do 22:00 hodin. Většina maloobchodníků upozornila na rozdílnou otvírací dobu jednotlivých prodejen v síti podle režimů velkých nákupních center. Maloobchodní prodej do pozdních nočních hodin a nonstop prodej včetně svátků by mohl v příštím roce v České republice skončit s přijetím zákona o omezení pracovní doby. Návrh tohoto zákona má podle posledních signálů ze sněmovny velkou šanci parlamentem projít.

Brněnské HaDivadlo se po odkladech dočkalo prostoru v paláci Alfa

Brněnské HaDivadlo se po několika odkladech způsobených problematickou rekonstrukcí dočkalo nového prostoru v paláci Alfa v Poštovské ulici. V úterý zahájila divadelní Švandova kavárna, v neděli diváci uvidí hru Tři sestry. Původně měl provoz divadla zahájit minifestival Otvírák, ten se nakonec uskuteční až 10. ledna. Již v neděli a v pondělí však divadlo uvede ze svého repertoáru oblíbenou hru Antona Pavloviče Čechova Tři sestry v režii Sergeje Fedotova. Na 14. ledna je naplánována první premiéra sezony, hra Jiřího Pokorného Hrdinové. Na leden se chystá i hostování divadla bratislavské Vysoké školy múzických umění se hrou "Opustený západ". Nový prostor se měl původně otevřít již před měsícem, poté se plánované otevření přesunulo na polovinu prosince, i z tohoto termínu však sešlo. Divadlo muselo zrušit již domluvená hostování slovenských souborů.

České deníky informovaly o vítězství Pavla Nedvěda v anketě o Zlatý míč

Zatímco všechny české deníky informovaly o pondělním vítězství Pavla Nedvěda v anketě o Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy na titulních stranách a velkými písmeny, před 41 lety přinesl Československý sport o stejné trofeji pro Josefa Masopusta jen malou noticku. Tehdy, 18. prosince 1962, zprávě téměř nikdo nevěnoval pozornost. Ve sportovním deníku sice byla umístěna na titulní straně, ale až pod zprávami o vítězství československých hokejistů v přátelském zápase nad kanadským týmem Saskatoon Quakers 9:4 ("Trpká lekce kanadskému hokeji") a o výhře čs. basketbalistek v dalším přáteláku nad týmem Polska. Hned vedle zprávičky "Masopust nejlepší v Evropě" umístil list podstatně "důležitější" zprávu o plánované schůzi III. pléna ÚV ČSTV, které mělo projednat závěry XII. sjezdu KSČ. Fotografii fotbalisty deník nepřinesl a čtenáři by ji nenašli ani v dalších listech, které o vítězství v anketě informovaly v krátkých zprávách na svých zadních stránkách. Československý sport se k Masopustově ocenění vrátil ještě o čtyři dny později, ale na třetí straně vydal jen rozšířenou verzi první noticky.

A ještě krátce o počasí na území České republiky.

Bude jasno, později na severozápadě Čech polojasno. Teploty -6 až -2 stupně Celsia, na horách kolem -6 stupňů Celsia. Vát má slabý proměnlivý vítr.

23-12-2003