Denní souhrn zpráv Zprávy

24-06-2010

Předsedkyní sněmovny je Miroslava Němcová, místopředsedy Parkanová, Klasnová a Zaorálek

Předsedkyní sněmovny se stala podle očekávání první místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. V tajné volbě dostala 118 z 200 hlasů. Porazila místopředsedu ČSSD Lubomíra Zaorálka, který obdržel 79 hlasů. Němcová tedy dostala hlasy všech poslanců vznikající koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Krátce po zvolení Němcová v krátkém projevu zdůraznila, že sněmovna bude i nadále místem názorových střetů, přála by si prý však, aby byla i obrazem tolerance a spolupráce. Zaorálek po vyhlášení výsledku uvedl, že se obsazování postů ve sněmovně nemělo stát součástí vyjednávání o vládě. Podle svých slov se obává, že sněmovna ztratí kontrolní funkci nad vládou. "Může to být tak, že se sněmovna stane převodní pákou vlády, kde zákony procházejí jako nůž máslem. Myslím, že důstojnější poloha sněmovny je, když se stane místem korektní oponentury," prohlásil Zaorálek.

Místopředsedy sněmovny se stali Vlasta Parkanová (TOP 09), Kateřina Klasnová (Věci veřejné) a Lubomír Zaorálek (ČSSD). Neuspěl podle očekávání komunistický kandidát Vojtěch Filip. Parkanová a Klasnová dostaly v tajné volbě hlasy poslanců vznikající koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných (VV) i dalších stran. Zástupci rodící se koalice museli přispět i ke zvolení Zaorálka.

Fischerova vláda v pátek schválí svou demisi

Sněmovna ukončila svou ustavující schůzi. Příště se poslanci sejdou ve středu 7. července. Vláda nyní může podat demisi. Premiér Jan Fischer potvrdil, že jeho vláda se sejde v pátek ráno a odsouhlasí svou demisi. Dodal, že on sám se těší na "pasivní odpočinek", na dny, kdy nehodlá dělat nic. Na podzim jej čeká místo ve vedení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Fischer připustil, že už je "jednou nohou" v Londýně, kde EBRD sídlí. Ve čtvrtek poznamenal, že právě v tyto dny se v Praze koná konference banky. Na její okraj prý absolvoval mnoho jednání, včetně personálních pohovorů se svými budoucími podřízenými.

Koaliční experti na právo chtějí debatu o změně systému soudů

Koaliční lídři už dostali od svých expertů na právo a veřejnou správu 80 programových bodů, které by podle nich měla rodící se vláda ODS, TOP 09 a VV prosazovat. Vyjednavač ODS Zdeněk Zajíček ČTK řekl, že mezi novinkami uzavřené kapitoly je například závazek, že koalice otevře diskusi o zjednodušení současné čtyřstupňové soudní soustavy. Strany také chtějí, aby byli všichni úředníci a další lidé ve službách státu jmenováni do funkcí na dobu určitou, týkalo by se to nově například i státních zástupců. "Vytvořil by se tak přirozeně princip rotace funkcí a přispělo by to k omezení klientelismu," uvedl Zajíček. Novinka by se týkala také ministerských úředníků, rad i funkcionářů na krajských úřadech.

V oblasti justice se vyjednávači ODS, TOP 09 a VV dohodli na tom, že co nejrychleji vpustí do debaty ve sněmovně předlohy připravené už dříve kabinetem Mirka Topolánka, například nový občanský zákoník. Uzavřena jsou i citlivá témata, jako je zřízení metropolitní policie či institut předstíraného úplatku. V prvním případě vláda zadá analýzu, která popíše, kde se překrývá činnost státní a městské policie a kde je třeba provést změny. V případě předstíraného úplatku experti došli k závěru, že už nyní má policie dost nástrojů, aby mohla předstíraný úplatek v boji proti korupci používat.

Už dříve se vyjednávači shodli na potřebě novely takzvaného náhubkového zákona, podle kterého hrozí novinářům za citace z policejních odposlechů až pětimilionová pokuta. Tým se shodl také na tom, že by v budoucnu mělo být možné pouze "konstruktivní" vyslovení nedůvěry vládě. Nebylo by tedy možné vyslovit vládě nedůvěru bez převzetí vládní odpovědnosti. Straničtí experti shodli také na omezení praxe legislativních přílepků, praxi pozměňovacích návrhů k zákonům čeká zpřísnění. Koalice by měla připravit také uzákonění přímé volby prezidenta, zavést klouzavý mandát pro poslance, kteří jsou zároveň ministry a vyzkoušet možnost voleb po internetu. Expertní mezistranická skupina se shodla také na rozšíření testů spolehlivosti, které nyní absolvují policisté, i na další úředníky státní správy. Vláda bude zřejmě také chtít maximálně zprůhlednit zadávání veřejných zakázek.

Klaus navrhl na ombudsmana Evu Dundáčkovou a Johna Boka

Prezident Václav Klaus navrhl na veřejného ochránce práv bývalou poslankyni ODS Evu Dundáčkovou a občanského aktivistu Johna Boka. Kandidátkami Senátu jsou někdejší zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová a předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová. Nástupkyni či nástupce Otakara Motejla bude z nominací Senátu a prezidenta vybírat sněmovna.

Dundáčková byla od roku 1998 až do letošních sněmovních voleb poslankyní ODS za Příbramsko. Byla místopředsedkyní sněmovního ústavně právního výboru a mandátového a imunitního výboru. Letos už na poslankyni nekandidovala. Od roku 1992 je advokátkou. V době, kdy byla ve sněmovně ale svou advokátní praxi pozastavila. Někdejší disident John Bok veřejně vystupuje především jako občanský aktivista. Několikrát neúspěšně kandidoval do Senátu. Je předsedou spolku Šalamoun, který se angažuje v případech, u kterých má podezření na chybné rozhodnutí soudů. Klaus navrhl Boka na ombudsmana už v minulosti jako Motejlova protikandidáta.

Senát podpořil uznání protikomunistického odboje zákonem

Senát znovu podpořil návrh na uznání protikomunistického odboje zákonem. Aktivní účastníci tohoto třetího odboje by měli získat postavení válečných veteránů. Podle míry svého boje s komunismem by měli mít nárok na osvědčení účastníka protikomunistického odboje nebo odporu, získali by postavení válečných veteránů. Návrh senátorů ODS si zatím proklestil cestu prvním čtením. Podobný návrh Senát schválil už předloni v březnu, bývalá sněmovna jej ale za dva roky nedokázala projednat. Tvůrci zákona v čele s místopředsedou horní komory Jiřím Liškou (ODS) proto přišli s návrhem znovu, pouze mírně jej upravili.

Osvědčení by podle předlohy nemohli získat příslušníci nebo spolupracovníci komunistických bezpečnostních složek, členové Lidových milicí nebo prověrkových komisí. Nárok na něj nemají mít ani členové předlistopadové komunistické strany vyjma těch, kteří byli ve straně od 1. ledna 1968 do 1. května 1969, tedy období Pražského jara. Rozdíl mezi odbojem a odporem je podle předkladatelů zákona dán mírou rizika nebo volbou prostředků boje s komunismem. Osvědčení odbojáře by mohli získat například ti, kteří s komunistickým režimem bojovali se zbraní v ruce, prováděli sabotáže, převáděli přes hranice, byli pro své postoje vězněni nejméně tři roky, v souvislosti s tím utrpěli vážnou újmu na zdraví a nejméně rok organizovali petice a demonstrace proti režimu. Mohli by být přijati do domovů péče o válečné veterány či jim může být poskytnut příspěvek na lázeňskou péči nebo rekreační pobyt. Ti, kdo vyvíjeli podobnou činnost v menší míře, by měli mít nárok na osvědčení účastníka odporu proti komunismu.

Senát žádá, aby ministerstvo zastřešilo i české školy v cizině

Senát vyzval ministerstvo školství, aby České školy bez hranic pro české děti v cizině zařadilo do rejstříku svých škol. Měly by tak mít možnost vydávat vysvědčení a osvědčení o výuce češtiny a českých reálií. Senát tak rozhodl v závěru své červnové schůze na návrh své komise pro krajany. "Podpora projektu Českých škol bez hranic je důkazem zájmu České republiky o návrat českých občanů zpět do vlasti," uvedl místopředseda komise Tomáš Grulich (ODS). V těchto školách se učí děti Čechů, kteří v cizině dlouhodobě pracují. Podle kvalifikovaných odhadů odešlo do ciziny po roce 1989 hlavně za prací přibližně 100.000 lidí.

Zatím dobrovolnický projekt má podporu ministerstva zahraničí, pro ministerstvo školství je ale zatím jen doplňkovým zájmovým vzděláváním. Jeho zařazení do českého školského systému má prý řadu právních překážek. "Nejedná se o školu s kompletním vzdělávacím programem," uvedl nedávno vrchní ředitel legislativy ministerstva školství Miroslav Šimůnek. Podotkl, že krajanské děti navštěvují zároveň základní školu v zemi, kde žijí. Grulich podotkl, že ministerstvo slíbilo už předpůldruhým rokem vypracovat právní analýzu, jak by bylo možné tyto školy zařadit do vzdělávací soustavy. Institucionalizace výuky by měla umožnit nejen její zkvalitnění, ale dětem českých rodičů mimo jiné umožnit, aby mohly plynule přejít do standardní české školy bez nutnosti každoročně se vracet do ČR kvůli absolvování zkoušky.

Vysoké školy by příští rok chtěly alespoň 25 miliard korun

Nejméně 25 miliard korun by v příštím roce mělo podle představ rektorů zamířit do českého vysokého školství. V případě, že by se rozpočet pro vysoké školy pohyboval v této výši, podařilo by se alespoň smazat zhruba třímiliardový deficit, který ve financování vysokých škol vznikl v uplynulých dvou letech. Novinářům to po zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) v Opavě řekl její předseda Petr Fiala. V posledních letech finanční prostředky, které školy dostávaly na jednoho studenta, klesaly. Snížení na jednoho studenta podle Fialy oproti roku 2007 činí v letošním roce 25 procent. Rektoři by rovněž uvítali dlouhodobou koncepci financování vysokých škol tak, aby jejich příjmy byly jasné alespoň v časovém horizontu tří až pěti let. "Školy si potřebují naplánovat počet studentů, počet pracovníků, aby tady byla nějaká vize. Když má stát nějaké požadavky vůči školám, tak by jasně také měl říct, kolik jim na to reálně dá, školy se tomu potom přizpůsobí," uvedl místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační Luboš Chaloupka. Každoroční dohadování o financích rektoři považuji za nedůstojné.

Podle Fialy většina rektorů vítá chystané školné, žádné oficiální stanovisko však ČKR ke školnému nepřijala. Školné by však podle mínění rektorů rozhodně nemělo nahrazovat nedostatek financí směřujících do vysokých škol. Proti možnému zavedení školného na českých vysokých školách se ale začínají bouřit studenti. Iniciativa SOS student už začala organizovat petici proti zavedení školného.

Lidé dávají na připojištění méně, příspěvek klesl na 429 Kč

Lidé si na penzijní připojištění ukládají méně peněz. Průměrný měsíční příspěvek účastníka v prvním čtvrtletí klesl na 429 Kč, když v roce 2009 činil 444 Kč a předloni 450 korun. Novinářům to řekl viceprezident Asociace penzijních fondů Petr Beneš. Příspěvky na připojištění jsou tak pod dvěma procenty průměrné hrubé mzdy a nemohou tak prý vyrovnat pokles příjmu při odchodu do důchodu. Důvodem poklesu příspěvku na penzijní připojištění mohou být jak nízké výnosy penzijních fondů, tak vyšší regulace ze strany státu, řekl ČTK analytik společnosti AWD ČR Tomáš Rampula. Dalším důvodem může být podle něj nejistota lidí ohledně budoucnosti penzijních fondů po penzijní reformě. Zejména mladí lidé si velmi často přispívají jen 100 Kč, aby získali dříve nárok na tzv. výsluhovou penzi a ke svým penězům se dostali dříve, doplnil šéfredaktor serveru Investujeme.cz Petr Zámečník.

Íránské velvyslanectví kritizovalo zprávu BIS

Íránské velvyslanectví v Praze kritizovalo výroční zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS), podle níž Írán loni v Česku usiloval o získání komponentů, které je možné použít i pro výrobu zbraní hromadného ničení. Podle BIS k tomu Írán používá zprostředkovatelské firmy a složité obchodní cesty. Velvyslanectví v prohlášení zaslaném ČTK tvrdí, že zpráva není vyhotovena na základě prokázaných skutečností, ale na předpokladech a domněnkách. V prohlášení íránská diplomacie připouští zájem o výrobky, které nepodléhají mezinárodní kontrole. Ovšem tvrzení BIS, že je lze použít i ke stavbě kontrolovaného zařízení, jsou v rovině spekulací, dodala. "Je udivující, že dokument této povahy není vyhotoven na základě prokázaných skutečností," uvedl Írán ke zprávě BIS.

Mezinárodní společenství kritizuje Teherán kvůli kontroverznímu jadernému programu. Západ podezřívá Írán ze snahy vyrobit atomovou zbraň. Íránští představitelé svůj jaderný program označují za mírový. Írán podle svého zastupitelského úřadu v ČR uvádí, že vlastnictví zbraní hromadného ničení je proti lidským a islámským principům. Nemá podle mise místo v obranném systému Íránu. Šéf české diplomacie Jan Kohout na dotaz ČTK ke zprávě BIS uvedl, že české zpravodajské služby pracují velmi efektivně a jsou schopny komplikované případy rozplétat.

Senát navrhl pětiletý odklad zavedení elektronických vinět

Senát schválil návrh na pětiletý odklad zavedení elektronických vinět, které mají od příštího roku nahradit dosavadní papírové dálniční známky. Změnu navrhli senátoři ODS, ČSSD a KDU-ČSL, předlohou se nyní budou zabývat poslanci. Odpůrci vinět argumentují hlavně tím, že tento systém je předražený. S tím nesouhlasí společnost Kapsch, která by měla být podle právního rozboru ministerstva dopravy jediným dodavatelem vinět. Kapsch vyčíslil šestileté náklady na zavedení a provoz vinět na necelých pět miliard korun.

Sněmovna se viněty pokusila letos už jednou úplně zrušit, tento návrh ale neprošel, a to zejména hlasy poslanců ODS a KSČM. Nyní se ale situace změnila. Vyjednavači stran možné budoucí vládní koalice, tedy ODS, Věcí veřejných a TOP 09 se shodli, že zavedení vinět by mělo být odloženo. Ke zrušení vinět vyzvala minulý týden také sociální demokracie. Ministerstvo dopravy v úterý oznámilo, že nechá rozhodnutí osudu elektronických krabiček na novém vedení resortu. Zavedení vinět schválila sněmovna loni v červnu, ačkoli její hospodářský výbor doporučil tento návrh z novely vyřadit. Senát je také navrhl vyřadit, ale poslanci ho přehlasovali.

Horní komora navrhla zrušit bodový trest za malé překročení rychlosti

Senát navrhl zrušit bodový trest za malé překročení rychlosti, za naměření alkoholu do 0,3 promile nebo nezapnutí světel u vozidla. Zpřísnit chce naopak trest za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a ohrožení jiných účastníků provozu. Návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích nyní dostane k posouzení sněmovna. "Bodově by měly být evidovány pouze přestupky, které reálně ovlivňují lidský život a lidské zdraví," uvedl autor novely Jiří Žák. Počet přestupků, za které mají být udělovány body, proto novela navrhuje snížit ze současných 44 na 27. Novela podle jejích tvůrců vychází z návrhů expertní skupiny ministerstva dopravy a dalších předloh, které bývalá sněmovna nestihla přijmout. Byl projednán s ministerstvem dopravy i s policií.

Havránková má zdravotní potíže, smlouvu k D11 nepodepsala

Statkářka Ludmila Havránková má zdravotní potíže a musela vyhledat ošetření v královéhradecké nemocnici. Nemohla se proto dostavit do Prahy k podpisu smluv o pozemcích, které stát potřebuje pro dostavbu dálnice D11. Případ tak bude v pondělí znovu řešit vláda. Čtvrtkem totiž vypršel vládou určený poslední termín pro podpis smluv, jinak podle vládního usnesení sáhne stát k vyvlastnění. Právní zástupce selky Pavel Černohous chce navrhnout Ředitelství silnic a dálnic jiný termín, konkrétní čas a datum prý určí až podle zdravotního stavu statkářky. "Je to věc dohody, možná mezitím oni sami něco navrhnou," uvedl právník. ŘSD se podle mluvčí Martiny Vápeníkové snažilo udělat vše pro to, aby se smlouvy podepsaly ještě ve čtvrtek. "Ředitelství silnic a dálnic ČR nabídlo paní Havránkové, že se vzhledem k její indispozici operativně dostaví do místa jejího bydliště i s notářem," uvedla Vápeníková. Černohous však snahu státu odmítl. "Stav paní Havránkové to neumožňuje," řekl ČTK. Podle Černohouse Havránková na svém záměru podepsat dohodu nic nemění.

Vláda přitom již před několika týdny rozhodla o vyvlastnění pozemků. Rozhodnutí poté ale pozastavila, neboť sestry vyjádřily ochotu jednat a následně ministrům předložily parafované smlouvy. Při nedodržení termínu však mohou kroky vedoucí k vyvlastnění pokračovat.

Úroda ovoce bude podprůměrná, výrazně méně bude meruněk a višní

Letošní úroda ovoce by měla být proti minulým letům podprůměrná a dosáhnout 160.726 tun. Proti loňsku je to o deset procent méně, v porovnání s průměrem posledních pěti let to představuje snížení o sedm procent. Propad o více než 60 procent se čeká u meruněk, výrazný pokles bude i u višní a broskví. Vyplývá to z odhadů sklizně k polovině června. ČTK to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Důvodem slabé úrody je nepříznivé počasí v době květu stromů.

Zdravotnické odbory odmítají záměr politiků zrušit platové tarify

Zdravotnické odbory odmítly záměr stran budoucí trojkoalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných zrušit platové tarify ve zdravotnictví. Trvají na tom, že stupnice platových tarifů lékařů, sester a nezdravotnických pracovníků se mají sblížit, protože pracují jako jeden tým. Požadavek Lékařského odborového klubu na vyšší platy lékařů podporují, rozšiřují ho ale na celý tým. K hromadným odchodům lékařů z nemocnic vyzývat nebudou. "Je nemorální, aby průměrný výdělek zaměstnanců v nemocnicích - obchodních společnostech byl o 3500 korun nižší proti výdělku v nemocnicích - příspěvkových organizacích," řekl novinářům předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Schlanger. V některých nemocnicích činí tento rozdíl podle něj dokonce až 10.000 korun. Požadavky podpořilo podpisem petice přes 10.000 odborářů, svaz ji předá poslancům.

ČLK napadla náborovou akci Mé ambulance - registrace za notebook

Náborovou akcí společnosti Moje ambulance se zřejmě bude zabývat etická komise České lékařské komory (ČLK). Síť ordinací praktických lékařů láká lidi na slib, že každý sedmdesátý nově on-line registrovaný vyhraje notebook. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka je postup společnosti neetický, pacientům prý zamlčuje, že registrací v síti ztratí svého dosavadního praktického lékaře. Vyjádření společnosti zjišťujeme. "Pojištěnec je tak nedůstojným způsobem uváděn v omyl," uvádí na webu ČLK Kubek. O prověření požádá etickou komisi. Doporučí také lékařům, kterým takto byli "odebráni pacienti", aby dávali podnět k disciplinárnímu řízení orgánům ČLK. Orgánům registrujícím nestátní zdravotnická zařízení Kubek doporučí, aby zvážily, zda se nejedná o správní delikt v jejich pravomoci. Tyto orgány a také zdravotní pojišťovny by podle Kubka měly žádat při přeregistraci pojištěnce jeho vlastnoruční podpis na listině, z níž bude zřejmé, že končí u dosavadního lékaře a nově se registruje u jiného.

Podle etických norem ČLK se lékař má zdržet všech aktivit, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou zaměřeny na rozšíření klientely. ČLK může za porušení kodexu postihnout jen své členy, nikoli majitele řetězce.

ČR poskytne 750.000 vakcín na boj proti tetanu v rozvojovém světě

Česká republika poskytne peníze na téměř 750.000 vakcín na podporu boje proti novorozeneckému a mateřskému tetanu v rozvojových zemích. Vybraly se v kampani, při níž lidé přispívali na zajištění očkování potřebným nákupem plenek s logem organizace UNICEF. Letos se v ČR podařilo podle organizátorů zajistit o téměř 200.000 vakcín víc než loni. V Česku tetanus díky plošnému očkování nepředstavuje nebezpečí. Ve světě však nemoc zabije každé tři minuty jedno dítě.

Česko zvoleno členem výboru UNESCO pro nehmotné kulturní dědictví

Česká republika byla zvolena členem mezivládního výboru UNESCO pro nehmotné kulturní dědictví. ČTK o tom v prohlášení informoval mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar. Podle něj tak Česko bude moci lépe usilovat o zápis dalších pro zemi typických kulturních jevů na prestižní seznam nehmotného dědictví, který Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu sestavuje. Na takzvaném Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva již figurují desítky jevů z celého světa. Českou republiku zatím zastupuje jen slovácký verbuňk, tanec mladíků odvedených na vojnu.

Česká republika byla zvolena 75 hlasy ze 128, mandát člena výboru je čtyřletý. V rámci volební skupiny, které je Česko členem, se o tři volná místa ucházelo šest kandidátů. Podle Cieslara ČR zvolením "posílila svou pozici na mezinárodním poli" a lépe "tak bude moci... realizovat některé své plánované záměry v dané oblasti, jakou je například zápis nových prvků nemateriálního kulturního dědictví" na reprezentativní seznam. Tento týden byla podle něj předložena k projednání nominace takzvaných slováckých jízd králů. V létě se má jednat o možnosti zápisu tradičních masopustních obchůzek na Hlinecku.

České Budějovice umožnily stavbu Kaplického "rejnoka"

České Budějovice učinily další krok pro stavbu koncertní síně od architekta Jana Kaplického. Zastupitelé souhlasili se změnou územního plánu v lokalitě Čtyři Dvory, kde by stavba připomínající rejnoka měla vzniknout. Má stát dvě miliardy korun. O stavbu koncertní síně několik let usiluje Jihočeská společnost přátel hudby. Peníze na projektovou přípravu společnost má, řekl její předseda Antonín Kazil. Na spolufinancování stavby se chce podílet silná zahraniční firma, uvedl. Garantem projektu bude kolegyně Kaplického Eva Jiřičná. "Mám velikou radost - především proto, že pokračuje dílo Jana Kaplického a že se snad bude (stavba v Českých Budějovicích) realizovat," řekla ČTK vdova po architektovi Eliška Kaplický. Architektova žena udržuje Kaplického odkaz, zejména uvádí, že bude dál prosazovat jeho projekt nové budovy Národní knihovny, který je v Česku nejznámější, avšak zcela ztratil politickou podporu.

Sport

Do 3. kola Wimbledonu postoupila poprvé v kariéře česká tenistka Klára Zakopalová, která zdolala Francouzku Aravane Rezaiovou 5:7, 6:3 a 6:3.

Česká tenistka Petra Kvitová porazila ve Wimbledonu třiadvacátou nasazenou Čeng Ťie z Číny 6:4, 2:6 a 6:2 a postoupila poprvé v kariéře do třetího kola.

Dvojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková získala na mistrovství České republiky v cyklistice druhé zlato ve třech dnech. Po úterním triumfu v individuální časovce v Holíči na Slovensku obhájila společně s Martinou Růžičkovou titul ve stejném závodě dvojic.

Cyklista František Raboň z týmu HTC Columbia se stal potřetí za sebou mistrem republiky v časovce. Druhý byl Jan Bárta a třetí Leopold König.

Počasí v České republice

Ve čtvrtek čekáme oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17 stupňů.

24-06-2010