Denní souhrn zpráv Zprávy

18-03-2004

Klaus: Zákonů máme daleko více, než je žádoucí, je třeba redukce

Příliš velký počet zákonů kritizoval ve čtvrtek v projevu k senátorům prezident Václav Klaus. Pozastavil se mimo jiné nad důsledky rychlých změn právního řádu, který se tak stává nepřehledným, nesrozumitelným a v současném rozsahu špatně aplikovatelným. "Určitě bychom měli usilovat spíše o redukci dnešního rozsahu zákonů formou revize existujícího stavu než pasivně podléhat z mnoha stran podporovanému extenzivnímu procesu tvorby nových, často velmi parciálních právních norem," řekl Klaus, který navštívil horní komoru poprvé po svém zvolení do čela státu.

Prezident zároveň varoval před nezamýšlenými doprovodnými důsledky přijímaných zákonů. "Nepodléhejme slepé víře, že pomocí nejrůznějších regulací, omezení či naopak selektivních zvýhodnění dosáhneme předem zvoleného cíle. Buďme si vědomi, že čím složitější je síť těchto zásahů, tím větší je riziko nezamýšlených důsledků," řekl Klaus.

Kvalitu legislativy dal do spojitosti s účastí v parlamentních volbách, která se postupně snižuje. Podle prezidenta by měl každý volič získat pocit, že za svůj odevzdaný hlas dostává adekvátní protihodnotu. "V případě voleb do obou komor parlamentu by měl získat protihodnotu ve zvyšující se kvalitě legislativy," podotkl Klaus.

Prezident odmítl názor, že představitelé státu na počátku devadesátých let minulého století nějak záměrně nezaváděli kvalitnější právní řád. Za hluboký, ač velmi rozšířený omyl označil představu, že bylo možné připravit zákony upravující život v postkomunistické éře ještě před jejím začátkem. "Právní řád, jako jakýkoli jiný složitý systém, vzniká často bolestným a nákladným evolučním procesem a zejména pak učením se z vlastních chyb," prohlásil Klaus. Dodal, že právo vzniká v konfliktním myšlenkovém ovzduší transformačního procesu v rámci snah politiků o uspokojování značně protichůdných zájmů a aktivit nátlakových skupin.

Legislativní i politická činnost by podle Klause měla vycházet z pozorného hodnocení reality a právního řádu, nikoli z "apriorních, krátkodobých a bezprostřední, úzce politický zájem prozrazujících soudů či odsudků". Role Senátu je v tomto ohledu mimořádně důležitá, uvedl Klaus s tím, že věří, že se v těchto věcech bude horní komora stále více prosazovat.

Senátoři souhlasí s Klausovou kritikou českého právního řádu

Senátoři, které ČTK oslovila, souhlasí s prezidentem Václavem Klausem v jeho kritice složitosti českého právního řádu. Senátory v projevu potěšilo, že prezident ocenil důležitou roli Senátu.

"Pan prezident si stěžoval právem na příliš složité zákonodárství, příliš vysoký počet zákonů, nevinil nás z toho, ona to také není naše vina," řekla ČTK senátorka Jaroslava Moserová (ODA). Senátor Martin Mejstřík (za Cestu změny) souhlasí s tvrzením, že český právní řád je složitý a je zaplevelen zákony. "Myslím si, že je to důsledek toho, jak se začalo v devadesátých letech. Také je to ovšem důsledek toho, jak fungují ministerstva a Poslanecká sněmovna. Senát už s tím moc dělat nemůže," prohlásil. Robert Kolář z US-DEU novinářům řekl, že se ztotožnil s tou pasáží projevu, kde prezident kritizoval právní řád. "Myslím si, že máme velké množství zákonů, které jsou naprosto zbytečné a omezují život v naší zemi. Já ten jeho projev pochopil jako výzvu k Senátu, aby se více zamýšlel nad tím, které zákony bude vůbec pouštět do další fáze legislativního procesu," řekl. Senátor Josef Zieleniec (za US-DEU) rozpoznal v Klausově řeči zkušenost, kterou s ním sdílí, tedy dlouhodobou účast v aktivní politice. "Byl to odraz zkušenosti, kterou máme všichni, kdo jsme v politice od počátku 90. let, tedy že právo nevznikne jen tak, že nespadne z nebe," uvedl Zieleniec. Stoprocentně se s Klausovými slovy ztotožnil senátor Jaroslav Doubrava (KSČM). "Existuje totiž celá řada vyčichlých zákonů, které sice jsou v právním řádu, ale nejsou funkční," řekl. S Klausem souhlasí rovněž v názoru, že Češi jsou otráveni přílišným počtem voleb. "Jsem starostou malé obce, takže vím, jak se na to lidé dívají," uvedl Doubrava. Řešení vidí ve sloučení alespoň některých voleb do jednoho termínu.

Právníci: Kvalitnějšími zákony proti nepřehlednému právnímu řádu

Pouze zkvalitněním tvorby jednotlivých zákonů může Česká republika bojovat proti nepřehlednému a přebujelému českému právnímu řádu. Soudí tak alespoň právníci, které oslovila ČTK. Právníci si myslí, že redukovat právní řád není příliš reálné. Nárůst počtu zákonů jde podle jejich názorů ruku v ruce s rozvojem moderního státu. Poslanec ČSSD a právník Zdeněk Koudelka soudí, že právní řád je bezpochyby složitější než byl dříve. "Domnívám se, že je to přímým důsledkem rozvoje moderního státu a například i vznikem nadnárodních právních systémů, jako je mezinárodní nebo evropské právo," řekl ČTK. S prezidentem Václavem Klausem souhlasí, ale myslí si, že tento rozvoj práva je nezvratným procesem. Důraz by mě být podle něj kladen spíše na to, aby v přijatým zákonech nebyly chyby.

Jan Bárta z Ústav státu a práva Akademie věd ČR ČTK řekl, že se s výtkami prezidenta Klause ztotožňuje. "Právních norem přibývá, to ale není jen u nás a nedá se proti tomu nic dělat," řekl. Za nárůstem nepřehlednosti podle jeho názoru stojí nízká kvalita zákonů, které se musejí častěji novelizovat. "Jediným řešením proto je zkvalitnění tvorby těch předpisů, a to je samozřejmě velký problém," řekl.

Odborník na ústavní právo Vojtěch Cepl souhlasí s tím, že český právní řád je nepřehledný, a Klaus má tudíž v této otázce pravdu. "Je všeobecně známo, že všechny právní řády světa jsou nepřehledné, jsou tak složité, že jsou nesrozumitelné," uvedl Cepl. Řešení nevidí v zastavení legislativního procesu a tvoření nových norem, ale v "pročištění" řádu od starých nesmyslných zákonů.

Malé obce mají zájem zachovat své školy, i když mají málo žáků

Malé obce mají zájem zachovat i do budoucna své školy, a to i přesto, že se často potýkají s nedostatkem žáků. Považují je za své kulturní centrum a s jejich zánikem by prý skončil i veřejný život v obci. Nelíbí se jim pokyn ministerstva školství pro udělování výjimek školám, které mají méně žáků, než stanovuje zákon. Podle obcí likviduje malé školy. Tyto názory zazněly z úst zástupců obcí i malých škol na čtvrteční diskusi Stálé konference asociací ve vzdělávání.

Starosta obce Horní Tošanovice v Moravskoslezském kraji Petr Martiňák uvedl, že malé školy fungují efektivněji a hospodárněji než velké městské školy. Myslí si, že venkovské školy šetří státní peníze například proto, že jejich učitelé dělají spoustu aktivit bez nároku na zvláštní odměnu. "Nemají takový problém s agresivitou dětí, neúctou nebo drogami," podotkl. Tyto negativní jevy se podle něj vyskytují spíš ve velký školách, kde je větší anonymita mezi dětmi i učiteli. V malých školách panuje spíš rodinné prostředí, kde se všichni znají a mají k sobě blíž, uvedl.

Senátoři chtějí usnadnit obnovení českého občanství pro krajany

Senátoři chtějí usnadnit obnovení českého občanství pro krajany, kteří o něj přišli po emigraci během komunistické éry. Tento záměr, s nímž přišli členové senátní komise pro krajany, podpořil ve čtvrtek Senát hlasy 41 z 50 přítomných. Navrhovaná právní úprava je určena hlavně těm, kteří odešli z někdejšího Československa v posledních letech totalitního režimu a podmínky současného zákona nemohli splnit.

"Občanství je nástrojem sounáležitosti zahraničních Čechů se svou vlastí. Bylo by chybou, pokud bychom vztahu těchto lidí k naší zemi a jejich snaze mít nadále Českou republiku svým domovem bránili legislativními bariérami," uvedla k účelu normy předsedkyně krajanské komise Jitka Seitlová (za hnutí Nezávislí).

Jelikož zákony může Senát navrhovat pouze jako celek, pro nyní přijatý návrh novely zákona o státním občanství některých bývalých československých občanů teprve začal schvalovací proces. Novelu teď dostane k posouzení sněmovna a vláda.

Nová úprava vychází vstříc například těm krajanům, kteří o české občanství mohli získat například krajané, kteří o něj nemohli požádat kvůli československo-americké úmluvě o naturalizaci. Úmluva, která znemožňovala vznik dvojího občanství, přestala platit až v srpnu 1997. Platný zákon ale umožňuje požádat o obnovení občanství jen těm emigrantům, kteří o české občanství přišli do konce března 1990. Podle předkladatelů novely se může také stát, že si řada zájemců o obnovení občanství nedokáže vyřídit všechny náležitosti. Novela má proto lhůtu pro podání žádosti o občanství zrušit bez omezení. Seitlová podotkla, že o změnu zákona je mezi krajany zájem. Jen v USA bylo ke konci roku 2003 obnovenou české občanství 3500 krajanů, zájem dalších se v posledním půlroce zvýšil.

Češky žijící v cizině budou moci užívat příjmení v mužském tvaru

Užívat příjmení v mužském tvaru budou moci Češky, které se provdají za cizince nebo budou mít trvalý pobyt v zahraničí. Tuto možnost už mají české občanky s jinou než českou národností. Počítá s tím novela zákona o matrikách, kterou ve čtvrtek schválil Senát hlasy 47 z 56 přítomných členů horní komory. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Ženy, jichž se novela týká, by mohly začít používat příjmení v nepřechýlené podobě po vyřízení žádosti matričním úřadem. Podání žádosti bude bezplatné. Příjmení s koncovkou -ová působí problémy Češkám žijícím v cizině při jednání s úřady. Chce-li česká občanka užívat mužský tvar příjmení nyní, musí se přihlásit k některé z národnostních menšin. Ženy se tím ovšem vlastně vzdávají české národnosti.

Přijetí novely podpořila řada senátorů nejen zvednutím ruky při hlasování. Například podle Edvarda Outraty (za US-DEU) by měl mít každý právo jmenovat se tak, jak chce. Jiří Pospíšil (ODS) naopak varoval před měnění češtiny zákonem. Připomněl takzvanou pomlčkovou válku o název bývalé československé federace, kdy se oficiální název Česká a Slovenská Federativní Republika nakonec začal psát s velkými počátečními písmeny, i když by se s velkým písmenem mělo psát jen úvodní slovo. "Tehdy se Slováci ohradili, proč mají být Češi s velkým a Slováci s malým," vysvětlil.

Novela by měla obcím umožnit vést matriky jak ve formě matričních knih, tak s pomocí výpočetní techniky. Novela má dále umožnit uznání zkoušky odborné způsobilosti lidem, kteří přešli z okresních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností a chtějí působit jako matrikáři. Novela by měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Proti zpřísnění režimu na hranicích se již postavilo 26 starostů

Celkem 26 představitelů měst a obcí Zlínského kraje dosud podepsalo takzvanou Rokytenskou výzvu. Starostové v ní vyzývají poslance a senátory, aby neratifikovali novou česko-slovenskou smlouvu, která podle nich výrazně omezuje pohyb osob na společné hranici. ČTK to řekla starostka Rokytnice na Zlínsku Jana Juřenčáková.

Starostové se obávají, že omezení pohybu osob na hranicích, zasáhne nejen do běžného života obyvatel obcí v pohraničí, ale omezí i turistický ruch. "V posledních letech jsme hodně investovali do zázemí pro turistický ruch. V případě schválení smlouvy v tomto znění by to byly prakticky vyhozené peníze," uvedla Juřenčáková. Představitelům obcí ve Zlínském kraji se rovněž nelíbí, že by nová opatření na hranicích zkomplikovala tradiční společná setkání Čechů a Slováků na státní hranici. "Nikomu by se asi příliš nezamlouvalo shánět si povolení k tomu, aby mohl překročit hranici mimo vyhrazená místa," uvedl starosta Hostětína na Uherskohradišťsku Drahomír Orsák.

Podle nové česko-slovenské smlouvy, která by v případě, že bude ratifikována, měla začít platit v den vstupu země do Evropské unie, by mohli občané obou států překračovat hranice na zhruba 70 vybraných místech. Nyní tak ale mohou učinit kdekoliv. "Zbrzdilo by to rozvoj celé příhraniční oblasti, kde je situace i tak dost špatná," dodal Orsák.

Kvůli násilnostem asi Česko nestáhne stovku svých vojáků z Kosova

Česká republika kvůli současné vlně násilí mezi Srby a Albánci v Kosovu zřejmě přehodnotí svůj záměr stáhnout k 1. květnu stovku svých vojáků, kteří působí v této jihosrbské provincii v rámci mezinárodní mise KFOR. Po čtvrtečním setkání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jaap de Hoop Schefferem v Praze český premiér Vladimír Špidla oznámil, že počet příslušníků společného česko-slovenského praporu zřejmě zůstane zachován. V současnosti má jednotka čtyři sta českých a sto slovenských vojáků.

Předseda české vlády o napjaté situaci v Kosovu dopoledne jednal s ministrem obrany Miroslavem Kostelkou. Nejnovější události podle premiéra asi ovlivní další budoucnost společného česko-slovenského praporu. "Budeme zřejmě nuceni přehodnotit úvahu, že bychom stáhli 100 mužů, jak jsme předpokládali. Česko- slovenský prapor bude zřejmě působit v plném rozsahu," řekl Špidla novinářům. Vyžaduje to ještě další jednání, dodal. "Český prapor je zapojen, splní povinnosti, které se od něj žádají. Má uloženo všemi silami působit tak, aby se situace zvládla," komentoval Špidla současné násilné střety v Kosovu.

Do České republiky dorazil šéf aliance s několikahodinovým zpožděním právě kvůli řešení napjaté situace v Kosovu, kde propukly krvavé srážky mezi Albánci a Srby. Při srážkách v oblasti, kde působí mezinárodní jednotky NATO a OSN, již zahynulo 22 lidí. Kosovo oficiálně patří do soustátí Srbsko a Černá hora. I téměř pět let po ukončení války tam trvá napětí mezi majoritními Albánci a menšinovými Srby.

Nejobdivovanější firmou je opět Škoda Auto

Nejobdivovanější firmou v České republice se letos stejně jako v předchozích pěti letech stala Škoda Auto. Na druhém místě se umístil Plzeňský Prazdroj a třetí pozice patří energetickému gigantu ČEZ, který byl loni desátý. Výsledky soutěže 100 obdivovaných firem ČR ve čtvrtek zveřejnilo sdružení Czech Top 100.

Čtvrté místo obhájil Eurotel, o dvě místa si pohoršil loni třetí Budějovický Budvar. Do první desítky se dále dostaly společnosti Barum Continental, Komerční banka, Třinecké železárny, Česká pojišťovna a Skanska CZ, naopak opustily ji loni pátá Hella Autotechnik, šestá Karosa a sedmé ČSA.

Škoda Auto je fenomén úspěchu 90. let, úspěšně si buduje image, je v podvědomí lidí a i přes vysokou konkurenci se prosazuje v zahraničí, řekl ČTK analytik Tomáš Gatěk ze společnosti Atlantik FT. To je podle něj důvodem, proč stále zůstává nejvíce obdivovanou společností.

Tuzemské firmy hodnotilo asi 1500 manažerů, ekonomů a finančních analytiků, kteří mohli dávat body podnikům z 25 oborů. Mezi kritéria patřily základní ekonomické ukazatele, vztah k zaměstnancům, životnímu prostředí, místnímu regionu nebo charitě. Vlastní žebříček sestavila i laická veřejnost na severu iDnes. Na první místo dosadila také firmu Škoda Auto před společnostmi Hewlett-Packard a Český Mobil.

Mezi stovkou obdivovaných firem se podle předsedy sdružení Jana Struže rovnoměrně prosadily české i zahraniční firmy. Určit, zda je společnost více "česká" nebo "cizí" je však podle něj stále těžší. Zahraničními majiteli vlastněné firmy Škoda, Léčiva nebo Prazdroj například těží z ryze české značky. Úspěchy slaví také menší společnosti, které jsou populární ve svém kraji. Místní manažeři je znají a mohou je tak snáze hodnotit. Na Vysočině vítězí Rodinný pivovar Bernard, v Královéhradeckém kraji textilní závody Veba.

Řekové chtějí při ochraně olympiády i jednotku s českou účastí

Řecko žádá Severoatlantickou alianci, aby při ochraně letní olympiády pomohla nejen letouny s výstražným systémem AWACS, ale také speciální jednotkou zaměřenou na odhalování jaderných, chemických a biologických zbraní, kde mají klíčové postavení čeští experti. ČTK to sdělila Michaela Cvanová z tiskového oddělení vrchního velitelství NATO v Evropě. Neoficiální zdroje v centrále NATO tvrdí, že alianční odpověď teď závisí hlavně na postoji české strany.

Řekové podle Cvanové požádali o mezinárodní prapor CBRN. Páteří této jednotky, specializované na ochranu proti zbraním hromadného ničení a začleněné do aliančních sil rychlé reakce (NRF), je liberecký protichemický útvar, který má v této roli setrvat až do ledna 2005.

Česká republika obdržela ve čtvrtek seznam požadavků, které Řecko zaslalo Severoatlantické alianci a které by mu měly pomoci zajistit ochranu letních olympijských her. ČTK o tom informoval mluvčí českého ministerstva obrany Ladislav Šticha. Seznam požadavků, které Řecko zaslalo alianci, Šticha nechtěl konkretizovat s odůvodněním, že materiál je tajný. Česká republika podle Štichy nemá na pomoc Řecku dostatek peněz, o financování by nyní měly české orgány jednat.

Integrovaný záchranný systém se připravuje na teroristické útoky

Integrovaný záchranný systém se připravuje na řešení krizových situací v případě teroristického útoku. "Je to navýsost aktuální záležitost," řekl ve čtvrtek generální ředitel hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán. Podle něj hasiči i další složky systému dobře zvládají záchranné práce, nutné je však zdokonalit ochranu energetického, dopravního a informačního systému, aby zdroje nevypadly. "Proces ochrany kritické infrastruktury jsme nastartovali," zdůraznil Štěpán. Zároveň dodal, že je to běh na dlouhou trať, do kterého se musejí zapojit také další resorty. V případě teroristického útoku musejí být podle Štěpána záchranné akce rychlé, organizované a účinné. V této souvislosti dělá hasičům starosti zastaralé vybavení, s nímž pracují. Chybí jim speciální technika, hlavně vyprošťovací vozidla a protichemické kontejnery.

Klas odmítl obavy Langa z možného úniku údajů ze sněmovní komise

Předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) Jan Klas (ODS) se ohradil proti obavám ředitele služby Jiřího Langa z možných úniků citlivých informací z Klasovy komise. Klas v rozhovoru pro ČTK tyto obavy důrazně odmítl s tím, že šest ze sedmi členů komise už absolvovalo bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Obecně Klas upozornil, že vyzradí-li lidé s takovou prověrkou tajné informace, hrozí jim vysoké tresty bez ohledu na to, zda jsou chráněni třeba imunitou.

Lang Právu řekl, že pracovní vztahy BIS se sněmovní komisí jsou dobré a že nevidí žádný problém ve sdělování informací poslancům. "Ale otázka stojí tak: zda informace, kterou předám, skončí v komisi a nedojde k jejímu vyzrazení. Pokud by k němu mělo docházet, pak bychom museli některé akce předčasně ukončit. Byl bych proto rád, aby stejný Damoklův meč v případě prohřešků proti zákonům, jaký visí nad námi, visel i nad kontrolory. Protože poslanec je na rozdíl od nás chráněn imunitou," řekl.

Klas ale Langovy pochybnosti odmítl. Upozornil, že ze sedmi členů sněmovní komise zatím pouze poslanec Vlastimil Dlab (KSČM) nedoložil, zda již bezpečnostní prověrku absolvoval. Zbývajících šest členů ji už podle Klase má, a to na nejvyšší stupeň, tedy přísně tajné. Pro srovnání Klas uvedl, že na stejný stupeň byl prověřen i Lang a další členové managementu BIS. Naopak třeba řadoví operativci mají podle Klase nižší prověření na stupeň tajné.

Ransdorf chce diskusi všech stran o bezpečnostních opatřeních

Místopředseda KSČM Miloslav Ransdorf požaduje diskusi všech politických stran o opatřeních přijímaných v souvislosti s teroristickými útoky v Madridu. "Já se domnívám, že o bezpečnostních otázkách, které by se například dotýkaly svobod občanů, musejí diskutovat všechny politické strany," řekl Ransdorf. Kabinet, který ani neví, zda má ještě v Poslanecké sněmovně většinu, nemůže o těchto věcech rozhodovat sám, zdůraznil. Nynější koalici obvinil z klamání občanů v souvislosti s válkou v Iráku a se vstupem země do Evropské unie. Je přesvědčen, že jí to ve volbách dají najevo. Španělské volby, v nichž nečekaně prohrála lidová strana a zvítězili socialisté, jsou podle něj dokladem toho, že morální faktor v politice může hrát obrovskou roli.

Koalice se neshoduje na míře tvrdosti protidrogové politiky

Koalice se neshoduje na míře tvrdosti vládní protidrogové politiky, ale ani na údajích, s nimiž sporné strany argumentují. "Myslím si, že jsou schopni se shodnout na zpřísnění postihu drogových dealerů," řekl ke čtvrteční večerní schůzce koaličních lídrů, ministrů a expertů šéf vládní protidrogové komise Josef Radimecký. "Myslím, že jsou všichni přesvědčeni, že změna protidrogové politiky je potřeba," uvedl lidovecký expert na drogovou problematiku Jiří Vacek. Radimecký naopak soudí, že žádné dramatické změny potřeba nejsou. "Nepřispěly by ke změně postoje mladých lidí k užívání drog, alespoň ne v dohledné době," dodal. "Nejhorší je, když se do toho cpou politici, kteří tomu nerozumějí," řekl ČTK ministr práce a sociálních věcí a místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. Je to podle něj totéž, jako kdyby chtěli rozhodovat o diagnózách. "Nemá smysl politizovat věci, které jsou odborného charakteru," uvedl. Oficiální postoj ČSSD k tomuto problému podle něj neexistuje.

Policie obvinila muže, že mezi svými partnery šířil HIV

Pražští kriminalisté obvinili šestadvacetiletého muže, že mezi svými partnery více než dva roky šířil virus HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Podle policie muž, který si říká Maarty, již od září 2001 věděl, že je nositelem nebezpečného viru. Policie nyní pátrá po mužích, které mohl nakazit. "Od září 2001 až do současnosti se intimně stýkal především s muži, které většinou neinformoval o svém zdravotním stavu," řekla ČTK policejní mluvčí Iva Knolová. Podle ní obviněný své partnery, mezi nimiž byli i cizinci, vyhledával prostřednictvím internetu a v pražských klubech. Podle kriminalistů působí obviněný seriozním dojmem, hovoří plynně německy a anglicky. Do konce roku 2003 měl v jazyku piercing, je obřezán. Podle policie bere příležitostně drogy. Muži hrozí až tři roky vězení, policejní mluvčí se však odmítla vyjádřit k tomu, zda je ve vazbě.

Vyšetřování krádeže šperků podle belgické policie pokračuje

Vyšetřování krádeže vzácných českých šperků, které byly v loni koncem listopadu ukradeny z Muzea diamantů v belgických Antverpách, stále pokračuje. ČTK to sdělila mluvčí antverpské prokuratury. Zprávu o tom, že belgická policie případ uzavřela a že stopa zlodějů končí ve Španělsku, přineslo čtvrteční Právo. "Vyšetřování je stále v běhu, nikdo nebyl zatčen a šperky nebyly nalezeny," uvedla mluvčí. Dodala, že nemá žádné informace ani o "španělské stopě". O tom, že by bylo vyšetřování u konce, nevěděla ani ředitelka Muzea diamantů Sabine Denissenová. "Nejste jediní, kdo dnes kvůli tomu volal. Nemám ale žádné novinky a netuším, kdo mohl tuto zprávu rozšířit," divila se ředitelka.

Šperky pocházející z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze byly vystaveny na expozici Diamantové šperky z období art-déco 1920- 1939. Z výstavy je však ukradl dosud neznámý pachatel. Šperky byly pojištěny na milion eur (asi 33 milionů korun). Šlo o náramek, náušnice a brože.

EK: Nekvalitní práce platební agentury může být drahá

Česká republika má v úmyslu dokončit proces národní akreditace zemědělské platební agentury podle informací Evropské komise někdy v polovině dubna, tedy skutečně pár dní před vstupem do Evropské unie. Pokud se jí to povede, bude agentura od 1. května moci spravovat peníze z evropských fondů a vyřizovat žádosti podávané českými subjekty.

Komisař Franz Fischler ve čtvrtek naléhavě upozornil, že platební agentura musí ke vstupu fungovat, jinak se peníze nedají do pohybu. "Nelze ztrácet ani vteřinu. Jakékoli další zpoždění povede k tomu, že farmáři přijdou o evropské podpory a zatíží svými požadavky národní rozpočty. To by nebylo ani v zájmu Evropské komise, ani členských států."

Úředníci EK předpokládají, že to české ministerstvo zemědělství stihne a že agentura začne od 1. května fungovat. Očekávají však, že její chod nebude bezchybný. To se ukáže při následných kontrolách. "Pokud bude možné důsledky nedostatků přesně vyčíslit, bude Česko příslušné prostředky vracet. Pokud ne, lze uplatnit tzv. finanční korekturu - obvykle stojí důvodné podezření z nesprávného nakládání s penězi deset procent přímých plateb," uvedl nejmenovaný zdroj EK.

Je však skutečně nutné takto naléhat? Platební agentura se bude starat také o příjmy zemědělců od státu, pro ty však nepotřebuje akreditaci podle pravidel EU. Výkupní ceny budou zaručeny tak jako tak. A přímé platby vyplácí EU vždy zpětně - v lednu 2005 by měla dát to, nač bude mít ČR nárok letos. Vysocí činitelé českého ministerstva zemědělství tudíž nemíní situaci dramatizovat.

Českým chovatelům prasat došla trpělivost

Chovatelům prasat, kteří jsou sdruženi v odbytovém družstvu Centroodbyt, došla kvůli nízkým cenám prasat trpělivost a od začátku příštího týdne nebudou prodávat masokombinátům vepřové maso za méně než 30 korun za kilogram živé váhy. Vyplývá to z prohlášení krizového štábu Centroodbytu."Situace na trhu prasat dospívá ke svému vrcholu. Zpracovatelé situaci vyhrotili a nejsou ochotni respektovat naše nejzákladnější požadavky a přijmout naše vstřícné návrhy. Jsou ve stavu, kdy ztratili smysl pro realitu a čest. Osud českých zemědělců je jim lhostejný," stojí v prohlášení Centroodbytu. Za ceny nižší než 30 korun, které podle chovatelů nepokrývají výrobní náklady, byli farmáři ochotni prodávat prasata ještě v pátek. Chtějí tak získat čas na přípravu své akce.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Václava Hlaváčka na tuzemském trhu nepanuje mimořádný přetlak vepřového masa, takže není důvod pro nízké ceny. "Jsme jedinou zemí, kde po intervenci nedošlo u vepřového masa k oživení farmářské ceny. Nedokážu si vysvětlit, proč je v EU cena kilogramu vepřového až 36 korun a v ČR je hluboko pod 30 korunami. Myslím si, že zpracovatelé hrají nefér hru," řekl ČTK Hlaváček.

Opačný názor má však ministr zemědělství Jaroslav Palas. "Chci říct, že 23 korun za kilogram vepřového je málo, ale vepřového je u nás hodně. Je potřeba mírně zredukovat stavy a vytvořit tlak na zpracovatele, aby zaplatili nákladovou cenu někde na úrovni 31 či 32 korun korun za kilogram vepřového," řekl ČTK Palas.

Podle vedení Centroodbytu se chovatelé pokusí zvýšit export. Kromě 2200 tun, které dotuje Státní zemědělský intervenční fond, se Centroodbyt pokusí zajistit další vývoz od května, kdy Česká republika vstoupí do Evropské unie. Chovatelé prasat nevylučují ani další blokády tuzemských zpracovatelských podniků.

ČSA popřely, že by nyní jednaly o fúzi s jinou firmou

České aerolinie v současnosti nedostaly žádnou oficiální nabídku, ani nevedou jednání, která by směřovala k fúzi s jiným leteckým dopravcem. ČTK to řekl mluvčí aerolinií Libor Kříž. Šéf mezinárodních vztahů Air France Dominique Patry tento týden agentuře AFP sdělil, že Air France nabídly ČSA zapojení do fúze francouzské letecké společnosti s nizozemskou KLM. Spojením obou leteckých společností má vzniknout světová jednička v letecké dopravě. "Nabídli jsme ČSA, aby se k naší skupině připojily, jestli budou chtít," uvedl Patry v rozhovoru s AFP.

Obchodu by musela předcházet privatizace ČSA, které jsou dosud v rukou státu. Ten však podle mluvčího ministerstva financí Marka Zemana o urychlené privatizaci aerolinií neuvažuje. Společnost totiž připravuje v následujících letech restrukturalizaci, razantní expanzi a posílení flotily. To má zvýšit hodnotu firmy před privatizací.

ČSA jsou stejně jako Air France členy letecké aliance Sky Team, kde již nyní úzce spolupracují v řadě oblastí. "Proto jsou členové Sky Teamu přirozeným partnerem pro další případné diskuse o užších formách integrace," řekl Kříž. ČSA jsou úspěšným dopravcem a představují vedoucí společnost v rámci zemí vstupujících do EU. Proto je logické, že společnost představuje v očích ostatních dopravců atraktivního partnera pro případné spojení, dodal Kříž.

ČSPL nevystačí s penězi od státu a bude opět propouštět

Děčínští rejdaři rozdělili mezi své věřitele peníze, které dostali od státu jako odškodnění za loňské sucho. Plavci obdrželi 17,2 milionu korun, na nápravu škod by ale potřebovali 100 milionů korun. "Chystáme propuštění několika dalších lidí, máme peníze jen na minimální udržení plavby," řekl ČTK člen představenstva akciové společnosti ČSPL Miroslav Šefara. Z firmy na začátku roku odešlo 90 lidí.

Společnost žádá stát o další peníze na záchranu plavby. Reakce ze strany některých politiků sice přišly, ale konkrétní příslib nemáme, uvedl Šefara. Firma podle něj sama nedokáže ztrátu uhradit. Lodě na Labi loni stály nebo pluly s minimálním ponorem od konce května do konce října. Ztrátovou začíná být plavba s ponorem pod 140 centimetry. Celoroční splavnosti řeky brání především neregulovaný dolní tok Labe. Dva zvažované jezy v Malém Březně na Ústecku a Prostředním Žlebu na Děčínsku by podle rejdařů měly situaci zlepšit. Proti výstavbě je však ministerstvo životního prostředí.

Letošní rok bude podle Šefary znamenat útlum plavby a celého oboru. Vstup České republiky do Evropské unie by ale měl pomoci rozvoji lodní dopravy. "Objem zboží, které projde přes hranice ČR s Německem na severu Čech se zvýší o 137 procent," uvedl Šefara. Lodě by mohly také převzít část nákladů, které převáží železnice v koridoru Praha-Drážďany, jenž se bude šest let opravovat a vlaky zde budou jezdit jen po jedné koleji.

V současnosti do Čech mohou plout německé a holandské lodě, po vstupu do EU budou moci řeku využít i rejdaři z dalších států. "Proč by sem ale jezdili, když tu chybí vodní cesta," podotkl Šefara. Pokud bude letos v řece málo vody, pokusí se firma ČSPL uplatnit jinde, což doposud nemohla.

Výrobce klavírů Petrof propustí čtvrtinu z 1000 zaměstnanců

Největší český výrobce pianin a klavírů, společnost Petrof Hradec Králové, propustí do konce letošního července zhruba 250 z nynějších 1000 zaměstnanců. Restrukturalizaci a propuštění ve firmě urychlily problémy s největším obchodním partnerem v USA, firmou GIC, která odebírala asi 30 procent produkce hradeckého podniku. ČTK to řekl generální ředitel Petrofu Petr Moučka. Již dříve Petrof rozhodl, že do konce března úplně ukončí výrobu v závodě Česká Lípa a nově k poslednímu červnu uzavře i závod v Moravském Krumlově.

S firmou GIC Petrof zatím k dohodě o pokračování dodávek nedospěl a věc se nyní bude podle Moučky řešit právní cestou. "Pokud jednání nedospějí k dohodě, budeme výhledově hledat nějakého partnera ve Spojených státech," uvedl Moučka. Letos podnik očekává snížení tržeb na asi 700 milionů korun z loňských 880 milionů korun.

"Je to složitá situace. Každé propouštění je špatné," řekl ČTK předseda firemních odborů Aleš Chvojka. Dodal, že pro propouštěné bude shánění nové práce obtížené. Věří přitom, že nové kontrakty by firma mohla získat na nadcházejícím hudebním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Petrof, jehož 95 procent tržeb pochází z exportu, se potýká vedle potíží na americkém trhu zejména s nevýhodným kurzem koruny vůči americkému dolaru. Nepříznivě na něj, stejně jako na ostatní evropské výrobce pian, působí i laciná konkurence z Číny. Vlastníky společnosti s ručením omezeným Petrof jsou potomci Antonína Petrofa, který továrnu v roce 1864 založil.

Jihočeští rybáři mají obavy z vyhlašování ptačích území

S obavami vzhlížejí rybáři v jižních Čechách k vyhlašování nových ptačích chráněných území Natura 2000. I když se jejich rozloha asi ze dvou třetin kryje se stávajícími národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi a dalšími chráněnými územími, důsledkem bude omezené hospodaření na rybnících a tím horší ekonomické výsledky. Rybáři odhadují újmy na milionové částky, na jejichž kompenzace zřejmě stát nebude mít dostatek prostředků. "Kompenzace bylo samozřejmě to první, na co jsme se ptali, ale všechno je zatím hypotetické," řekl ČTK ředitel společnosti Rybnikářství Hluboká nad Vltavou Vladimír Kaiser. Stát podle něj počítá se zhruba 40 miliony korun na celé území republiky. "Spočítal jsem, že jen u nás to budou řádově desítky milionů korun, takže to stačit nebude," podotkl Kaiser. Z přibližně 2800 hektarů rybníků, na nichž společnost hospodaří, zasáhne českobudějovická ptačí oblast (o výměře kolem 7000 hektarů) zhruba 60 procent. Podle Kaisera je řešení situace otázkou dalšího vývoje, protože požadavky na ochranu přírody druhu se rok od roku stupňují.

Výrobní ředitel a.s. Rybářství Třeboň Josef Malecha považuje za základní pochybení skutečnost, že vyhlašování ptačích území nepředcházely rozhovory s vlastníky dotčených lokalit o případných újmách a o jejich kompenzacích. V okolí Třeboně se vyhlášená ptačí území nerozšířila mimo stávající chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko, jsou zde jen jakousi nadstavbou. "Měla být diskuze s vlastníky a po vyslovení 'a', což jsou omezení v ptačích územích, mělo následovat i ono 'b', tedy kompenzace," uvedl Malecha. Připomněl, že od loňského roku stát vlastníkům nebo pronajímatelům kompenzuje ztráty v takzvané mimoprodukční funkci rybníků.

Senátoři se budou výhradami k Natuře 2000 zabývat příští týden

Kontroverzní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která má v Česku umožnit vznik chráněných území evropského typu Natura, příští týden proberou senátní výbory. Předpis by měl podle požadavků EU začít platit od 1. května, v Poslanecké sněmovně ho vláda prosadila s velkými potížemi. Zejména opoziční ODS trvá na tom, že zákon omezuje vlastnická práva. I členové horní komory se budou ptát, jak vyhlášení nových chráněných území dopadne na vlastníky půdy.

Reflex: John Kerry pochází z rodu tvůrce Golema Rabbiho Löwa

Demokratický kandidát na amerického prezidenta John Kerry pochází podle zjištění historika a překladatele Jaroslava Bránského z rodu Rabbiho Löwa. Informuje o tom ve čtvrtečním vydání časopis Reflex. Genealogická pátrání přivedla Bránského až do Boskovic, kde žil dávný předek Kerryho, jenž byl zároveň bratrem Rabbiho Löwa. Proslulý rabín podle legendy stvořil umělého člověka - Golema. Prapředkem Johna Kerryho má být Žid jménem Sinai, který byl bratrem Rabbiho Löwa. Větev rodokmenu pak od Sinaie pokračuje až k Josefině Löwové, jež bylo prababičkou Johna Kerryho.

Ke kandidátovi na amerického prezidenta se hlásí také obec Horní Benešov na Bruntálsku. Zde Kerryho předci podle matrik prokazatelně žili. Kerryho dědeček z otcovy strany se v Horním Benešově narodil v roce 1873 jako Fritz Kohn. Na počátku minulého století se odstěhoval do Ameriky a změnil si jméno na Frederick Kerry.

Příbuzenskou posloupnost mezi pražským židovským učencem Rabbim Löwem a současným demokratickým kandidátem na amerického prezidenta Johnem Kerrym nelze jednoznačně prokázat. Přiznává to i historik Jaroslav Bránský, když v časopise Reflex informuje o svých výzkumech dávných obyvatel ghetta v Boskovicích na Moravě. Za pravděpodobnější považuje, že je Kerry potomkem bratra Rabbiho Löwa.

Genealogičtí badatelé, které oslovila ČTK, se domnívají, že podobné spekulace nelze bez komplikovaného studia pramenů potvrdit, pokud by to vůbec bylo možné. Momentální zvýšený zájem o Kerryho předky považují za mediální hysterii, která většinu lidí vůbec nezajímá. Jsou přesvědčeni, že i Kerry tyto informace registruje jen z politických důvodů a že o ně sám příliš nestojí. "Možné je úplně všechno, co však víme prokazatelně, je osud bratra a sestry Kerryho babičky Idy, kteří zahynuli během holokaustu," řekl ČTK tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus v reakci na Bránského hypotézu.

Katolíci se budou v neděli modlit za oběti atentátů v Madridu

Čeští katolíci se budou v neděli modlit za oběti a pozůstalé teroristického útoku ve Španělsku. Jednotlivá biskupství rozesílají všem katolickým farnostem v České republice text přímluvné modlitby, která by při té příležitosti měla zaznít. "Modleme se k Bohu - Otci milosrdenství, aby otevřel brány svého království obětem teroristického útoku v Madridu. Prosme i za útěchu pro pozůstalé a za obrácení strůjců zvráceného násilí," stojí v textu modlitby, který zveřejnila Česká biskupská konference. Jde o další z forem vyjádření solidarity českých křesťanů v souvislosti s atentáty proti vlakům v Madridu z minulého čtvrtka, které si vyžádaly dvě stovky mrtvých a na 1500 zraněných. Již v uplynulých dnech se v diecézích konaly bohoslužby a modlitební shromáždění.

Kardinál Miloslav Vlk zaslal španělskému velvyslanci v Praze Santiagu Cabanasovi dopis, v němž vyslovuje své hluboké pohnutí. I když tento opovrženíhodný čin spáchaný na nevinných obětech zmizí z novinových stránek, nesmí podle Vlka zůstat zapomenut. "Musí se stát trvalým varováním všech lidí dobré vůle před tím, co přináší kultura nenávisti, známá z minulého století, a s ní související takzvaná kultura smrti," uvedl kardinál.

V sobotu 20. března bude v bazilice sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě strahovský opat premonstrátů Michael Pojezdný sloužit vzpomínkovou bohoslužbu za oběti nacismu a komunismu z řad kněží, řeholnic a řeholníků. Po mši bude následovat uctění obětí obou totalitních režimů u památníku, který byl na Vyšehradském hřbitově nově odhalen právě před rokem.

Kulturní veřejnost se v Praze rozloučila s Karlem Kachyňou

Členové rodiny, přátelé, spolupracovníci i široká kulturní veřejnost se ve čtvrtek rozloučila s filmovým režisérem Karlem Kachyňou, který zemřel 12. března ve věku nedožitých 80 let. Do strašnického krematoria přišla poděkovat jednomu z nejvýznamnějších a nejvýkonnějších filmařů v poválečné kinematografii, režiséru a scenáristovi, který po sobě zanechal téměř sedm desítek filmových, televizních a dokumentárních snímků. U katafalku s rakví byly i věnce České filmové a televizní akademie, Českého filmového a televizního svazu, České televize, Národního filmového archivu a karlovarského festivalu. Pietního aktu se zúčastnili například scenáristé Vladimír Körner a Jiří Hubač, kameramani Miroslav Ondříček a Ilja Bojanovský, střihač Jiří Brožek a skladatel Petr Hapka. Kytici přinesl ministr kultury Pavel Dostál. Památce svého režiséra se poklonili také herci z jeho filmů, například Jiřina Bohdalová, Stanislav Zindulka a Karel Heřmánek.

Č. Budějovice převezmou krumlovskou točnu od ministerstva kultury

Město České Budějovice převezme od ministerstva kultury divadelní točnu v zahradě českokrumlovského zámku, a to i přesto, že ji musí do konce roku 2006 ze zahrady odstranit. Rozhodli o tom ve čtvrtek zastupitelé s tím, že ušetří na nájmu a budou moci rozhodovat o následném přestěhování této kulturní atrakce na jiné místo.

Ministerstvo kultury nabídlo v únoru Českým Budějovicím točnu po dlouhých peripetiích. Poté, co o její odstranění požádalo UNESCO kvůli údajnému špatnému vlivu na vzácnou barokní zahradu, měla točna skončit již v roce 2002, kdy jí vypršelo stavební povolení. Následně však získala výjimku do konce roku 2006, kdy však musí definitivně z parku zmizet.

Vloni v dubnu Jihočechy zaskočila zpráva, že ministerstvo kultury převedlo točnu pod Národní divadlo. Jihočeské divadlo, které otáčivé hlediště již několik desítek let spravuje, se tak dostalo do pozice nájemce a pražskému majiteli muselo zaplatit roční nájemné téměř 800.000 korun. Navíc se Jihočeši obávali, že přijdou o důležitý zdroj financí, neboť jim točna ročně vydělávala asi sedm milionů korun. Podle primátora Českých Budějovic Miroslava Tettera byla nabídka ministra kultury Pavla Dostála asi poslední příležitostí, jak celou kauzu českokrumlovské točny vyřešit. Neobává se přitom ani nutného odstranění točny ze zahrady. Podle něj již existuje několik seriozních nabídek točnu odvézt a používat jinde, nebo ji zadarmo zlikvidovat.

Jako záchranu pro Jihočeské divadlo vidí převzetí točny také prozatímní ředitel divadla Jiří Šesták. Podle něj by byl pro českobudějovický magistrát velký problém udržet chod divadla, pokud by přišlo o příjem z točny. Zároveň je to podle něj způsob, jak zabránit cizím ziskuchtivým subjektům, aby točnu získaly. "Chtěly by točnu využít komerčně a nasadily by vysoké ceny za vstupné, které by znepřístupnily její představení normálním lidem," upozornil Šesták zastupitele.

První dáma loutkového divadla získala mezinárodní ocenění

První dáma českého loutkového divadla Iva Peřinová, lektorka, herečka a dramaturgyně Naivního divadla z Liberce, převzala v Praze cenu českého střediska Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež (ASSITEJ). Po Janu Bornovi a Evě Tálské se stala třetí osobností, kterou tato organizace alespoň symbolicky odměnila - jde o plastiku z keramické dílny Základní školy Donovalská z Prahy 4. Ocenila tak její činnost v oblasti tvorby pro děti a mládež. Předání ceny zahájilo v Divadle v Celetné přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, kterou uvedl právě liberecký soubor. Do programu přispěl pohádkou Ivy Peřinové s písničkami Kolíbá se velryba a scénickou montáží veršů Ivana Wernische nazvanou ...a jiný Bedřich.

Světový den divadla pro děti a mládež, který připadá na 20. březen, se v Česku slaví počtvrté. V devatenácti městech po celé republice se k němu přihlásilo přes osm desítek souborů s více než stovku představení. I v zahraničí ho doprovázejí festivaly, semináře a mimořádná představení. Podle prezidenta českého střediska ASSITEJ Vladimíra Hulce se přehlídky o víkendu uskuteční i v Brně, Českém Krumlově a Havířově. Městské divadlo ve Zlíně připravuje dětský karneval. Smyslem tohoto svátku je podpořit právo dětí a mládeže na volný čas, uznat jejich práva na umělecké a kulturní obohacení, zejména prostřednictvím divadla.

Marta Kubišová představila své album hitů Příběh/To nejlepší

Na novém albu nazvaném Příběh/To nejlepší nyní vyšly písně, které mapují kariéru zpěvačky Marty Kubišové. Desku s 21 hity, kterou vydal Supraphon, Kubišová představila ve čtvrtek. Na albu nechybí Modlitba pro Martu, Dobrodružství s bohem Panem, Časy se mění od Boba Dylana a další hity, které Kubišová natočila v 60. letech. Tehdy během pěti let, kdy vystupovala zejména v plzeňském divadle Alfa a v pražském Rokoku, nahrála přes 200 snímků. Výběr doplňují skladby z 90. let, kdy se Kubišová vrátila na hudební scénu po dvacetileté přestávce.

Ve Stavovském divadle zazní na Velký pátek Bachovy Janovy pašije

Pražské Národní divadlo chystá novou tradici - velikonoční koncert. Na Velký pátek 9. dubna uvede ve Stavovském divadle pásmo velikonočních říkadel a zvyků s hudbou Leoše Janáčka v podání Dětské opery Praha a po něm Bachovy Janovy pašije. Závažné duchovní dílo protestantské hudební kultury zazní v tomto divadle poprvé, informovala ČTK správa první české scény. Skladbu o posledních okamžicích Ježíše Krista, zhudebnění textů z Janova evangelia, zahraje přední český orchestr dobových nástrojů Musica florea s Pražským komorním sborem a několika pěveckými sólisty. Pašije v Bachově zpracování jsou pravidelnou součástí koncertního repertoáru i církevního bohoslužebného provozu zejména v německém luterském prostředí.

Stát registruje 25 církví a společností, nyní žádají muslimové

Český stát registruje 25 církví a náboženských společností. Čtyři z nich - Křesťanská společenství, Obec křesťanů, hinduisté a hnutí Hare Kršna - získaly registraci podle nového zákona v roce 2002. Ministerstvo kultury nyní přijalo návrh na registraci Ústředí muslimských obcí. Na vyjádření má úřad několik týdnů.

Muslimové v českých zemích dosud svou soukromou činnost podle religionisty Zdeňka Vojtíška vyvíjejí za pomoci nadací a občanských sdružení - subjektů, které mohou vstupovat do právních vztahů. Počet muslimů se odhaduje na více než 10.000, ale společného náboženského života se účastní zřejmě méně než 2000 lidí, většinou cizinců; českých vyznavačů islámu je pár stovek. Po registraci prvního stupně, k níž museli podle nového zákona shromáždit 300 podpisů a doložit další předepsané skutečnosti, by měli muslimové právní postavení náboženské společnosti. Předchozí zákon požadoval 10.000 podpisů.

Někdejší předseda Ústředí muslimských náboženských obcí a organizací Mohamed Ali Šilhavý, bývalý třebíčský gymnaziální učitel, před několika lety ČTK řekl, že požadovaný počet 10.000 členů mají. Nechtěli však podle něj na základě tehdy dosud platného "komunistického zákona" podávat seznam s adresami a rodnými čísly.

Muslimy stát uznával jen během druhé světové války, jinak o uznání neusilovali, nebo usilovali marně. Obec mohli sice vytvořit na českém území v roce 1912, kdy zákon uznal také islám za státní náboženství. Ustavující schůze "Moslimské náboženské obce pro Československo" se však sešla až v roce 1934.

Ústředí muslimských náboženských obcí vzniklo v roce 1991. V roce 1998 byla v Brně otevřena mešita a o rok později Islámské centrum v Praze, které provozuje osvětovou činnost, výuku arabštiny, čtení koránu, programy pro děti a další setkávání i pomoc v uprchlických táborech. Při pátečních bohoslužbách se schází i několik stovek účastníků. Na počátku roku 1996 usiloval o výstavbu mešity starosta Teplic. Zastupitelstvo záměr zamítlo z obavy ze šíření islámu, který označilo za militantní náboženství. Protestovaly i tradiční české církve. Stavbu chtěli financovat podnikatelé z Dubaje ve Spojených arabských emirátech, od plánu však nakonec ustoupili. Počátkem letošního roku se hovořilo o výstavbě mešity v Orlové na Karvinsku. Lidé, kteří byli proti, nejčastěji tvrdili, že se obávají hrozby terorismu a odlišné náboženské ideologie. Záměr vzbudil nedůvěru i mezi zástupci islámské komunity v Česku - Sáňka nepovažoval Orlovou za vhodné místo. Když pak vyšlo najevo, že Islámský svaz se sídlem v Saúdské Arábii, který ji měl financovat, neexistuje, z projektu sešlo.

V Praze vyrostla za 17 měsíců jedna z nejmodernějších hal Evropy

V sobotu 27. března bude slavnostně otevřena nová víceúčelová hala Sazka Arena na rozhraní pražských Vysočan a Libně. Ostře sledovaný stavební projekt, ve kterém se od konce dubna bude konat světový hokejový šampionát, patří v Evropě k nejmodernějším svého druhu. Rychlostí výstavby, která nepřesáhla půldruhého roku, jí může z podobných staveb konkurovat jen Color Line Arena, dokončená v Hamburku na konci roku 2002. Víceúčelovou Sazka Arenu tvoří velká aréna a menší, tzv. univerzální hala, které jsou na jižní straně propojeny průchozím koridorem. Celá stavba bude začleněna v dalších letech do projektu Zelený ostrov, zahrnujícího nejrůznější zábavní a komerční podniky.

Lener pozval do hokejové reprezentace dvanáct hráčů včetně Dopity

Prvních dvanáct hráčů ve čtvrtek nominoval trenér české hokejové reprezentace Slavomír Lener pro úvodní přípravný kemp před mistrovstvím světa. Na středečním srazu v Pardubicích se mu bude hlásit i útočník Jiří Dopita. Naopak nominace na světový šampionát se vzdálila obránci Michalu Sýkorovi, který ve výběru chybí. Dopitova účast na soustředění byla nejdiskutovanější otázkou první nominace. Lener se s trojnásobným mistrem světa a olympijským vítězem sešel. "Jirka má obrovskou chuť zapojit se do této fáze přípravy," řekl Lener po setkání. Účast na mistrovství světa však Dopitovi neslíbil. "Nastoupí do kempu a odehraje první přípravný zápas," řekl pouze reprezentační kouč na adresu hráče, jenž naposledy nastoupil v národním týmu na olympijských hrách v Salt Lake City.

Vedle Dopity byli do týmu zatím pozváni jeho pardubičtí spoluhráči Petr Koukal, Petr Průcha, Michal Mikeska, Tomáš Divíšek a Petr Čáslava, vítkovický Rostislav Olesz, Jiří Hunkes a Jiří Malinský z Třince, znojemský brankář Tomáš Duba a dvojice krajánků z CSKA Moskva Dušan Salfický a Jan Hejda.

Start na domácím mistrovství se vzdálil obránci Michalu Sýkorovi. Dvojnásobný světový šampion neměl v závěru sezony oslnivou formu a Lener jej nakonec nepozval. "Nebudu však komentovat, kdo a z jakého důvodu v týmu není," odmítl se Lener blíže vyjádřit k Sýkorově absenci. Dodatečně ho asi zvát nebude. "Nevím, proč bych někoho nechal nyní odpočívat a poté jej pozval," řekl Lener.

S jarním počasím se vrátili do Čech a na Moravu tažní ptáci

S jarním počasím se do celé České republiky vrátili tažní ptáci, a to i ti ze vzdálenějších zimovišť. Někteří otužilejší skřivani, čejky a špačci přiletěli z jihozápadní Evropy už při únorové oblevě, pak ale vlnu ptačí migrace zastavila na dlouhé týdny další sněhová nadílka. Změnu vyvolaly rekordní teploty posledních dní. Pražská zoo chce návrat ptactva oslavit v neděli Dnem ptačího zpěvu.

"Teď už v Praze ráno zpívají i drozdi, na svá hnízda se vracejí čápi," řekl ČTK Jaroslav Cepák z Kroužkovací stanice Národního muzea. Masivní návrat tažných ptáků lze podle něj zaznamenat všude. Plošně se vracejí například i budníčci. Těm opeřencům, kteří přiletěli už v únoru, podle Cepáka návrat zimy neuškodil. Většinou jsou totiž schopni přesunout se do zimovišť vzdálených jen stovky kilometrů během několika dnů. Mráz jim nevadí, na rozdíl od trvalé sněhové pokrývky, která drobným živočichům znemožňuje dostat se k potravě.

Malou oslavu ptačího návratu uspořádá v neděli 21. března pražská zoologická zahrada. První jarní den pracovníci trojského areálu nazvali Dnem ptačího zpěvu a připravili na něj pro malé i velké návštěvníky přednášky a soutěže. "Kdo má ptačí příjmení, tedy například všichni Sýkorové, Vorlové, Špačkové a podobně, toho k nám zveme na Den ptačího zpěvu zdarma," sdělil ČTK mluvčí zahrady Vít Kahle.

Počasí:

Počasí i ve čtvrtek zlomilo teplotní rekord. Už ve 14 hodin zaznamenali v pražském Klementinu teplotu 20,4 stupně. Dosavadní rekord z roku 1990 byl téměř o dva stupně nižší. V pátek má být oblačno, v Čechách postupně od západu přibývání oblačnosti, místy přeháňky.Teploty opět vysoké 18 až 22 stupňů Celsia.

18-03-2004